1. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 2. Zahtevni napajalni sistemi
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 8. Transportni sistemi, premog
 9. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Razsvetljava in kabelske trase
 13. Certificirani kabelski prehodi
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Industrijski računalnik v procesni industriji
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Strelovodi in ozemljitve
 22. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Klima naprava, industrija
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

Projekti v letu 2001
  
Centrifuga in sušilna linija NaPB - Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
 
Zadnje faze pridobivanja produkta NaPB, ki je osnova sestavina pralnih praškov, so: centrifugiranje suspenzije, sušenje dobljenega materiala in njegov transport v skladiščne silose. Centrifuga je kontinuirna. Sušilnik z vibriranjem ustvarja sloj sušečega materiala, v katerega se vpihuje segret sušilni zrak. Masni pretok materiala se regulira v povezavi z zračnim pretokom sušilnega zraka (meritve tlakov in podtlakov), v odvisnosti od temperatur v posameznih točkah, od rezultatov merjenja vlažnosti in tehtanja suhega produkta. Hladni sušilni zrak, ki se vpihuje v zadnji fazi zaradi hlajenja materiala, se proizvaja v hladilnem agregatu.

Največji porabniki so elektromotorji (največji 160kW s frekvenčnim pretvornikom, sledi 110kW z napravo za mehki zagon) - skupaj 34. V proces je vključenih okoli 100 merilnikov in indikatorjev različnih fizikalnih veličin in okoli 50 krmiljenih ventilov.
Zaradi povečanja porabe el. energije je bilo treba dodati nov transformator.
Ves proces vodi krmilnik, vodenje poteka preko scade.nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.