1. Klima naprava, industrija
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Zahtevni napajalni sistemi
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Certificiran kabelski prehod
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 13. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 14. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Kotlovnica, kotel
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Transportni sistemi, premog
 

Projekti v letu 2006
  
Visotlačna črpalka za čiščenje reaktorjev - Mitol, Sežana
 
V podjetju Mitol smo pripravili dokumentacijo in poskrbeli za inženiring izvedbe vseh potrebnih del pri vgradnji mehkega zagona visokotlačne črpalke za čiščenje reaktorjev. S tem smo zmanjšali padec napetosti na dovodnem kablu v času zagona in preprečili nastajanje napetostnih konic pri stikalnih manevrih kontaktorjev, ki so se pred tem pojavljali še posebej med preklopom zvezda-trikot.

Obstoječa visokotlačna črpalka za čiščenje reaktorjev je bila opremljena z elektromotorjem 200kW, ki se je zaganjal s kontaktorsko kombinacijo zvezda-trikot. Ker je napajalni kabel iz transformatorske postaje do črpalke precej dolg, hkrati pa napaja tudi celoten obrat, so se v fazi zagona pojavljali visoki padci napetosti, še večji problem pa so povzročale napetostne in tokovne konice ob preklopu iz zvezde v trikot.
Izvedena je bila dograditev mehkega zagona črpalke VTB v tovarni Mitol, Sežana - obrat Polimerizacija.

Mehki zagon moči 200kW proizvajalca Danfoss ter zaščitno stikalo in by-pass kontaktor Moeller so se vgradili v nov stikalni blok. Napajanje je izvedeno z obstoječim napajalnim kablom, krmiljenje in zaščita črpalke pa je ostalo obstoječe. Potrebne so bile le minimalne predelave krmiljenja v obstoječem stikalnem bloku.

Mehki zagon elektromotorja črpalke se uporablja za mehkejše zaganjanje in ustavljanje črpalke, zmanjševanje mehanskih obremenitev in zniževanje tokovnih konic v omrežju. S tem posegom je bila dosežena manjša mehanska obremenitev stroja, izognili pa smo se tudi zamenjavi dovodnega kabla, ki bi zaradi nemogočih prehodov in velike razdalje celotno rešitev močno podražilo.nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.