1. Certificiran kabelski prehod
 2. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 7. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Kotlovnica, kotel
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Transportni sistemi, premog
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 16. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 19. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 

Projekti v letu 2012
  
NHVOC redukcija - LEK Farmacevtska družba d.d.
 
Predmet projekta je obdelava odduhov NHVOC (nehalogene hlapne organske snovi) na lokaciji Lek Mengeš.

V sklopu načrta je najprej obdelan zajem odduhov iz več tehnoloških procesov, ki so v več objektih. Odduhe se nato vodi v kondenzacijsko napravo.

Naloga kondenzacijske naprave je zmanjševanje koncentracije odduhov do takega nivoja, da bodo primerni za kasnejšo termično obdelavo - termično oksidacijo (TOX). Previsoka koncentracija bi namreč predstavljala nevarnost eksplozije pri termični obdelavi. Zmanjševanje koncentracije poteka s podhlajevanjem, pri čemer se izločajo topila v obliki tekočin in z redčenjem, ko se dovaja v odduhe svež zrak.

Razredčene odduhe, ki prihajajo iz Kondenzacijske naprave, je treba nato termično obdelati. Termično obdelavo izvaja nova naprava za regenerativno termično oksidacijo.

Vgrajena sta dva analizatorja koncentracije, ki skrbita za doseganje ustrezne koncentracije odduhov in za blokado vstopa odduhov v končno termično oksidacijo v primeru njihove previsoke koncentracije.

Vodenje procesa poteka s pomočjo več medsebojno povezanih krmilnikov (Siemens: S7-300, S7-400). Ti so zaradi prostorske razsežnosti projekta razpršeni v več objektih. Nadzor nad procesom poteka prek SCADE (iFIX).

Kondenzacijska naprava in nekateri drugi deli procesa so eksplozijsko ogroženi.

Merilno-regulacijska procesna oprema, ki je montirana v kondenzacijski napravi, je priključena na lokalno dislocirano vhodno-izhodno (RIO) enoto Stahl: IS1 in prek Profibus-DP (optika) komunikacije povezana na krmilnik. Tudi sama RIO enota se nahaja v Ex okolju.


nazaj na projekte v letu 2012

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.