1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Kotlovnica, kotel
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 10. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 17. Klima naprava, industrija
 18. Razsvetljava in kabelske trase
 19. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Strelovodi in ozemljitve
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

Projekti v letu 2001
  
Centrifuga in sušilna linija NaPB - Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
 
Zadnje faze pridobivanja produkta NaPB, ki je osnova sestavina pralnih praškov, so: centrifugiranje suspenzije, sušenje dobljenega materiala in njegov transport v skladiščne silose. Centrifuga je kontinuirna. Sušilnik z vibriranjem ustvarja sloj sušečega materiala, v katerega se vpihuje segret sušilni zrak. Masni pretok materiala se regulira v povezavi z zračnim pretokom sušilnega zraka (meritve tlakov in podtlakov), v odvisnosti od temperatur v posameznih točkah, od rezultatov merjenja vlažnosti in tehtanja suhega produkta. Hladni sušilni zrak, ki se vpihuje v zadnji fazi zaradi hlajenja materiala, se proizvaja v hladilnem agregatu.

Največji porabniki so elektromotorji (največji 160kW s frekvenčnim pretvornikom, sledi 110kW z napravo za mehki zagon) - skupaj 34. V proces je vključenih okoli 100 merilnikov in indikatorjev različnih fizikalnih veličin in okoli 50 krmiljenih ventilov.
Zaradi povečanja porabe el. energije je bilo treba dodati nov transformator.
Ves proces vodi krmilnik, vodenje poteka preko scade.nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.