1. Kotlovnica, kotel
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Certificiran kabelski prehod
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Strelovodi in ozemljitve
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 16. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 17. Klima naprava, industrija
 18. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 21. Industrijski računalnik v procesni industriji
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Razsvetljava in kabelske trase
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

Projekti v letu 2001
  
Kotlovnica bolnice - Bolnica Šempeter
 
Kotlovnico sestavljajo poleg dveh toplovodnih in dveh parnih kotlov še nekatere naprave: kemična priprava vode, vzdrževanje tlaka, obtočne črpalke in razsvetljava.

Električno napajanje poteka iz mreže ali diesel agregata. Krmiljenje črpalk je ročno ali avtomatsko (odvisno od tehnoloških pogojev: temperature, nivoja). Nadzor celotnega procesa se vrši v centralnem nadzornem sistemu (CNS).nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.