1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Razsvetljava in kabelske trase
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Klima naprava, industrija
 9. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Zahtevni napajalni sistemi
 12. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 13. Transportni sistemi, premog
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 16. Certificirani kabelski prehodi
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Strelovodi in ozemljitve
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

Projekti v letu 2001
  
Kupolka in čistilna naprava za linijo 2 - TERMO, Škofja Loka
 
Pridobivanje kamene volne poteka s taljenjem rude v pečeh (kupolkah). V peč se poleg različnih rud dozira tudi koks in odpadki iz proizvodnje za reciklažo. Plini, ki nastanejo pri gorenju, se čistijo z dodatnim zgorevanjem.

Proces vodi krmilnik, upravljanje poteka preko scade. Na vsaki liniji je okoli 45 motorjev (direktni zagon, frekvenčni pretvorniki 0,55 do 90kW) in 35 regulacijskih loput in ventilov, ki se krmilijo na osnovi meritev pretoka, tlaka, temperature, hitrosti pomikov, pozicij, merjenja vsebnosti CO, O2 in prahu. Podsklop sistema je tudi plinski gorilec s pripadajočo gorilniško avtomatiko.nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.