1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 13. Transportni sistemi, premog
 14. Zahtevni napajalni sistemi
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Klima naprava, industrija
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 22. Certificirani kabelski prehodi
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Projekti v letu 2012
  
VN laboratorij - varnostne funkcije - Kolektor Etra
 
Prostor, kjer bo umeščen VN laboratorij.
Projekt obravnava varnostne funkcije v novem VN laboratoriju za testiranje energetskih transformatorjev. V tem laboratoriju poteka testiranje vseh transformatorjev, ki jih Etra izdela. Testiranje poteka s pomočjo testnih naprav - generatorjev različnih napetostnih in tokovnih nivojev. Med temi je tudi najnovejši motorski generator, ki ga je dobavil Siemens in s katerim je mogoče testirati tudi najnovejše družine transformatorjev.

VN laboratorij je sestavljen iz merilnega in komandnega prostora. Med testiranjem praviloma ne sme biti v merilnem prostoru nobenega operaterja, saj so takrat v prostoru prisotne visoke napetosti, ki zaradi narave dela niso zaščitene pred dotikom. Dovoljene izjeme glede prisotnosti merilcev morajo biti strogo nadzorovane in signalizirane.

Stanje merilnih naprav in vhodnih vrat v merilni prostor nadzoruje varnostni krmilnik, ki dosega ustrezen nivo varnosti, ki je zahtevan za ta objekt. Semaforji na vhodnih vratih signalizirajo dovoljenje za vstop. Vsak nepooblaščen vstop iz komandne sobe v merilni prostor povzroči takojšen izklop vseh nevarnih napetosti, kar posledično povzroči prekinitev testne procedure. Zato je seveda tak vstop prepovedan, čeprav je varen. Vstop v merilni prostor iz drugih prostorov, razen iz komandnega prostora, je med testno proceduro onemogočen. V sklopu projekta nastopajo tudi PIR (passive infra red) senzorji, ki pokrivajo nekatera območja merilnega prostora in domofon, ki omogoča govorno komunikacijo med vrati, ki vodijo v VN laboratorij in med komandnim prostorom.

Operater izvaja in nadzoruje varnostne funkcije prek tipk, stikal in signalnih svetilk na lokalnem krmilnem bloku in na komandnem pultu na mizi. Nadzor (samo signalizacija) je omogočen tudi prek nadzornega sistema (SCADA).

V sklopu projekta je bila obdelana tudi UPS naprava in razvod UPS napajanja še za druge porabnike v VN laboratoriju.


nazaj na projekte v letu 2012

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.