1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Klima naprava, industrija
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 14. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 17. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 22. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Projekti v letu 2012
  
NHVOC redukcija - LEK Farmacevtska družba d.d.
 
Predmet projekta je obdelava odduhov NHVOC (nehalogene hlapne organske snovi) na lokaciji Lek Mengeš.

V sklopu načrta je najprej obdelan zajem odduhov iz več tehnoloških procesov, ki so v več objektih. Odduhe se nato vodi v kondenzacijsko napravo.

Naloga kondenzacijske naprave je zmanjševanje koncentracije odduhov do takega nivoja, da bodo primerni za kasnejšo termično obdelavo - termično oksidacijo (TOX). Previsoka koncentracija bi namreč predstavljala nevarnost eksplozije pri termični obdelavi. Zmanjševanje koncentracije poteka s podhlajevanjem, pri čemer se izločajo topila v obliki tekočin in z redčenjem, ko se dovaja v odduhe svež zrak.

Razredčene odduhe, ki prihajajo iz Kondenzacijske naprave, je treba nato termično obdelati. Termično obdelavo izvaja nova naprava za regenerativno termično oksidacijo.

Vgrajena sta dva analizatorja koncentracije, ki skrbita za doseganje ustrezne koncentracije odduhov in za blokado vstopa odduhov v končno termično oksidacijo v primeru njihove previsoke koncentracije.

Vodenje procesa poteka s pomočjo več medsebojno povezanih krmilnikov (Siemens: S7-300, S7-400). Ti so zaradi prostorske razsežnosti projekta razpršeni v več objektih. Nadzor nad procesom poteka prek SCADE (iFIX).

Kondenzacijska naprava in nekateri drugi deli procesa so eksplozijsko ogroženi.

Merilno-regulacijska procesna oprema, ki je montirana v kondenzacijski napravi, je priključena na lokalno dislocirano vhodno-izhodno (RIO) enoto Stahl: IS1 in prek Profibus-DP (optika) komunikacije povezana na krmilnik. Tudi sama RIO enota se nahaja v Ex okolju.


nazaj na projekte v letu 2012

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.