1. Zahtevni napajalni sistemi
 2. Klima naprava, industrija
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Strelovodi in ozemljitve
 14. Certificiran kabelski prehod
 15. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 16. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Transportni sistemi, premog
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Projekti v letu 2001
  
Kotlovnica bolnice - Bolnica Šempeter
 
Kotlovnico sestavljajo poleg dveh toplovodnih in dveh parnih kotlov še nekatere naprave: kemična priprava vode, vzdrževanje tlaka, obtočne črpalke in razsvetljava.

Električno napajanje poteka iz mreže ali diesel agregata. Krmiljenje črpalk je ročno ali avtomatsko (odvisno od tehnoloških pogojev: temperature, nivoja). Nadzor celotnega procesa se vrši v centralnem nadzornem sistemu (CNS).nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.