1. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Zahtevni napajalni sistemi
 9. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 10. Kotlovnica, kotel
 11. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Transportni sistemi, premog
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Certificirani kabelski prehodi
 17. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 21. Klima naprava, industrija
 22. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 23. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

Projekti v letu 2012
  
VN laboratorij - varnostne funkcije - Kolektor Etra
 
Prostor, kjer bo umeščen VN laboratorij.
Projekt obravnava varnostne funkcije v novem VN laboratoriju za testiranje energetskih transformatorjev. V tem laboratoriju poteka testiranje vseh transformatorjev, ki jih Etra izdela. Testiranje poteka s pomočjo testnih naprav - generatorjev različnih napetostnih in tokovnih nivojev. Med temi je tudi najnovejši motorski generator, ki ga je dobavil Siemens in s katerim je mogoče testirati tudi najnovejše družine transformatorjev.

VN laboratorij je sestavljen iz merilnega in komandnega prostora. Med testiranjem praviloma ne sme biti v merilnem prostoru nobenega operaterja, saj so takrat v prostoru prisotne visoke napetosti, ki zaradi narave dela niso zaščitene pred dotikom. Dovoljene izjeme glede prisotnosti merilcev morajo biti strogo nadzorovane in signalizirane.

Stanje merilnih naprav in vhodnih vrat v merilni prostor nadzoruje varnostni krmilnik, ki dosega ustrezen nivo varnosti, ki je zahtevan za ta objekt. Semaforji na vhodnih vratih signalizirajo dovoljenje za vstop. Vsak nepooblaščen vstop iz komandne sobe v merilni prostor povzroči takojšen izklop vseh nevarnih napetosti, kar posledično povzroči prekinitev testne procedure. Zato je seveda tak vstop prepovedan, čeprav je varen. Vstop v merilni prostor iz drugih prostorov, razen iz komandnega prostora, je med testno proceduro onemogočen. V sklopu projekta nastopajo tudi PIR (passive infra red) senzorji, ki pokrivajo nekatera območja merilnega prostora in domofon, ki omogoča govorno komunikacijo med vrati, ki vodijo v VN laboratorij in med komandnim prostorom.

Operater izvaja in nadzoruje varnostne funkcije prek tipk, stikal in signalnih svetilk na lokalnem krmilnem bloku in na komandnem pultu na mizi. Nadzor (samo signalizacija) je omogočen tudi prek nadzornega sistema (SCADA).

V sklopu projekta je bila obdelana tudi UPS naprava in razvod UPS napajanja še za druge porabnike v VN laboratoriju.


nazaj na projekte v letu 2012

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.