1. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 4. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Industrijski računalnik v procesni industriji
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Kotlovnica, kotel
 11. Klima naprava, industrija
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Razsvetljava in kabelske trase
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 21. Strelovodi in ozemljitve
 22. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Certificiran kabelski prehod
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Projekti v letu 2009
  
Posodobitev čistilnega stroja na HE Medvode – Savske elektrarne d. o. o.
 

V podjetju Savske Elektrarne, d. o. o. smo posodobili elektro instalacije čistilnega stroja na HE Medvode. Čistilni stroj je bil narejen leta 1953 in delno modificiran leta 1971. Zdajšnja posodobitev obsega: zamenjavo stikalnega bloka posluževanja stroja, zamenjavo krmilno-močnostnega stikalnega bloka, zamenjavo motorja vožnje z rotorskimi upori, z novim asinhronskim, zavornim motorjem z ustreznim frekvenčnim pretvornikom, nova končna stikala dviganja/spuščanja oz. odpiranja/zapiranja grabelj stroja, nove kable in razsvetljavo. Posodobitev smo sami dokumentirali na nivoju PZI in PID.

V kabini čistilnega stroja je bila, do sedaj, montirana vsa oprema za krmiljenje treh motorjev (vožnja, dvig/spust, odpiranje/zapiranje), ki je vsebovala dva stikalna bloka in upore za regulacijo motorja vožnje. Zaradi tega je bila v kabini precejšnja prostorska stiska. S posodobitvijo je v kabini ostal le stikalni blok za posluževanje stroja z vsemi potrebnimi komandami in signalizacijami. Stikalni blok za napajanje in krmiljenje motorjev smo prestavili v strojnico, kjer je več prostora in kamor po funkciji tudi sodi. Dolžine močnostnih kablov do motorjev smo tako zmanjšali, na račun daljših krmilnih kablov iz stikalnega bloka posluževanja. Upravljanje stroja je ostalo tako rekoč nespremenjeno, s podobnimi tipkami, le sodobnejši "joystick" za vožnjo stroja je nadomestil kolešček za spreminjanje upornosti. Dodali smo še ampermeter za nadzor toka motorja dviga.

Asinhronska motorja za dvig/spust in odpiranje/zapiranje grabelj sta ostala stara. Ocenili smo, da sta močno predimenzionirana in skupaj z reduktorjem v še vedno odličnem stanju. Zamenjali smo le motor vožnje z drsnimi obroči za regulacijo hitrosti. Nadomestil ga je standardni asinhronski elektromotor z mehansko zavoro in frekvenčni pretvornik Danfoss Automation Drive z zavornim uporom, ki omogoča hitre in hkrati nežne premike stroja. Krmiljenje je dvohitrostno. Višja hitrost služi premiku iz ene lokacije na drugo, medtem ko nižja služi fini nastavitvi položaja stroja. Zamenjali smo tudi vretenska končna stikala, ki so bila še originalna in delujoča, vendar je servisiranje tako stare opreme danes nemogoče. Vretensko stikalo za odpiranje/zapiranje grabelj, skupaj z verižnikom in verigo smo nadomestili z enostavnejšo rešitvijo z induktivnimi končnimi stikali na vzvodu pogona. Na koncu smo še zamenjali razsvetljavo in dodali svetilko nad transportnim vozičkom. S posodobitvijo je operater pridobil več prostora v kabini in udobnejše upravljanje stroja, sam stroj pa je pripravljen še na mnoga leta zanesljivega delovanja.nazaj na projekte v letu 2009

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.