1. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 2. Transportni sistemi, premog
 3. Certificirani kabelski prehodi
 4. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 8. Strelovodi in ozemljitve
 9. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 12. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Razsvetljava in kabelske trase
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

Projekti v letu 2001
  
AO - tehnološki varnostni sitem IC001-IC009 - Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
 
V obratu AO (pridobivanje H2O2) se zaradi tehnologije in medijev zahteva višja stopnja znesljivosti in varnosti vodenja procesa. Zato je poleg DCS sistema za vodenje procesa prisoten še dodatni samostojni nadzorni varnostni ožičeni krmilniški sistem. Ta sistem nadzoruje ključne M&R zanke (7 za pretok, 15 za tlak, 4 za koncentracijo kisika) in v slučaju odstopanja poskrbi za varno ustavitev procesa (11 ventilov). Vsa instrumentacija je v tehniki protieksplozijske zaščite Exi-Lastna varnost.


nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.