1. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 2. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 6. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 7. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 8. Certificirani kabelski prehodi
 9. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Industrijski računalnik v procesni industriji
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Strelovodi in ozemljitve
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

Projekti v letu 2010
  
Proizvodnja Persana - Belinka Perkemija d.o.o.
 
Stikalni blok, ki se nahaja pri proizvodnji Persana. Uporabljena je nizkonapetostna stikalna oprema proizvajalca Eaton/Moeller.
Peroksiocetna kislina, s komercialnim imenom Persan, je učinkovito dezinfekcijsko sredstvo z zelo široko uporabo, ki sega od prehrambne industrije, medicine in veterine, beljenja vlaknin, do pralnic, ekologije ... Kot pove že ime, jo pridobivamo s kemično reakcijo med vodikovim peroksidom in ocetno kislino. Tako kot vodikov peroksid tudi Persan proizvajajo v Belinki Perkemiji.

Predmet opisanega projekta je bila izdelava postrojenja za proizvodnjo Persana in njegovo polnjenje v embalažne enote. Skladišči surovin vodikovega peroksida in ocetne kisline, sta bili že obstoječi. Izkušnje pri proizvodnji si je investitor nabral že pri pilotni proizvodnji. Lastnosti ocetne kisline in vodikovega peroksida narekujejo posebno pazljivost pri vodenju procesa proizvodnje. Izogibati se je treba nevarnim razmerjem obeh komponent, kot tudi preprečiti razkroj sicer lahko nestabilnega produkta. V primeru razkroja in dviga temperature bi krmilje poskrbelo za zalivanje reaktorja z vodo. Tudi količine posamezne sarže so zato temu ustrezno majhne.

Za vodenje procesa je bil uporabljen in temu ustrezno razširjen kar krmilnik, ki sicer vodi skladišča peroksida. Prek Profibus-DP komunikacije (optika) so bile nanj povezane tri dislocirane I/O enote: pri proizvodnji Persana, pri skladišču ocetne kisline in pri končnem skladiščenju Persana. Nadzor nad procesom poteka prek SCADE v komandni sobi.
V samem obratu priprave in v skladišču Persana je mogoče tudi lokalno posluževanje ventilov in črpalk.


nazaj na projekte v letu 2010

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.