1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Certificiran kabelski prehod
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 7. Kotlovnica, kotel
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Zahtevni napajalni sistemi
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Klima naprava, industrija
 26. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 

Projekti v letu 2012
  
Skladiščenje in doziranje silice na proizvodnjo linijo - Sava Tires d.o.o.
 
V podjetju Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. smo sodelovali pri projektu izvedbe skladiščenja in doziranja silice na proizvodno linijo. Poleg obstoječih sedmih, je bil postavljen nov skladiščni silos za silico, višine 28 metrov, nov dnevni silos, pnevmatska transportna pot od glavnega do dnevnega silosa ter polž za doziranje silice na obstoječo proizvodno linijo. Nadzor nad procesom je izveden s pomočjo senzorjev in aktuatorjev povezanih na krmilnik z distribuirano enoto. Popolnoma smo prenovili oziroma nadomestili tudi obstoječi SCADA sistem za nadzor skladiščenja in transporta silice in saj na proizvodne linije.

Elsing je v sklopu projekta izdelal elektro dokumentacijo PZI in PID, dobavil elektro opremo, izvedel elektro montažna dela, izdelal aplikacijo za krmilnik in SCADA sistem ter na koncu zagnal celoten sistem. V sistemu delujejo trije neodvisni sklopi: polnjenje glavnega silosa, transport silice iz glavnega v dnevni silos in doziranje silice na proizvodno linijo. Polnjenje glavnega silosa se izvaja, kadar pripelje avtocisterna s silico. Transport silice iz glavnega v dnevni silos je samodejen. Proces se sproži, ko se nivo silice v dnevnem silosu zniža pod določen nivo. Doziranje silice na proizvodno linijo je bilo izvedeno na obstoječem krmilniku, ker le ta skrbi za vsa doziranja. Zaradi velike oddaljenosti glavnega silosa od dnevnega silosa in elektro prostora, ter velikega števila senzorjev in aktuatorjev, smo uporabili krmilniški sistem z distribuirano enoto. Komunikacija med glavnim krmilnikom in distribuirano enoto poteka po optični povezavi. Za nadzor delovanja sistema smo posodobili oziroma zamenjali SCADA sistem. Aplikacijo smo razširili tudi na obstoječe silose za silico in saje ter transport do dnevnih silosov. Nadzor skladiščenja in transporta silice in saj iz vseh silosov, po vseh transportnih poteh sedaj poteka z enega mesta in z enim orodjem.


nazaj na projekte v letu 2012

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.