1. Kotlovnica, kotel
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Industrijski računalnik v procesni industriji
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Zahtevni napajalni sistemi
 10. Certificirani kabelski prehodi
 11. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 12. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 13. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 14. Certificiran kabelski prehod
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Klima naprava, industrija
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 

Projekti v letu 2010
  
Obnova črpališča meteorne vode Planika – Savske elektrarne d.o.o.
 
V podjetju Savske Elektrarne, d.o.o. smo izvedli elektro-strojno obnovo črpališča meteorne vode na lokaciji tovarne Planika Kranj. Črpališče je bilo zgrajeno leta 1986 in je namenjeno odvajanju meteorne vode s površin tovarne v reko Savo. Na tem območju se nivo Save ob visokem vodostaju namreč lahko zelo približa nivoju terena. Alarmiranje smo izvedli po kablu do sirene v vratarnici Planike.

Želja investitorja je bila, da se črpališče v celoti posodobi, kar je vključevalo zamenjavo črpalk, cevovodov in stikalnega bloka s krmiljenem. Delovanje črpališča mora biti samodejno, glede na nivo vode v zbirnem jašku. Črpališče je bilo treba tudi komunikacijsko povezati z nadzornim centrom Savskih elektrarn v Medvodah. V primeru morebitnih izpadov in napak mora operater v nadzornem centru dobiti takojšnjo informacijo.


Elsing je pripravil vso potrebno projektno in tehnično dokumentacijo, dobavil strojno in elektro opremo in izvedel vsa potrebna strojna in elektro montažna dela. Vsa demontažna dela je opravila vzdrževalna služba Savskih elektrarn.

Strojna dela so obsegala montažo dveh potopnih črpalk električne moči 7,5 kW z vgrajeno zaščito proti vdoru vode in previsoki temperaturi ter tlačnega cevovoda DN 125 v nerjavni izvedbi.

Elektro dela so obsegala dobavo in vgradnjo stikalnega bloka z napravami za mehki zagon črpalk, s potrebno stikalno, krmilno, programsko in komunikacijsko opremo za delovanje črpališča, nivojska stikala ter potrebne kabelske povezave. Stikalni blok je izdelan iz aluminija, namenjen zunanji uporabi in ima dodatna notranja vrata s komandno ploščo. V stikalnem bloku je vgrajen krmilnik s potrebno periferijo za krmiljenje črpališča in GSM modem za povezavo z nadzornim centrom. Črpalki se prek mehkih zagonov vklapljata avtomatsko, odvisno od nivoja vode, krmilnik pa poskrbi tudi za časovno enakomerno obremenitev. Vklop črpalk je mogoč tudi ročno, s stikali na komandni plošči. Obnovo črpališča, smo opravili v treh dneh. Opremljeno je z najsodobnejšo opremo, ki bo omogočila zanesljivo delovanje črpališča z minimalnimi posegi osebja. Moč črpalk je zaradi večjega izkoristka manjša. Zaradi uporabe mehkih zagonov so se zmanjšale tokovne konice in momentni sunki na črpalki. Obratovalni in vzdrževalni stroški črpališča bodo zato manjši, s povezavo na nadzorni center pa se je povečala razpoložljivost in obvladljivost sistema.


nazaj na projekte v letu 2010

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.