1. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 2. Razsvetljava in kabelske trase
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Transportni sistemi, premog
 15. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 16. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 17. Klima naprava, industrija
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Kotlovnica, kotel
 23. Strelovodi in ozemljitve
 24. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 27. Industrijski računalnik v procesni industriji
 

Projekti v letu 2006
  
Napajanje in nadzorni sistem energetike IT centra - Vilharjeva 23 in 25 - Mobitel d.d.
 
Obstoječi skladiščni prostori so bili predelani v serverske prostore: en prostor za tako imenovane zunanje operaterje in dva prostora za potrebe investitorja.

Projekt vključuje naslednje elektroinštalacije:

 • razvod električne energije,
 • inštalacije malo moč,
 • inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo,
 • inštalacije za izenačitve potencialov,
 • inštalacije za univerzalno ožičenje delovnih mest in
 • inštalacije za centralni nadzorni sistem (CNS).
Za potrebe zanesljivega električnega napajanja predmetnih prostorov so bili izdelani novi stikalni bloki za razvod agregatske in UPS napetosti. Agregatski stikalni bloki so trije:
 • eden z dovodom 250A za napajanje strojnih inštalacij hlajenja in
 • dva z dovodom 125A za napajanje UPS-ov in delovnih mest.
Za generiranje brezprekinitvenega (UPS) napajanja sta v predprostoru vgrajeni dve UPS napravi, vsaka moči 60kVA. Serverske omare morajo imeti zaradi pomembnosti zagotovljeno napajanje iz dveh neodvisnih UPS-ov, zato je za razvod UPS napajanja vgrajen tako imenovani iPMM stikalni blok, s pomočjo katerega se izvaja popoln nadzor nad porabo na vsakem odcepu. Centralni nadzorni sistem je obsegal:
 • zajem podatkov v močnostnih razdelilnih stikalnih blokih,
 • zajem podatkov in krmiljenje naprav (klime, UPS, iPMM...) in
 • zajem prostorskih parametrov (temperatura in vlaga).


nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.