1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Zahtevni napajalni sistemi
 5. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Industrijski računalnik v procesni industriji
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Strelovodi in ozemljitve
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 24. Razsvetljava in kabelske trase
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

Projekti v letu 2001
  
AO - tehnološki varnostni sitem IC001-IC009 - Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
 
V obratu AO (pridobivanje H2O2) se zaradi tehnologije in medijev zahteva višja stopnja znesljivosti in varnosti vodenja procesa. Zato je poleg DCS sistema za vodenje procesa prisoten še dodatni samostojni nadzorni varnostni ožičeni krmilniški sistem. Ta sistem nadzoruje ključne M&R zanke (7 za pretok, 15 za tlak, 4 za koncentracijo kisika) in v slučaju odstopanja poskrbi za varno ustavitev procesa (11 ventilov). Vsa instrumentacija je v tehniki protieksplozijske zaščite Exi-Lastna varnost.


nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.