1. Klima naprava, industrija
 2. Certificiran kabelski prehod
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 5. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 6. Razsvetljava in kabelske trase
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Industrijski računalnik v procesni industriji
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Kotlovnica, kotel
 20. Strelovodi in ozemljitve
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 

Projekti v letu 2006
  
Nadzor linij za proizvodnjo prednjih in zadnjih sedežev - TPV Johnson Controls d.o.o., Novo mesto
 
V avtomobilski industriji je visoka kvaliteta izdelkov nekaj samo po sebi umevnega. Poleg kvalitete pa je pomembna tudi pestrost različnih opcij in sledljivost. Za vsak izdelan kos, ki se vgradi v avto, je potrebno slediti vgrajene materiale in parametre o izdelavi.

V TPV Johnson Controls proizvajajo avtomobilske sedeže za svoje sosede - Revoz. Avtomobilski sedež je z varnostnega vidika pomemben element. Povprečen uporabnik se pravzaprav niti ne zaveda, kako je sodoben avtomobilski sedež kompleksen element, ne le v mehanskem smislu, pač pa tudi v električnih inštalacijah, ki jih skriva v sebi.
Sodobna ponudba omogoča tudi velik nabor različnih izvedb glede na zunanjost, opremljenost, itd., vse po meri kupca. Velikih serij enakih izdelkov ni več. Da ne bi prihajalo do zmešnjav, dobi vsak sedež identifikacijsko oznako. Sestavljanje sedeža poteka po operacijah na več delovnih mestih vzdolž tekočega traku. Čeprav sestavljanje sedeža pretežno poteka ročno iz predsestavljenih komponent, dobi delavec za vsak sedež, ki prispe do njega po tekočem traku, natančna navodila, kakšno operacijo mora opraviti. Brez sodobne informacijske tehnologije tako ne gre več.
Osnovni gradnik izdelave sedeža je tako identifikacijski element, bodisi da je to RF identifikator, ki bere / vpisuje podatke na bralno-pisalno glavo, ki potuje ob sedežu, bodisi da je to barkodni čitalec. Delavec prejema navodila preko operacijskega panela ali na enostavnejših delovnih mestih preko signalnih svetilk in tipkal.
Pomembno je tudi, s kakšnim momentom in kotom so priviti posamezni vijaki. Zahtevani moment se spreminja ne le glede na funkcijo in tip vijaka na sedežu, pač pa tudi glede na izvedbo sedeža oziroma tip vozila. Prispeli sedež nosi s seboj zahtevo po momentu. Obenem se podatki o momentu in kotu vijačenja arhivirajo.
Nadzor nad linijo vrši krmilnik (Siemens, Simatic S7-300), ki je preko Profibus-DP procesnega vodila povezan navzdol do posameznih delovnih mest na lokalne dislocirane enote (RIO) Siemens ET200eco, mikro krmilnike Siemens SIMATIC S7-200, RF identifikatorje, barkodne čitalce, operacijske panele in vijačnike, navzgor pa preko Ethernet komunikacije na informacijski sistem za sledenje proizvodnje Synapro.
Zasnovo in izvedbo tega projekta je izpeljalo podjetje Vran d.o.o. Ljubljana (sedaj Synabit).

Uspešni izvedbi nadzora linije prednjih sedežev je sledila še linija zadnjih sedežev.nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.