1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 10. Klima naprava, industrija
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Industrijski računalnik v procesni industriji
 14. Zahtevni napajalni sistemi
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Transportni sistemi, premog
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 

Projekti v letu 2006
  
Vodikarna - zamenjava krmilja - Belinka Perkemija do.o., Ljubljana
 
V kemični industriji se pogosto srečajo zahteve ne le po učinkovitem in zanesljivem delovanju, pač pa tudi zahteve v zvezi s protieksplozijsko zaščito in zahteve po dodatnem varnostnem sistemu. Tako je tudi pri proizvodnji vodika iz zemeljskega plina v Belinki Perkemiji.

Obrat za proizvodnjo vodika je bil po šestnajstih letih delovanja deležen zamenjave krmilnega sistema. Namesto obstoječega sistema Foxboro - Spec 200 je bil vgrajen Emersonov (Fisher Rosemount) DCS sistem Delta V. Tak sistem je v Belinki že uporabljen, celo na enem samostojnemu delu Vodikarne.
Obrat je zaradi vodika eksplozijsko ogrožen (EEX IIC T4, cona 1).
Pri zamenjavi krmilnega sistema pa ni šlo zgolj za prevezavo porabnikov iz enega krmilnega sistema na drugega. Povedati je treba, da bdi nad Vodikarno poleg krmilnega sistema tudi neodvisni varnostni sistem. Gre za ožičeno logiko (Hima, Planar 4), ki nadzoruje bistvene varnostne funkcije in v slučaju ogrožene varnosti ukrepa samostojno. Slabost starega Foxborovega krmilnega sistema je bila, da je lahko obdeloval le analogne signale, binarni pa so bili zato prepuščeni kar varnostnemu sistemu, čeprav dejansko ni šlo za varnostne funkcije. Tudi vključevanje elektromotornih pogonov je bilo zato le ročno.
Vse omenjene pomanjkljivosti je odpravil nov krmilni sistem. Nanj je priključeno 67 zveznih merilnikov in aktuatorjev (pretok, nivo, pH, tlak, temperatura, regulacijski ventili) in 35 binarnih (pretok, nivo, tlak, temperatura, on/off ventili). Nov krmilni sistem krmili tudi 20 elektromotornih pogonov (direktni zagon, mehki zagon, frekvenčni pretvornik).
Nadzor nad delovanjem Vodikarne se izvaja preko SCADE v komandni sobi.
Za povečano zanesljivost delovanja je bila vgrajena tudi nova UPS naprava (neprekinjeno napajanje), moči 12kVA, na katero pa so se poleg novega krmilnega sistema priključili tudi drugi porabniki.nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.