1. Zahtevni napajalni sistemi
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Strelovodi in ozemljitve
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Transportni sistemi, premog
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Certificirani kabelski prehodi
 14. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 15. Razsvetljava in kabelske trase
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 18. Industrijski računalnik v procesni industriji
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 26. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 

Projekti v letu 2006
  
Visotlačna črpalka za čiščenje reaktorjev - Mitol, Sežana
 
V podjetju Mitol smo pripravili dokumentacijo in poskrbeli za inženiring izvedbe vseh potrebnih del pri vgradnji mehkega zagona visokotlačne črpalke za čiščenje reaktorjev. S tem smo zmanjšali padec napetosti na dovodnem kablu v času zagona in preprečili nastajanje napetostnih konic pri stikalnih manevrih kontaktorjev, ki so se pred tem pojavljali še posebej med preklopom zvezda-trikot.

Obstoječa visokotlačna črpalka za čiščenje reaktorjev je bila opremljena z elektromotorjem 200kW, ki se je zaganjal s kontaktorsko kombinacijo zvezda-trikot. Ker je napajalni kabel iz transformatorske postaje do črpalke precej dolg, hkrati pa napaja tudi celoten obrat, so se v fazi zagona pojavljali visoki padci napetosti, še večji problem pa so povzročale napetostne in tokovne konice ob preklopu iz zvezde v trikot.
Izvedena je bila dograditev mehkega zagona črpalke VTB v tovarni Mitol, Sežana - obrat Polimerizacija.

Mehki zagon moči 200kW proizvajalca Danfoss ter zaščitno stikalo in by-pass kontaktor Moeller so se vgradili v nov stikalni blok. Napajanje je izvedeno z obstoječim napajalnim kablom, krmiljenje in zaščita črpalke pa je ostalo obstoječe. Potrebne so bile le minimalne predelave krmiljenja v obstoječem stikalnem bloku.

Mehki zagon elektromotorja črpalke se uporablja za mehkejše zaganjanje in ustavljanje črpalke, zmanjševanje mehanskih obremenitev in zniževanje tokovnih konic v omrežju. S tem posegom je bila dosežena manjša mehanska obremenitev stroja, izognili pa smo se tudi zamenjavi dovodnega kabla, ki bi zaradi nemogočih prehodov in velike razdalje celotno rešitev močno podražilo.nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.