1. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Strelovodi in ozemljitve
 18. Kotlovnica, kotel
 19. Razsvetljava in kabelske trase
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Klima naprava, industrija
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

Projekti v letu 2001
  
Kupolka in čistilna naprava za linijo 2 - TERMO, Škofja Loka
 
Pridobivanje kamene volne poteka s taljenjem rude v pečeh (kupolkah). V peč se poleg različnih rud dozira tudi koks in odpadki iz proizvodnje za reciklažo. Plini, ki nastanejo pri gorenju, se čistijo z dodatnim zgorevanjem.

Proces vodi krmilnik, upravljanje poteka preko scade. Na vsaki liniji je okoli 45 motorjev (direktni zagon, frekvenčni pretvorniki 0,55 do 90kW) in 35 regulacijskih loput in ventilov, ki se krmilijo na osnovi meritev pretoka, tlaka, temperature, hitrosti pomikov, pozicij, merjenja vsebnosti CO, O2 in prahu. Podsklop sistema je tudi plinski gorilec s pripadajočo gorilniško avtomatiko.nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.