1. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 2. Klima naprava, industrija
 3. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Certificiran kabelski prehod
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 11. Razsvetljava in kabelske trase
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Strelovodi in ozemljitve
 17. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Transportni sistemi, premog
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

Projekti v letu 2006
  
Napajanje in nadzorni sistem energetike IT centra - Vilharjeva 23 in 25 - Mobitel d.d.
 
Obstoječi skladiščni prostori so bili predelani v serverske prostore: en prostor za tako imenovane zunanje operaterje in dva prostora za potrebe investitorja.

Projekt vključuje naslednje elektroinštalacije:

 • razvod električne energije,
 • inštalacije malo moč,
 • inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo,
 • inštalacije za izenačitve potencialov,
 • inštalacije za univerzalno ožičenje delovnih mest in
 • inštalacije za centralni nadzorni sistem (CNS).
Za potrebe zanesljivega električnega napajanja predmetnih prostorov so bili izdelani novi stikalni bloki za razvod agregatske in UPS napetosti. Agregatski stikalni bloki so trije:
 • eden z dovodom 250A za napajanje strojnih inštalacij hlajenja in
 • dva z dovodom 125A za napajanje UPS-ov in delovnih mest.
Za generiranje brezprekinitvenega (UPS) napajanja sta v predprostoru vgrajeni dve UPS napravi, vsaka moči 60kVA. Serverske omare morajo imeti zaradi pomembnosti zagotovljeno napajanje iz dveh neodvisnih UPS-ov, zato je za razvod UPS napajanja vgrajen tako imenovani iPMM stikalni blok, s pomočjo katerega se izvaja popoln nadzor nad porabo na vsakem odcepu. Centralni nadzorni sistem je obsegal:
 • zajem podatkov v močnostnih razdelilnih stikalnih blokih,
 • zajem podatkov in krmiljenje naprav (klime, UPS, iPMM...) in
 • zajem prostorskih parametrov (temperatura in vlaga).


nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.