1. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 8. Industrijski računalnik v procesni industriji
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 11. Strelovodi in ozemljitve
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 20. Zahtevni napajalni sistemi
 21. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Razsvetljava in kabelske trase
 24. Certificirani kabelski prehodi
 25. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 26. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

Projekti v letu 2005
  
Napajanje naprave za čiščenje dimnih plinov - Termoelektrarna Trbovlje
 
Tehnologija čiščenja dimnih plinov se napaja iz dveh transformatorjev moči 1250kVA. Močnostni stikalni bloki so izdelani z notranjo delitvijo "Form 2b"

Predmet projekta je bila izdelava stikalnih blokov za razvod električne energije za čistilno napravo dimnih plinov v TE Trbovlje. Za napajanje tehnoloških odcepov sta bila izdelana dva stikalna bloka (0,4kV, 2000A) s po več polji. Stikalna bloka se napajata iz dveh ločenih lastnih transformatorjev 6/0,4kV, moči 1250kVA. Med stikalnima bloka je možno izvesti povezavo z veznim stikalom, toda ne v paralelnem delovanju transformatorjev. Stikalna bloka sta izvedena v notranji delitvi "Form 2b" z vgrajenim Moellerjevim industrijskim zbiralčnim sistemom Sasy. Skupna širina obeh stikalnih blokov je 12m. Nanju je priključenih 125 porabnikov. Najmočnejši med njimi ima moč 254kW, najmanjši pa 0,03kW.

Pomembnost objekta je narekovala, da je vsak odcep opremljen s signalizacijo izpada zaradi delovanja zaščite. Na dovodu sta vgrajena analizatorja električne energije, ki sta preko Profibus-DP komunikacije povezana v nadzorni sistem.nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.