1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 5. Zahtevni napajalni sistemi
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Klima naprava, industrija
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Transportni sistemi, premog
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Razsvetljava in kabelske trase
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Kotlovnica, kotel
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Certificiran kabelski prehod
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Projekti v letu 2011
  
Nadzor dvižnih vreten vrtljivega stolpa za posodo s staljenim jeklom - Acroni d.o.o.
 
Vrtljivi stolp v jeklarni prenaša posodo (t.i. ponovco) s staljenim jeklom iz prostora, kjer se železo topi in pripravi jeklena talina, v prostor s kontinuirno livno napravo. Ponovco s tekočim jeklom nosi na ustrezni višini nad livno napravo ogrodje, ki je sestavljeno iz dveh rok. Vsaka roka ima po štiri dvižna vretena, ki jih prek kardanskih gredi poganja elektromotor. Vrtljivi stolp smo posodobili tako, da smo zagotovili merjenje linearnega premika vsakega posameznega vretena in rotorskega toka obeh elektromotorjev, podatke obdelali na krmilniku in vizualizirali na SCADA sistemu livne naprave.

Ob dvigovanju in spuščanju ponovce lahko pride tudi do mehanske okvare vretena. Okvara enega vretena je pred posodobitvijo povzročila poškodbe še drugih vreten, ker dogodek ni bil zaznan. Motor je namreč deloval še naprej in mehansko preobremenil druga vretena. Zato smo na ogrodje naprave za vsako vreteno posebej dogradili žični pozicijski senzor, ki daje analogni signal pomika vretena. Hkrati smo v stikalni blok za pogon elektromotorjev dogradili še tokovne transformatorje z analognim izhodom, s katerimi nadzorujemo rotorski tok obeh motorjev.

Krmilnik in SCADA sistem sta tako dobila na voljo vse podatke za kakovosten nadzor delovanja dvižnih vreten. Implementirane so naslednje funkcije:
 • Zaustavitev vreten v obeh končnih legah - zgoraj in spodaj; prej so položaj vseh štirih vreten nadzorovala le končna stikala, ki pa še naprej ostajajo v funkciji,
 • zaustavitev vreten pri preveliki razliki premikov posameznih vreten, kar kaže na mehansko poškodbo enega od vreten,
 • zaustavitev vreten pri prevelikem rotorskem toku motorja, kar tudi kaže na mehanske težave pogona,
 • naprava je dobila novo zaslonsko okno v obstoječem SCADA sistemu livne naprave, ki prikazuje trenutno stanje vreten (položaji, tokovi) in kjer se nastavijo parametri oziroma mejne vrednosti, potrebne za preventivno zaustavitev,
 • beleženje zgodovinskih podatkov za morebitno raziskavo vzrokov težav.
Poseben poudarek smo namenili izboru in zaščiti opreme, ki deluje v zelo težkem industrijskem okolju (visoke temperature, prah, goreči delci taline) in praviloma mora zdržati dolga leta neprekinjene uporabe.


nazaj na projekte v letu 2011

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.