1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Strelovodi in ozemljitve
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 10. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Transportni sistemi, premog
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 24. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 25. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 26. Razsvetljava in kabelske trase
 27. Klima naprava, industrija
 

Projekti v letu 2001
  
AO - tehnološki varnostni sitem IC001-IC009 - Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
 
V obratu AO (pridobivanje H2O2) se zaradi tehnologije in medijev zahteva višja stopnja znesljivosti in varnosti vodenja procesa. Zato je poleg DCS sistema za vodenje procesa prisoten še dodatni samostojni nadzorni varnostni ožičeni krmilniški sistem. Ta sistem nadzoruje ključne M&R zanke (7 za pretok, 15 za tlak, 4 za koncentracijo kisika) in v slučaju odstopanja poskrbi za varno ustavitev procesa (11 ventilov). Vsa instrumentacija je v tehniki protieksplozijske zaščite Exi-Lastna varnost.


nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.