1. Kotlovnica, kotel
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 9. Zahtevni napajalni sistemi
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 14. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 16. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 19. Klima naprava, industrija
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Certificiran kabelski prehod
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Industrijski računalnik v procesni industriji
 

Projekti v letu 2010
  
Proizvodnja Persana - Belinka Perkemija d.o.o.
 
Stikalni blok, ki se nahaja pri proizvodnji Persana. Uporabljena je nizkonapetostna stikalna oprema proizvajalca Eaton/Moeller.
Peroksiocetna kislina, s komercialnim imenom Persan, je učinkovito dezinfekcijsko sredstvo z zelo široko uporabo, ki sega od prehrambne industrije, medicine in veterine, beljenja vlaknin, do pralnic, ekologije ... Kot pove že ime, jo pridobivamo s kemično reakcijo med vodikovim peroksidom in ocetno kislino. Tako kot vodikov peroksid tudi Persan proizvajajo v Belinki Perkemiji.

Predmet opisanega projekta je bila izdelava postrojenja za proizvodnjo Persana in njegovo polnjenje v embalažne enote. Skladišči surovin vodikovega peroksida in ocetne kisline, sta bili že obstoječi. Izkušnje pri proizvodnji si je investitor nabral že pri pilotni proizvodnji. Lastnosti ocetne kisline in vodikovega peroksida narekujejo posebno pazljivost pri vodenju procesa proizvodnje. Izogibati se je treba nevarnim razmerjem obeh komponent, kot tudi preprečiti razkroj sicer lahko nestabilnega produkta. V primeru razkroja in dviga temperature bi krmilje poskrbelo za zalivanje reaktorja z vodo. Tudi količine posamezne sarže so zato temu ustrezno majhne.

Za vodenje procesa je bil uporabljen in temu ustrezno razširjen kar krmilnik, ki sicer vodi skladišča peroksida. Prek Profibus-DP komunikacije (optika) so bile nanj povezane tri dislocirane I/O enote: pri proizvodnji Persana, pri skladišču ocetne kisline in pri končnem skladiščenju Persana. Nadzor nad procesom poteka prek SCADE v komandni sobi.
V samem obratu priprave in v skladišču Persana je mogoče tudi lokalno posluževanje ventilov in črpalk.


nazaj na projekte v letu 2010

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.