1. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Razsvetljava in kabelske trase
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 14. Certificiran kabelski prehod
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Klima naprava, industrija
 26. Strelovodi in ozemljitve
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

Projekti v letu 2010
  
Izraba odpadne toplote - UNIOR Kovaška industrija d. d.
 
V proizvodnih halah za preoblikovanje kovin so naprave, ki pri svojem delu ustvarjajo veliko toplote. Te naprave so peči za kaljenje in zračni kompresorji. Ta toplota se delno porablja za sam tehnološki proces, del pa predstavlja izgube, kot so vroči dimni plini, ki izhajajo iz peči, in adiabatna toplota, ki nastane pri delovanju kompresorjev. S tem projektom se odpadna toplota usmerja v porabnike, kot so centralno ogrevanje, ogrevanje sanitarne vode in tudi za potrebe v samem tehnološkem procesu, kot je ogrevanje kadi v galvanizaciji. Z ukrepi izkoriščanja odpadne toplote bo podjetje privarčevalo pri energentih, ki jih je za to trošilo do zdaj.

Odjem odpadne toplote peči poteka tako, da se vroče dimne pline z loputo preusmeri v izmenjevalnik toplote, ki ogreva vodo. Podobno poteka odjem odpadne toplote zračnih kompresorjev, le da je tokrat na primarni strani toplotnega izmenjevalnika hladilna voda kompresorja.
Naprave, ki ustvarjajo odpadno toploto, so razpršene po proizvodnji na treh območjih. Na njih so zato novi stikalni bloki za izrabo odpadne toplote. Izrabo odpadne toplote vodi krmilnik (Siemens: Simatic S7-300), ki je na enem od treh območij. Na ostalih dveh območjih sta dislocirani enoti, ki sta s krmilnikom povezani prek Profibus-DP komunikacije. Krmilnik je povezan na nadzorni sistem, kjer imamo pregled nad stanjem in možnost spreminjanja parametrov. Za potrebe lokalnega posluževanja (servis, vzdrževanje) so na vratih stikalnih blokov vgrajene tipke in signalne svetilke za nekatere osnovne funkcije. Elektromotorni pogoni (obtočne črpalke in ventilatorji za dimne pline, s katerimi premagujemo upor, ki nastane na poti skozi toplotne izmenjevalnike) so krmiljeni s frekvenčnimi pretvorniki, s čimer lahko zvezno reguliramo njihovo kapaciteto v odvisnosti od meritev na sistemu. Pri izboru procesne opreme in kablov je bilo treba tudi upoštevati povišano temperaturo okolice. Uporabljena je nizkonapetostna stikalna oprema proizvajalca Eaton/Moeller.


nazaj na projekte v letu 2010

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.