1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Certificiran kabelski prehod
 8. Klima naprava, industrija
 9. Razsvetljava in kabelske trase
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 12. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 13. Kotlovnica, kotel
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Strelovodi in ozemljitve
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Zahtevni napajalni sistemi
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

Projekti v letu 2007
  
Uspešno končan projekt širitve proizvodnih kapacitet v LEK-ovi tovarni na Poljskem - Lek Poljska - Strykow
 

Lek je leta 2004 zgradil proizvodno distribucijski center v kraju Strykow blizu Lodza v osrednji Poljski. Takrat je bil objekt namenjen predvsem distribuciji in proizvodni Lekovih izdelkov za poljski trg. Center obsega administrativni, proizvodni in energetski objekt ter visoko regalno skladišče s pomožnimi prostori. Skupna površina objektov znaša približno 18.500 m2, od tega približno 4300 m2 čistih proizvodnih prostorov.

Po vključitvi Leka v skupino Novartis se je spremenil strateški pomen distribucijskega centra. Skladiščne in distribucijske dejavnosti so umaknili iz lokacije, precej pa so se zvišale proizvodne kapacitete tablet, in sicer za štiri do pet krat. Rekonstruirali so približno 60 odstotkov proizvodnih prostorov, del skladišča pa so preuredili v raztehtovalnico. Nekaj prostorov je izvedenih v proti eksplozijski (Ex) izvedbi.

Elsing je na projektu sodeloval z izdelavo načrtov električnih instalacij vrste PZI in PID. Načrtovali smo elektro energetske instalacije (širitev transformatorske postaje z diesel agregatom) z napajanjem tehnologije, malo moč in razsvetljavo, univerzalno ožičenje, požarno javljanje, javljanje eksplozivnih hlapov, elektro instalacije za klimatizacijo in prezračevanje ter drugo strojno energetiko kot so toplotna, hladilna in kompresorska postaja ter priprava vodnjaške vode.

Projekt je bil zaradi faz izgradnje in dejstva, da je morala obstoječa proizvodnja potekati nemoteno, zelo zahteven. Stikalni bloki predvsem za klimatizacijo in prezračevanje so bili ob izgradnji zasnovani tako, da so napajali in krmilili veliko sistemov, ki so se v fazi rekonstrukcije spreminjali. To je zahtevalo veliko posegov v obstoječe sisteme kar med delovanjem. Projektna dokumentacija pa je morala vsebovati precej dodatnih navodil in pojasnil izvajalcu glede posegov.nazaj na projekte v letu 2007

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.