1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Klima naprava, industrija
 15. Razsvetljava in kabelske trase
 16. Strelovodi in ozemljitve
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 19. Certificirani kabelski prehodi
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 26. Certificiran kabelski prehod
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 

Projekti v letu 2009
  
Elsing je sodeloval pri prenovi pedagoškega laboratorija za meritve na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani
 

Pedagoški laboratorij za merjenja, ki deluje v okviru Laboratorija za metrologijo in kakovost na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, je s svojimi 250 m2 najverjetneje eden največjih tovrstnih laboratorijev v Evropi. V njem poteka univerzitetno pedagoško izobraževanje, znanstveno raziskovalno delo in industrijsko sodelovanje s področja merjenj na Univerzi v Ljubljani.

Osnovno vodilo pri prenovi laboratorija je bila varnost študentov pri izvedbi praktičnih laboratorijskih vaj, saj so njihove izkušnje na področju elektrotehniških meritev zelo različne. Poleg poudarka na varnosti, je delo na posameznem merilnem delovnem mestu zasnovano zelo modularno in ga je tako mogoče prilagajati različnim zahtevnostnim stopnjam v okviru novega bolonjskega študija. V laboratoriju je tako sodobno opremljenih 28 integriranih merilnih delovnih mest ter 20 računalniško-komunikacijskih mest. Vsako integrirano merilno delovno mesto vsebuje različne varovane splošne vire napajanja (enofazne, trifazne, enosmerne vire ter ločilne variake), poleg tega pa tudi možnosti uporabe sodobnih merilnih instrumentov preko ethernet omrežja in USB vodil.

Podjetje Elsing inženiring je za prenovo laboratorija izdelalo projektno dokumentacijo vrste PZI in PID. Načrt je obsegal inštalacije za napajanje laboratorija iz dveh različnih transformatorjev z razvodom do delovnih mest, brezprekinitveno napajanje in napajanje iz akumulatorjev, zasilne izklope, razsvetljavo in malo moč, izenačitev potencialov, univerzalno ožičenje, kontrolo pristopa in vezalne sheme integriranih delovnih merilnih in računalniških mest.

Projekt je bil precej specifičen, saj je obsegal veliko instalacij z velikim poudarkom na varnosti in modularnosti.
Celotne elektroinštalacije obsegajo skupaj prek 10 km energetskih kablov ter modernega 10-gigabitnega komunikacijskega omrežja.nazaj na projekte v letu 2009

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.