1. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 2. Certificiran kabelski prehod
 3. Razsvetljava in kabelske trase
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 7. Strelovodi in ozemljitve
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Klima naprava, industrija
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Kotlovnica, kotel
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 

Projekti v letu 2006
  
Vodikarna - zamenjava krmilja - Belinka Perkemija do.o., Ljubljana
 
V kemični industriji se pogosto srečajo zahteve ne le po učinkovitem in zanesljivem delovanju, pač pa tudi zahteve v zvezi s protieksplozijsko zaščito in zahteve po dodatnem varnostnem sistemu. Tako je tudi pri proizvodnji vodika iz zemeljskega plina v Belinki Perkemiji.

Obrat za proizvodnjo vodika je bil po šestnajstih letih delovanja deležen zamenjave krmilnega sistema. Namesto obstoječega sistema Foxboro - Spec 200 je bil vgrajen Emersonov (Fisher Rosemount) DCS sistem Delta V. Tak sistem je v Belinki že uporabljen, celo na enem samostojnemu delu Vodikarne.
Obrat je zaradi vodika eksplozijsko ogrožen (EEX IIC T4, cona 1).
Pri zamenjavi krmilnega sistema pa ni šlo zgolj za prevezavo porabnikov iz enega krmilnega sistema na drugega. Povedati je treba, da bdi nad Vodikarno poleg krmilnega sistema tudi neodvisni varnostni sistem. Gre za ožičeno logiko (Hima, Planar 4), ki nadzoruje bistvene varnostne funkcije in v slučaju ogrožene varnosti ukrepa samostojno. Slabost starega Foxborovega krmilnega sistema je bila, da je lahko obdeloval le analogne signale, binarni pa so bili zato prepuščeni kar varnostnemu sistemu, čeprav dejansko ni šlo za varnostne funkcije. Tudi vključevanje elektromotornih pogonov je bilo zato le ročno.
Vse omenjene pomanjkljivosti je odpravil nov krmilni sistem. Nanj je priključeno 67 zveznih merilnikov in aktuatorjev (pretok, nivo, pH, tlak, temperatura, regulacijski ventili) in 35 binarnih (pretok, nivo, tlak, temperatura, on/off ventili). Nov krmilni sistem krmili tudi 20 elektromotornih pogonov (direktni zagon, mehki zagon, frekvenčni pretvornik).
Nadzor nad delovanjem Vodikarne se izvaja preko SCADE v komandni sobi.
Za povečano zanesljivost delovanja je bila vgrajena tudi nova UPS naprava (neprekinjeno napajanje), moči 12kVA, na katero pa so se poleg novega krmilnega sistema priključili tudi drugi porabniki.nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.