1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Zahtevni napajalni sistemi
 3. Transportni sistemi, premog
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Industrijski računalnik v procesni industriji
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 17. Kotlovnica, kotel
 18. Strelovodi in ozemljitve
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Klima naprava, industrija
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 

Projekti v letu 2006
  
Inertizacija procesne opreme - Mitol, Sežana
 
V podjetju Mitol smo pripravili dokumentacijo in poskrbeli za izvedbo elektroinstalacijskih del za inertizacijo vseh reaktorjev in dozirnih posod v obratu polimerizacije. Nadzor nad računalniško vodenim postrojem poteka iz komandne kabine.

Za eliminiranje eksplozijske cone 0 v reaktorjih in dozirnih posodah je bilo potrebno poskrbeti za kontrolirano vpihovanje dušika v posode. S tem se izpodrine kisik in prepreči nastajanje eksplozivnih zmesi plinov.

Kontrola nad vpihovanjem dušika in zadostnim nadtlakom v posodi je izvedena z napravami APEX 3000 proizvajalca Bartec. Uporabljenih je 7 nadzornih enot: po ena za vsakega od petih reaktorjev, dozirne posode pa so povezane na dve enoti. Vse enote so povezane v krmilnik, s čimer je omogočena popolna avtomatizacija procesa.
V fazi vakuumiranja reaktorjev se vpihovanje dušika začasno prekine.

Kontrolna naprava je vgrajena v Ex okolju v ohišje s protieksplozijsko zaščito Ex p.nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.