1. Kotlovnica, kotel
 2. Certificiran kabelski prehod
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 5. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 6. Razsvetljava in kabelske trase
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Transportni sistemi, premog
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Klima naprava, industrija
 17. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 18. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 19. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 23. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 24. Strelovodi in ozemljitve
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

Projekti v letu 2005
  
Napajanje in nadzorni sistem energetike IT centra - Vilharjeva 23 in 25 - Mobitel
 
Projekt vsebuje: rekonstrukcijo javne TP262, zamenjavo transformatorjev (povečava iz 2x630kVA na 2x1000kVA), zamenjavo celotnega primarnega mrežnega in agregatskega napajanja in izdelava centralnega nadzornega sistema za nadzor energetike. Za fizično zamenjavo vsega naštetega se je smelo porabiti vsega 24 ur.

Sistemi električnih inštalacij so se gradili sukcesivno, po sprotnih potrebah in možnostih. Kompleten sistem zato ni bil sistematičen in pregleden. S projektom smo sledili naslednjim ciljem:

 • povečati zanesljivost napajanja,
 • povečati razpoložljivost mrežnega, agregatskega in UPS napajanja,
 • poenostaviti in poceniti dobavo električne energije,
 • vzpostaviti sodoben nadzorni sistem, ki bo omogočal pregledno sliko dogajanja v elektro energetiki in zajem ter arhiviranje vseh potrebnih merilnih podatkov,
 • izboljšati možnosti vzdrževanja, povečati varnost dela in skrajšanje časov za odpravo okvar.
Pred rekonstrukcijo se je objekt napajal iz večih dovodov iz javne TP262, zato je bilo kot prvo potrebno povečati moč transformatorske postaje iz 2 x 630 kVA na 2 x 1000 kVA. En transformator sedaj pokriva potrebe Mobitela, drugi pa potrebe ostalih porabnikov na lokaciji. Vsak transformator je dobil nov nizkonapetostni stikalni blok z dovodnim zaščitnim stikalom za transformator in z ustreznimi odvodi. Povezava za napajanje Mobitela se je izvedla s tipskim 1600A zbiralčnim sistemom LX proizvajalca Moeller. Izvedena je tudi požarna bariera na prehodu zbiralnic iz stikališča trafo postaje v večnamenski prostor v prvi kleti.

Primarni razvod je izveden v s stikalnim blokom z notranjo delitvijo "Form 3b". Stikalni blok je opremljen z bremenskim ločilnim stikalom na dovodu in odklopniki na odvodih. Nanj so povezani odcepi primarnih razvodov, ki se napajajo iz mreže. Na dovodu primarnega razvoda in na odvodih so vgrajeni analizatorji električnih parametrov (I, U, f, cos…) z Modbus komunikacijsko povezavo. Vsi merjeni podatki se vodijo na nadzorni sistem.nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.