1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Klima naprava, industrija
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 11. Razsvetljava in kabelske trase
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 18. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 19. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 20. Zahtevni napajalni sistemi
 21. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 22. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 27. Certificiran kabelski prehod
 

Projekti v letu 2005
  
Napajanje naprave za čiščenje dimnih plinov - Termoelektrarna Trbovlje
 
Tehnologija čiščenja dimnih plinov se napaja iz dveh transformatorjev moči 1250kVA. Močnostni stikalni bloki so izdelani z notranjo delitvijo "Form 2b"

Predmet projekta je bila izdelava stikalnih blokov za razvod električne energije za čistilno napravo dimnih plinov v TE Trbovlje. Za napajanje tehnoloških odcepov sta bila izdelana dva stikalna bloka (0,4kV, 2000A) s po več polji. Stikalna bloka se napajata iz dveh ločenih lastnih transformatorjev 6/0,4kV, moči 1250kVA. Med stikalnima bloka je možno izvesti povezavo z veznim stikalom, toda ne v paralelnem delovanju transformatorjev. Stikalna bloka sta izvedena v notranji delitvi "Form 2b" z vgrajenim Moellerjevim industrijskim zbiralčnim sistemom Sasy. Skupna širina obeh stikalnih blokov je 12m. Nanju je priključenih 125 porabnikov. Najmočnejši med njimi ima moč 254kW, najmanjši pa 0,03kW.

Pomembnost objekta je narekovala, da je vsak odcep opremljen s signalizacijo izpada zaradi delovanja zaščite. Na dovodu sta vgrajena analizatorja električne energije, ki sta preko Profibus-DP komunikacije povezana v nadzorni sistem.nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.