1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Industrijski računalnik v procesni industriji
 4. Zahtevni napajalni sistemi
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Strelovodi in ozemljitve
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Razsvetljava in kabelske trase
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Transportni sistemi, premog
 22. Klima naprava, industrija
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

Projekti v letu 2006
  
Inertizacija procesne opreme - Mitol, Sežana
 
V podjetju Mitol smo pripravili dokumentacijo in poskrbeli za izvedbo elektroinstalacijskih del za inertizacijo vseh reaktorjev in dozirnih posod v obratu polimerizacije. Nadzor nad računalniško vodenim postrojem poteka iz komandne kabine.

Za eliminiranje eksplozijske cone 0 v reaktorjih in dozirnih posodah je bilo potrebno poskrbeti za kontrolirano vpihovanje dušika v posode. S tem se izpodrine kisik in prepreči nastajanje eksplozivnih zmesi plinov.

Kontrola nad vpihovanjem dušika in zadostnim nadtlakom v posodi je izvedena z napravami APEX 3000 proizvajalca Bartec. Uporabljenih je 7 nadzornih enot: po ena za vsakega od petih reaktorjev, dozirne posode pa so povezane na dve enoti. Vse enote so povezane v krmilnik, s čimer je omogočena popolna avtomatizacija procesa.
V fazi vakuumiranja reaktorjev se vpihovanje dušika začasno prekine.

Kontrolna naprava je vgrajena v Ex okolju v ohišje s protieksplozijsko zaščito Ex p.nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.