1. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 2. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 3. Industrijski računalnik v procesni industriji
 4. Klima naprava, industrija
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 9. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Certificiran kabelski prehod
 17. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Transportni sistemi, premog
 20. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 21. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 22. Certificirani kabelski prehodi
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Zahtevni napajalni sistemi
 27. Kotlovnica, kotel
 

Projekti v letu 2012
  
VN laboratorij - varnostne funkcije - Kolektor Etra
 
Prostor, kjer bo umeščen VN laboratorij.
Projekt obravnava varnostne funkcije v novem VN laboratoriju za testiranje energetskih transformatorjev. V tem laboratoriju poteka testiranje vseh transformatorjev, ki jih Etra izdela. Testiranje poteka s pomočjo testnih naprav - generatorjev različnih napetostnih in tokovnih nivojev. Med temi je tudi najnovejši motorski generator, ki ga je dobavil Siemens in s katerim je mogoče testirati tudi najnovejše družine transformatorjev.

VN laboratorij je sestavljen iz merilnega in komandnega prostora. Med testiranjem praviloma ne sme biti v merilnem prostoru nobenega operaterja, saj so takrat v prostoru prisotne visoke napetosti, ki zaradi narave dela niso zaščitene pred dotikom. Dovoljene izjeme glede prisotnosti merilcev morajo biti strogo nadzorovane in signalizirane.

Stanje merilnih naprav in vhodnih vrat v merilni prostor nadzoruje varnostni krmilnik, ki dosega ustrezen nivo varnosti, ki je zahtevan za ta objekt. Semaforji na vhodnih vratih signalizirajo dovoljenje za vstop. Vsak nepooblaščen vstop iz komandne sobe v merilni prostor povzroči takojšen izklop vseh nevarnih napetosti, kar posledično povzroči prekinitev testne procedure. Zato je seveda tak vstop prepovedan, čeprav je varen. Vstop v merilni prostor iz drugih prostorov, razen iz komandnega prostora, je med testno proceduro onemogočen. V sklopu projekta nastopajo tudi PIR (passive infra red) senzorji, ki pokrivajo nekatera območja merilnega prostora in domofon, ki omogoča govorno komunikacijo med vrati, ki vodijo v VN laboratorij in med komandnim prostorom.

Operater izvaja in nadzoruje varnostne funkcije prek tipk, stikal in signalnih svetilk na lokalnem krmilnem bloku in na komandnem pultu na mizi. Nadzor (samo signalizacija) je omogočen tudi prek nadzornega sistema (SCADA).

V sklopu projekta je bila obdelana tudi UPS naprava in razvod UPS napajanja še za druge porabnike v VN laboratoriju.


nazaj na projekte v letu 2012

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.