1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Razsvetljava in kabelske trase
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 14. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Certificirani kabelski prehodi
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 

Projekti v letu 2006
  
Napajanje in nadzorni sistem energetike IT centra - Vilharjeva 23 in 25 - Mobitel d.d.
 
Obstoječi skladiščni prostori so bili predelani v serverske prostore: en prostor za tako imenovane zunanje operaterje in dva prostora za potrebe investitorja.

Projekt vključuje naslednje elektroinštalacije:

 • razvod električne energije,
 • inštalacije malo moč,
 • inštalacije za splošno in varnostno razsvetljavo,
 • inštalacije za izenačitve potencialov,
 • inštalacije za univerzalno ožičenje delovnih mest in
 • inštalacije za centralni nadzorni sistem (CNS).
Za potrebe zanesljivega električnega napajanja predmetnih prostorov so bili izdelani novi stikalni bloki za razvod agregatske in UPS napetosti. Agregatski stikalni bloki so trije:
 • eden z dovodom 250A za napajanje strojnih inštalacij hlajenja in
 • dva z dovodom 125A za napajanje UPS-ov in delovnih mest.
Za generiranje brezprekinitvenega (UPS) napajanja sta v predprostoru vgrajeni dve UPS napravi, vsaka moči 60kVA. Serverske omare morajo imeti zaradi pomembnosti zagotovljeno napajanje iz dveh neodvisnih UPS-ov, zato je za razvod UPS napajanja vgrajen tako imenovani iPMM stikalni blok, s pomočjo katerega se izvaja popoln nadzor nad porabo na vsakem odcepu. Centralni nadzorni sistem je obsegal:
 • zajem podatkov v močnostnih razdelilnih stikalnih blokih,
 • zajem podatkov in krmiljenje naprav (klime, UPS, iPMM...) in
 • zajem prostorskih parametrov (temperatura in vlaga).


nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.