1. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Certificirani kabelski prehodi
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 20. Strelovodi in ozemljitve
 21. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 22. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 23. Razsvetljava in kabelske trase
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Klima naprava, industrija
 

Projekti v letu 2011
  
Nadzor dvižnih vreten vrtljivega stolpa za posodo s staljenim jeklom - Acroni d.o.o.
 
Vrtljivi stolp v jeklarni prenaša posodo (t.i. ponovco) s staljenim jeklom iz prostora, kjer se železo topi in pripravi jeklena talina, v prostor s kontinuirno livno napravo. Ponovco s tekočim jeklom nosi na ustrezni višini nad livno napravo ogrodje, ki je sestavljeno iz dveh rok. Vsaka roka ima po štiri dvižna vretena, ki jih prek kardanskih gredi poganja elektromotor. Vrtljivi stolp smo posodobili tako, da smo zagotovili merjenje linearnega premika vsakega posameznega vretena in rotorskega toka obeh elektromotorjev, podatke obdelali na krmilniku in vizualizirali na SCADA sistemu livne naprave.

Ob dvigovanju in spuščanju ponovce lahko pride tudi do mehanske okvare vretena. Okvara enega vretena je pred posodobitvijo povzročila poškodbe še drugih vreten, ker dogodek ni bil zaznan. Motor je namreč deloval še naprej in mehansko preobremenil druga vretena. Zato smo na ogrodje naprave za vsako vreteno posebej dogradili žični pozicijski senzor, ki daje analogni signal pomika vretena. Hkrati smo v stikalni blok za pogon elektromotorjev dogradili še tokovne transformatorje z analognim izhodom, s katerimi nadzorujemo rotorski tok obeh motorjev.

Krmilnik in SCADA sistem sta tako dobila na voljo vse podatke za kakovosten nadzor delovanja dvižnih vreten. Implementirane so naslednje funkcije:
 • Zaustavitev vreten v obeh končnih legah - zgoraj in spodaj; prej so položaj vseh štirih vreten nadzorovala le končna stikala, ki pa še naprej ostajajo v funkciji,
 • zaustavitev vreten pri preveliki razliki premikov posameznih vreten, kar kaže na mehansko poškodbo enega od vreten,
 • zaustavitev vreten pri prevelikem rotorskem toku motorja, kar tudi kaže na mehanske težave pogona,
 • naprava je dobila novo zaslonsko okno v obstoječem SCADA sistemu livne naprave, ki prikazuje trenutno stanje vreten (položaji, tokovi) in kjer se nastavijo parametri oziroma mejne vrednosti, potrebne za preventivno zaustavitev,
 • beleženje zgodovinskih podatkov za morebitno raziskavo vzrokov težav.
Poseben poudarek smo namenili izboru in zaščiti opreme, ki deluje v zelo težkem industrijskem okolju (visoke temperature, prah, goreči delci taline) in praviloma mora zdržati dolga leta neprekinjene uporabe.


nazaj na projekte v letu 2011

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.