1. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Industrijski računalnik v procesni industriji
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Razsvetljava in kabelske trase
 13. Strelovodi in ozemljitve
 14. Certificiran kabelski prehod
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 18. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 19. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 20. Klima naprava, industrija
 21. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 22. Kotlovnica, kotel
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 27. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 

Projekti v letu 2011
  
Rekonstrukcija toplotne postaje v Obratu premaznih sredstev - Belinka Belles, d.o.o.
 
V Belinki Belles so rekonstruirali toplotno postajo. Ta je namenjena ogrevanju sanitarne vode, radiatorskemu in kaloriferskemu ogrevanju proizvodnih in pisarniških prostorov in ogrevanju skladišča tekočih surovin. Potrebna toplota prihaja iz pare, ki v toplotno postajo priteka iz kotlovnice.

Pri rekonstrukciji je procesna oprema ostala v glavnem obstoječa. Zamenjani so bili le elektromotorni mešalni ventili in nekatere obtočne črpalke.
Bistvo rekonstrukcije je bila zamenjava stikalnega bloka in s tem povezana sprememba načina vodenja toplotne postaje.
Čeprav ne gre za velik projekt, je ta kljub vsemu zanimiv in to zaradi nekaterih rešitev. Na projektu sicer nastopa 12 obtočnih in drenažnih črpalk in en električni grelnik. Poleg teh močnostnih porabnikov so v procesu še regulacijski ventili (elektromotorni, pnevmatski), nivojska stikala (plovci, konduktivna), tlačni transmitri in seveda temperaturne sonde ter termostati.
Vsa ta oprema je povezana na lokalni krmilnik Simatic S7-300, ki je prek ethernet komunikacije povezan na nadzorni sistem v komandni sobi.
In v čem je obljubljena zanimivost projekta?
Krmiljenje močnostnih porabnikov poteka prek Eatonove komunikacije SmartWire-DT. Vsi močnostni porabniki imajo direktni zagon, njihove moči segajo do 9kW. Porabniki so v glavnem 3-fazni, nekaj pa je tudi 1-faznih. Pri tem načinu krmiljenja ni nobenih diskretnih digitalnih vhodno-izhodnih signalov, kot so npr. vklop, signalizacija delovanja ali alarmiranje izklopa zaščitnega stikala. Pri SmartWire-DT so vsi močnostni kontaktorji nadgrajeni s SmartWire-DT modulom. Ti moduli so s posebnim ploščatim 8-žilnim kablom povezani v verigo, ki se začne na komunikacijskem vmesniku Profibus DP / SmartWire-DT. Krmilnik torej komunicira z motorskimi zaganjalniki prek Profibus-DP komunikacije.
Prednost take izvedbe je manj ožičenja, kar pomeni hitrejšo izvedbo in manjšo verjetnost napake. Taka izvedba je prijazna tudi za vzdrževalce, saj ima vsak SmartWire-DT modul vgrajeno stikalce "1-0-Auto", s katerim je moč porabnik prisilno vključiti ali izključiti.
Ker odpadejo tudi vhodno-izhodni krmilniški moduli, je taka izvedba načeloma tudi cenovno ugodnejša, seveda pa je to odvisno tudi od števila porabnikov.

Uporabljena je nizkonapetostna stikalna oprema proizvajalca Eaton.


nazaj na projekte v letu 2011

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.