1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 3. Transportni sistemi, premog
 4. Certificirani kabelski prehodi
 5. Razsvetljava in kabelske trase
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 8. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 12. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 13. Klima naprava, industrija
 14. Zahtevni napajalni sistemi
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Industrijski računalnik v procesni industriji
 22. Strelovodi in ozemljitve
 23. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

Projekti v letu 2001
  
Kotlovnica bolnice - Bolnica Šempeter
 
Kotlovnico sestavljajo poleg dveh toplovodnih in dveh parnih kotlov še nekatere naprave: kemična priprava vode, vzdrževanje tlaka, obtočne črpalke in razsvetljava.

Električno napajanje poteka iz mreže ali diesel agregata. Krmiljenje črpalk je ročno ali avtomatsko (odvisno od tehnoloških pogojev: temperature, nivoja). Nadzor celotnega procesa se vrši v centralnem nadzornem sistemu (CNS).nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.