1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Certificiran kabelski prehod
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Kotlovnica, kotel
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 19. Klima naprava, industrija
 20. Transportni sistemi, premog
 21. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 22. Zahtevni napajalni sistemi
 23. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

Projekti v letu 2011
  
Rekonstrukcija toplotne postaje v Obratu premaznih sredstev - Belinka Belles, d.o.o.
 
V Belinki Belles so rekonstruirali toplotno postajo. Ta je namenjena ogrevanju sanitarne vode, radiatorskemu in kaloriferskemu ogrevanju proizvodnih in pisarniških prostorov in ogrevanju skladišča tekočih surovin. Potrebna toplota prihaja iz pare, ki v toplotno postajo priteka iz kotlovnice.

Pri rekonstrukciji je procesna oprema ostala v glavnem obstoječa. Zamenjani so bili le elektromotorni mešalni ventili in nekatere obtočne črpalke.
Bistvo rekonstrukcije je bila zamenjava stikalnega bloka in s tem povezana sprememba načina vodenja toplotne postaje.
Čeprav ne gre za velik projekt, je ta kljub vsemu zanimiv in to zaradi nekaterih rešitev. Na projektu sicer nastopa 12 obtočnih in drenažnih črpalk in en električni grelnik. Poleg teh močnostnih porabnikov so v procesu še regulacijski ventili (elektromotorni, pnevmatski), nivojska stikala (plovci, konduktivna), tlačni transmitri in seveda temperaturne sonde ter termostati.
Vsa ta oprema je povezana na lokalni krmilnik Simatic S7-300, ki je prek ethernet komunikacije povezan na nadzorni sistem v komandni sobi.
In v čem je obljubljena zanimivost projekta?
Krmiljenje močnostnih porabnikov poteka prek Eatonove komunikacije SmartWire-DT. Vsi močnostni porabniki imajo direktni zagon, njihove moči segajo do 9kW. Porabniki so v glavnem 3-fazni, nekaj pa je tudi 1-faznih. Pri tem načinu krmiljenja ni nobenih diskretnih digitalnih vhodno-izhodnih signalov, kot so npr. vklop, signalizacija delovanja ali alarmiranje izklopa zaščitnega stikala. Pri SmartWire-DT so vsi močnostni kontaktorji nadgrajeni s SmartWire-DT modulom. Ti moduli so s posebnim ploščatim 8-žilnim kablom povezani v verigo, ki se začne na komunikacijskem vmesniku Profibus DP / SmartWire-DT. Krmilnik torej komunicira z motorskimi zaganjalniki prek Profibus-DP komunikacije.
Prednost take izvedbe je manj ožičenja, kar pomeni hitrejšo izvedbo in manjšo verjetnost napake. Taka izvedba je prijazna tudi za vzdrževalce, saj ima vsak SmartWire-DT modul vgrajeno stikalce "1-0-Auto", s katerim je moč porabnik prisilno vključiti ali izključiti.
Ker odpadejo tudi vhodno-izhodni krmilniški moduli, je taka izvedba načeloma tudi cenovno ugodnejša, seveda pa je to odvisno tudi od števila porabnikov.

Uporabljena je nizkonapetostna stikalna oprema proizvajalca Eaton.


nazaj na projekte v letu 2011

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.