1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Strelovodi in ozemljitve
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Klima naprava, industrija
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 18. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 19. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 20. Transportni sistemi, premog
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Industrijski računalnik v procesni industriji
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Kotlovnica, kotel
 27. Certificirani kabelski prehodi
 

Projekti v letu 2010
  
Turbinska zaščita v termoelektrarni - Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
 
Star stikalni blok zaščite turbine
Turbina je v termoelektrarni eden od najpomembnejših elementov, zato mora biti za njeno varnost ustrezno poskrbljeno. V primeru pojava določenih napak mora zato priti do njene kontrolirane ustavitve.

Turbina je opremljena z ustreznimi senzorji, ko so tlačna stikala ipd. Nepravilnosti, ki jih ti senzorji lahko ugotovijo, pri čemer je potrebno upoštevati še trenutno moč turboagregata, morajo povzročiti omejevanje obratov in s tem povezano zapiranje parnih ventilov ali celo izklop turbine in popolno zaporo parnih ventilov.
Omenjena zaščita mora biti seveda usklajena tudi s turbinskim regulatorjem in generatorjem.
Vsaka nepravilnost mora biti tudi ustrezno alarmirana na komandnem pultu in na lokacijah, kjer je to potrebno.
Z rekonstrukcijo turbinske zaščite se niso menjali niti senzorji, niti način zaščite, ki je zasnovan na relejski logiki. Ohranil se je tudi obstoječ način alarmiranja.
Pri rekonstrukciji je šlo samo za posodobitev zaščite oz. prilagoditev na današnje zahteve in s tem posledično za zamenjavo kompletnega zaščitnega stikalnega bloka in vse vgrajene opreme.


nazaj na projekte v letu 2010

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.