1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Transportni sistemi, premog
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 6. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 7. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 8. Zahtevni napajalni sistemi
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Certificirani kabelski prehodi
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Klima naprava, industrija
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 24. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 

Projekti v letu 2006
  
Inertizacija procesne opreme - Mitol, Sežana
 
V podjetju Mitol smo pripravili dokumentacijo in poskrbeli za izvedbo elektroinstalacijskih del za inertizacijo vseh reaktorjev in dozirnih posod v obratu polimerizacije. Nadzor nad računalniško vodenim postrojem poteka iz komandne kabine.

Za eliminiranje eksplozijske cone 0 v reaktorjih in dozirnih posodah je bilo potrebno poskrbeti za kontrolirano vpihovanje dušika v posode. S tem se izpodrine kisik in prepreči nastajanje eksplozivnih zmesi plinov.

Kontrola nad vpihovanjem dušika in zadostnim nadtlakom v posodi je izvedena z napravami APEX 3000 proizvajalca Bartec. Uporabljenih je 7 nadzornih enot: po ena za vsakega od petih reaktorjev, dozirne posode pa so povezane na dve enoti. Vse enote so povezane v krmilnik, s čimer je omogočena popolna avtomatizacija procesa.
V fazi vakuumiranja reaktorjev se vpihovanje dušika začasno prekine.

Kontrolna naprava je vgrajena v Ex okolju v ohišje s protieksplozijsko zaščito Ex p.nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.