1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 5. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 6. Strelovodi in ozemljitve
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 10. Certificirani kabelski prehodi
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Razsvetljava in kabelske trase
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 16. Certificiran kabelski prehod
 17. Industrijski računalnik v procesni industriji
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Projekti v letu
  
 


nazaj na projekte v letu

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.