1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 6. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Certificirani kabelski prehodi
 11. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 12. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 13. Kotlovnica, kotel
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Zahtevni napajalni sistemi
 21. Klima naprava, industrija
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Transportni sistemi, premog
 

Projekti v letu 2001
  
Centrifuga in sušilna linija NaPB - Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
 
Zadnje faze pridobivanja produkta NaPB, ki je osnova sestavina pralnih praškov, so: centrifugiranje suspenzije, sušenje dobljenega materiala in njegov transport v skladiščne silose. Centrifuga je kontinuirna. Sušilnik z vibriranjem ustvarja sloj sušečega materiala, v katerega se vpihuje segret sušilni zrak. Masni pretok materiala se regulira v povezavi z zračnim pretokom sušilnega zraka (meritve tlakov in podtlakov), v odvisnosti od temperatur v posameznih točkah, od rezultatov merjenja vlažnosti in tehtanja suhega produkta. Hladni sušilni zrak, ki se vpihuje v zadnji fazi zaradi hlajenja materiala, se proizvaja v hladilnem agregatu.

Največji porabniki so elektromotorji (največji 160kW s frekvenčnim pretvornikom, sledi 110kW z napravo za mehki zagon) - skupaj 34. V proces je vključenih okoli 100 merilnikov in indikatorjev različnih fizikalnih veličin in okoli 50 krmiljenih ventilov.
Zaradi povečanja porabe el. energije je bilo treba dodati nov transformator.
Ves proces vodi krmilnik, vodenje poteka preko scade.nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.