1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 4. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 5. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 6. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Certificiran kabelski prehod
 12. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 13. Zahtevni napajalni sistemi
 14. Strelovodi in ozemljitve
 15. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 16. Certificirani kabelski prehodi
 17. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 18. Razsvetljava in kabelske trase
 19. Klima naprava, industrija
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 22. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Projekti v letu 2006
  
Inertizacija procesne opreme - Mitol, Sežana
 
V podjetju Mitol smo pripravili dokumentacijo in poskrbeli za izvedbo elektroinstalacijskih del za inertizacijo vseh reaktorjev in dozirnih posod v obratu polimerizacije. Nadzor nad računalniško vodenim postrojem poteka iz komandne kabine.

Za eliminiranje eksplozijske cone 0 v reaktorjih in dozirnih posodah je bilo potrebno poskrbeti za kontrolirano vpihovanje dušika v posode. S tem se izpodrine kisik in prepreči nastajanje eksplozivnih zmesi plinov.

Kontrola nad vpihovanjem dušika in zadostnim nadtlakom v posodi je izvedena z napravami APEX 3000 proizvajalca Bartec. Uporabljenih je 7 nadzornih enot: po ena za vsakega od petih reaktorjev, dozirne posode pa so povezane na dve enoti. Vse enote so povezane v krmilnik, s čimer je omogočena popolna avtomatizacija procesa.
V fazi vakuumiranja reaktorjev se vpihovanje dušika začasno prekine.

Kontrolna naprava je vgrajena v Ex okolju v ohišje s protieksplozijsko zaščito Ex p.nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.