1. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Klima naprava, industrija
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Transportni sistemi, premog
 14. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 15. Razsvetljava in kabelske trase
 16. Certificirani kabelski prehodi
 17. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Kotlovnica, kotel
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 

Projekti v letu 2006
  
Nadzor linij za proizvodnjo prednjih in zadnjih sedežev - TPV Johnson Controls d.o.o., Novo mesto
 
V avtomobilski industriji je visoka kvaliteta izdelkov nekaj samo po sebi umevnega. Poleg kvalitete pa je pomembna tudi pestrost različnih opcij in sledljivost. Za vsak izdelan kos, ki se vgradi v avto, je potrebno slediti vgrajene materiale in parametre o izdelavi.

V TPV Johnson Controls proizvajajo avtomobilske sedeže za svoje sosede - Revoz. Avtomobilski sedež je z varnostnega vidika pomemben element. Povprečen uporabnik se pravzaprav niti ne zaveda, kako je sodoben avtomobilski sedež kompleksen element, ne le v mehanskem smislu, pač pa tudi v električnih inštalacijah, ki jih skriva v sebi.
Sodobna ponudba omogoča tudi velik nabor različnih izvedb glede na zunanjost, opremljenost, itd., vse po meri kupca. Velikih serij enakih izdelkov ni več. Da ne bi prihajalo do zmešnjav, dobi vsak sedež identifikacijsko oznako. Sestavljanje sedeža poteka po operacijah na več delovnih mestih vzdolž tekočega traku. Čeprav sestavljanje sedeža pretežno poteka ročno iz predsestavljenih komponent, dobi delavec za vsak sedež, ki prispe do njega po tekočem traku, natančna navodila, kakšno operacijo mora opraviti. Brez sodobne informacijske tehnologije tako ne gre več.
Osnovni gradnik izdelave sedeža je tako identifikacijski element, bodisi da je to RF identifikator, ki bere / vpisuje podatke na bralno-pisalno glavo, ki potuje ob sedežu, bodisi da je to barkodni čitalec. Delavec prejema navodila preko operacijskega panela ali na enostavnejših delovnih mestih preko signalnih svetilk in tipkal.
Pomembno je tudi, s kakšnim momentom in kotom so priviti posamezni vijaki. Zahtevani moment se spreminja ne le glede na funkcijo in tip vijaka na sedežu, pač pa tudi glede na izvedbo sedeža oziroma tip vozila. Prispeli sedež nosi s seboj zahtevo po momentu. Obenem se podatki o momentu in kotu vijačenja arhivirajo.
Nadzor nad linijo vrši krmilnik (Siemens, Simatic S7-300), ki je preko Profibus-DP procesnega vodila povezan navzdol do posameznih delovnih mest na lokalne dislocirane enote (RIO) Siemens ET200eco, mikro krmilnike Siemens SIMATIC S7-200, RF identifikatorje, barkodne čitalce, operacijske panele in vijačnike, navzgor pa preko Ethernet komunikacije na informacijski sistem za sledenje proizvodnje Synapro.
Zasnovo in izvedbo tega projekta je izpeljalo podjetje Vran d.o.o. Ljubljana (sedaj Synabit).

Uspešni izvedbi nadzora linije prednjih sedežev je sledila še linija zadnjih sedežev.nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.