1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Klima naprava, industrija
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 8. Transportni sistemi, premog
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Industrijski računalnik v procesni industriji
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 24. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 27. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 

Projekti v letu 2012
  
SPA center - DOBA
 
Izobraževalni center DOBA iz Maribora namerava v prostorih mansarde, ki so bili do nedavnega v uporabi kot poslovni prostori, urediti dnevni SPA center.

Dnevni SPA center bo namenjen širši javnosti kot lepotni in sprostitveni center, obenem pa bo podjetju rabil kot izobraževalni center v tovrstni dejavnosti. Funkcionalna zasnova dnevnega SPA centra DOBA temelji na členitvi odprtega prostora celotne mansarde, v katerega so umeščeni posamezni zaprti volumni (boksi) s tretma programi SPA centra.

Bistvo SPA centra je sprostitev. K temu bistveno pripomore tudi ambient. Ideji arhitekta je potrebno slediti tudi z izvedbo inštalacij. Le te morajo biti minimalistične in praktične za uporabo, nuditi pa morajo veliko udobja. Izziv kar kliče po uporabi inteligentnih inštalacij. Tako lahko z enotnim komandnim tablojem ustreznega izgleda upravljamo vse omenjene sisteme, ki so v posameznem prostoru.

V sistem inteligentnih inštalacij so vključeni razsvetljava, določen del vtičnic, sistem klimatizacije in prezračevanja, ozvočenje in roloji za senčenje. Komunikacijska hrbtenica inteligentne inštalacije je zgrajena na protokolu KNX (konnex). V posameznih prostorih so nameščeni samo tabloji, povezani na vodilo KNX, ki direktno ali z ustreznimi vmesniki omogočajo upravljanje z naštetimi sistemi. Tisti del razsvetljave, ki se zatemnjuje, je izveden na podsistemu DALI, ostali, namenjen prižiganju, pa je izveden direktno na aktuatorjih (vmesnikih) KNX. Za večino prostorov so predvidene po štiri prednastavljene svetlobne scene, ki se jih po potrebi lahko prilagaja. V sklopu svetlobnih scen se krmilijo tudi roloji za zatemnjevanje prostorov.

Klimatizacija in prezračevanje prostorov sta oblikovani kot samostojen sistem za vsak prostor. Ta iz komandnega tabloja preko vmesnika na KNX sprejema ukaze glede želene temperature in prezračevanja.

V vsakem prostoru je mogoče izbirati med štirimi različnimi vrstami ambientalne glasbe. Poljubno je mogoče nastavljati tudi jakost. To je izvedeno z "avdio matrico", ki je tudi povezna na vodilo KNX. Celoten sistem je dopolnjen še z ustreznimi predvajalniki, ojačevalniki in zvočniki. Uporabljeni zvočniki so tudi posebnost, saj so take izvedbe, da so očem gostov nevidni. Vgrajeni so namreč podometno, sama membrana zvočnika pa je poravnana z ometom in je videti kot del stene.

Celoten sistem inteligentnih inštalacij se zaključi v nadzornemu sistemu, ki teče na namenskem računalniku "Home server". Ta omogoča upravljanje z vso inteligentno inštalacijo preko internetnega brskalnika ali pametnega telefona in to od koder koli, seveda ob ustreznih uporabniških pravicah.Posebnost tega objekta je tudi požarno javljanje. S požarnim javljanjem je namreč potrebno nadzirati tudi leseno konstrukcijo med drugim nadstropjem in mansardo. Uporaba klasičnih optičnih javljalnikov požara bi zaradi rabe in testiranja javljalnikov zahtevala veliko revizijskih odprtin v podu, kar bi pokvarilo kakovost prostora. Kot sprejemljiva rešitev se je izkazala uporaba aspiracijskega javljalnika XTRALIS tip ICAM IFT-15. Nanj se lahko priključi 15 kapilar dolžine do 50 m, ki se jih vodi do želenih mest nadzora. Tako je bila lesena konstrukcija razdeljena na 15 področij, kar je dovolj natančno za hitro lokalizacijo požara. Sam javljalnik pa je lociran v tehničnem prostoru na lahko dostopnem mestu.

Izziv vizualno motečih optičnih javljalnikov požara v prostorih smo rešili z uporabo dodatnega aspiracijskega javljalnika XTRALIS tip VESDA Laser scanner VLS-204. Ta je sposoben nadzirati do štiri neodvisna področja s skupno dolžino vzorčevalnih cevi do 200 metrov.

Aspiracijski javljalniki so posebna izvedba optičnih javljalnikov dima, kjer se za detekcijo dimnih delcev uporablja posebna laserska komora. Občutljivost teh javljalnikov je bistveno večja od klasičnih javljalnikov. Oba javljalnika je, skupaj z dodatnimi elementi, kot so ročni javljalniki, hupe in prenos signala na dežurno mesto, v celoto povezala klasična požarna centrala.


nazaj na projekte v letu 2012

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.