1. Kotlovnica, kotel
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Klima naprava, industrija
 5. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Certificiran kabelski prehod
 12. Razsvetljava in kabelske trase
 13. Industrijski računalnik v procesni industriji
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

Projekti v letu 2001
  
Centrifuga in sušilna linija NaPB - Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
 
Zadnje faze pridobivanja produkta NaPB, ki je osnova sestavina pralnih praškov, so: centrifugiranje suspenzije, sušenje dobljenega materiala in njegov transport v skladiščne silose. Centrifuga je kontinuirna. Sušilnik z vibriranjem ustvarja sloj sušečega materiala, v katerega se vpihuje segret sušilni zrak. Masni pretok materiala se regulira v povezavi z zračnim pretokom sušilnega zraka (meritve tlakov in podtlakov), v odvisnosti od temperatur v posameznih točkah, od rezultatov merjenja vlažnosti in tehtanja suhega produkta. Hladni sušilni zrak, ki se vpihuje v zadnji fazi zaradi hlajenja materiala, se proizvaja v hladilnem agregatu.

Največji porabniki so elektromotorji (največji 160kW s frekvenčnim pretvornikom, sledi 110kW z napravo za mehki zagon) - skupaj 34. V proces je vključenih okoli 100 merilnikov in indikatorjev različnih fizikalnih veličin in okoli 50 krmiljenih ventilov.
Zaradi povečanja porabe el. energije je bilo treba dodati nov transformator.
Ves proces vodi krmilnik, vodenje poteka preko scade.nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.