1. Transportni sistemi, premog
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Certificiran kabelski prehod
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Kotlovnica, kotel
 13. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Certificirani kabelski prehodi
 18. Klima naprava, industrija
 19. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

Projekti v letu 2010
  
Proizvodnja Persana - Belinka Perkemija d.o.o.
 
Stikalni blok, ki se nahaja pri proizvodnji Persana. Uporabljena je nizkonapetostna stikalna oprema proizvajalca Eaton/Moeller.
Peroksiocetna kislina, s komercialnim imenom Persan, je učinkovito dezinfekcijsko sredstvo z zelo široko uporabo, ki sega od prehrambne industrije, medicine in veterine, beljenja vlaknin, do pralnic, ekologije ... Kot pove že ime, jo pridobivamo s kemično reakcijo med vodikovim peroksidom in ocetno kislino. Tako kot vodikov peroksid tudi Persan proizvajajo v Belinki Perkemiji.

Predmet opisanega projekta je bila izdelava postrojenja za proizvodnjo Persana in njegovo polnjenje v embalažne enote. Skladišči surovin vodikovega peroksida in ocetne kisline, sta bili že obstoječi. Izkušnje pri proizvodnji si je investitor nabral že pri pilotni proizvodnji. Lastnosti ocetne kisline in vodikovega peroksida narekujejo posebno pazljivost pri vodenju procesa proizvodnje. Izogibati se je treba nevarnim razmerjem obeh komponent, kot tudi preprečiti razkroj sicer lahko nestabilnega produkta. V primeru razkroja in dviga temperature bi krmilje poskrbelo za zalivanje reaktorja z vodo. Tudi količine posamezne sarže so zato temu ustrezno majhne.

Za vodenje procesa je bil uporabljen in temu ustrezno razširjen kar krmilnik, ki sicer vodi skladišča peroksida. Prek Profibus-DP komunikacije (optika) so bile nanj povezane tri dislocirane I/O enote: pri proizvodnji Persana, pri skladišču ocetne kisline in pri končnem skladiščenju Persana. Nadzor nad procesom poteka prek SCADE v komandni sobi.
V samem obratu priprave in v skladišču Persana je mogoče tudi lokalno posluževanje ventilov in črpalk.


nazaj na projekte v letu 2010

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.