1. Zahtevni napajalni sistemi
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Certificirani kabelski prehodi
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Klima naprava, industrija
 18. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 26. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 27. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 

Projekti v letu 2012
  
NHVOC redukcija - LEK Farmacevtska družba d.d.
 
Predmet projekta je obdelava odduhov NHVOC (nehalogene hlapne organske snovi) na lokaciji Lek Mengeš.

V sklopu načrta je najprej obdelan zajem odduhov iz več tehnoloških procesov, ki so v več objektih. Odduhe se nato vodi v kondenzacijsko napravo.

Naloga kondenzacijske naprave je zmanjševanje koncentracije odduhov do takega nivoja, da bodo primerni za kasnejšo termično obdelavo - termično oksidacijo (TOX). Previsoka koncentracija bi namreč predstavljala nevarnost eksplozije pri termični obdelavi. Zmanjševanje koncentracije poteka s podhlajevanjem, pri čemer se izločajo topila v obliki tekočin in z redčenjem, ko se dovaja v odduhe svež zrak.

Razredčene odduhe, ki prihajajo iz Kondenzacijske naprave, je treba nato termično obdelati. Termično obdelavo izvaja nova naprava za regenerativno termično oksidacijo.

Vgrajena sta dva analizatorja koncentracije, ki skrbita za doseganje ustrezne koncentracije odduhov in za blokado vstopa odduhov v končno termično oksidacijo v primeru njihove previsoke koncentracije.

Vodenje procesa poteka s pomočjo več medsebojno povezanih krmilnikov (Siemens: S7-300, S7-400). Ti so zaradi prostorske razsežnosti projekta razpršeni v več objektih. Nadzor nad procesom poteka prek SCADE (iFIX).

Kondenzacijska naprava in nekateri drugi deli procesa so eksplozijsko ogroženi.

Merilno-regulacijska procesna oprema, ki je montirana v kondenzacijski napravi, je priključena na lokalno dislocirano vhodno-izhodno (RIO) enoto Stahl: IS1 in prek Profibus-DP (optika) komunikacije povezana na krmilnik. Tudi sama RIO enota se nahaja v Ex okolju.


nazaj na projekte v letu 2012

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.