1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 7. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 13. Klima naprava, industrija
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Certificirani kabelski prehodi
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Strelovodi in ozemljitve
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

Projekti v letu
  
 


nazaj na projekte v letu

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.