1. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Transportni sistemi, premog
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Kotlovnica, kotel
 12. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Certificiran kabelski prehod
 16. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 17. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 18. Industrijski računalnik v procesni industriji
 19. Certificirani kabelski prehodi
 20. Zahtevni napajalni sistemi
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Klima naprava, industrija
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 

Projekti v letu 2010
  
Proizvodnja Persana - Belinka Perkemija d.o.o.
 
Stikalni blok, ki se nahaja pri proizvodnji Persana. Uporabljena je nizkonapetostna stikalna oprema proizvajalca Eaton/Moeller.
Peroksiocetna kislina, s komercialnim imenom Persan, je učinkovito dezinfekcijsko sredstvo z zelo široko uporabo, ki sega od prehrambne industrije, medicine in veterine, beljenja vlaknin, do pralnic, ekologije ... Kot pove že ime, jo pridobivamo s kemično reakcijo med vodikovim peroksidom in ocetno kislino. Tako kot vodikov peroksid tudi Persan proizvajajo v Belinki Perkemiji.

Predmet opisanega projekta je bila izdelava postrojenja za proizvodnjo Persana in njegovo polnjenje v embalažne enote. Skladišči surovin vodikovega peroksida in ocetne kisline, sta bili že obstoječi. Izkušnje pri proizvodnji si je investitor nabral že pri pilotni proizvodnji. Lastnosti ocetne kisline in vodikovega peroksida narekujejo posebno pazljivost pri vodenju procesa proizvodnje. Izogibati se je treba nevarnim razmerjem obeh komponent, kot tudi preprečiti razkroj sicer lahko nestabilnega produkta. V primeru razkroja in dviga temperature bi krmilje poskrbelo za zalivanje reaktorja z vodo. Tudi količine posamezne sarže so zato temu ustrezno majhne.

Za vodenje procesa je bil uporabljen in temu ustrezno razširjen kar krmilnik, ki sicer vodi skladišča peroksida. Prek Profibus-DP komunikacije (optika) so bile nanj povezane tri dislocirane I/O enote: pri proizvodnji Persana, pri skladišču ocetne kisline in pri končnem skladiščenju Persana. Nadzor nad procesom poteka prek SCADE v komandni sobi.
V samem obratu priprave in v skladišču Persana je mogoče tudi lokalno posluževanje ventilov in črpalk.


nazaj na projekte v letu 2010

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.