1. Transportni sistemi, premog
 2. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 3. Klima naprava, industrija
 4. Certificirani kabelski prehodi
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Razsvetljava in kabelske trase
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Kotlovnica, kotel
 14. Strelovodi in ozemljitve
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Industrijski računalnik v procesni industriji
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

Projekti v letu 2006
  
Inertizacija procesne opreme - Mitol, Sežana
 
V podjetju Mitol smo pripravili dokumentacijo in poskrbeli za izvedbo elektroinstalacijskih del za inertizacijo vseh reaktorjev in dozirnih posod v obratu polimerizacije. Nadzor nad računalniško vodenim postrojem poteka iz komandne kabine.

Za eliminiranje eksplozijske cone 0 v reaktorjih in dozirnih posodah je bilo potrebno poskrbeti za kontrolirano vpihovanje dušika v posode. S tem se izpodrine kisik in prepreči nastajanje eksplozivnih zmesi plinov.

Kontrola nad vpihovanjem dušika in zadostnim nadtlakom v posodi je izvedena z napravami APEX 3000 proizvajalca Bartec. Uporabljenih je 7 nadzornih enot: po ena za vsakega od petih reaktorjev, dozirne posode pa so povezane na dve enoti. Vse enote so povezane v krmilnik, s čimer je omogočena popolna avtomatizacija procesa.
V fazi vakuumiranja reaktorjev se vpihovanje dušika začasno prekine.

Kontrolna naprava je vgrajena v Ex okolju v ohišje s protieksplozijsko zaščito Ex p.nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.