1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 5. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 7. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 8. Industrijski računalnik v procesni industriji
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Razsvetljava in kabelske trase
 12. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 13. Klima naprava, industrija
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Strelovodi in ozemljitve
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Certificiran kabelski prehod
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

Projekti v letu 2001
  
Kupolka in čistilna naprava za linijo 2 - TERMO, Škofja Loka
 
Pridobivanje kamene volne poteka s taljenjem rude v pečeh (kupolkah). V peč se poleg različnih rud dozira tudi koks in odpadki iz proizvodnje za reciklažo. Plini, ki nastanejo pri gorenju, se čistijo z dodatnim zgorevanjem.

Proces vodi krmilnik, upravljanje poteka preko scade. Na vsaki liniji je okoli 45 motorjev (direktni zagon, frekvenčni pretvorniki 0,55 do 90kW) in 35 regulacijskih loput in ventilov, ki se krmilijo na osnovi meritev pretoka, tlaka, temperature, hitrosti pomikov, pozicij, merjenja vsebnosti CO, O2 in prahu. Podsklop sistema je tudi plinski gorilec s pripadajočo gorilniško avtomatiko.nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.