1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 3. Zahtevni napajalni sistemi
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Strelovodi in ozemljitve
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 11. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 14. Transportni sistemi, premog
 15. Razsvetljava in kabelske trase
 16. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 17. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 18. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 19. Klima naprava, industrija
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 27. Industrijski računalnik v procesni industriji
 

Projekti v letu 2006
  
Zamenjava stikalnih blokov v NN stikališču - Belinka Belles d.o.o., Ljubljana
 
Obrat za proizvodnjo premaznih sredstev se napaja iz transformatorja moči 1000kVA. Razvod električne energije in napajanje elektromotornih pogonov poteka iz Stikališča Belles I. Vsi stikalni bloki v tem stikališču so se zamenjali.

Zaradi starosti opreme v stikalnih blokih in zaradi polno zasedenega stikališča, saj vanj ni bilo mogoče več postavljati novih stikalnih blokov za širitev proizvodnje, je bila potrebna menjava stikalnih blokov. Šlo je za menjavo naslednjih stikalnih blokov:

 • stikalni bloki za glavni razvod moči
 • motorski stikalni bloki
 • stikalni bloki za netehnologijo (razsvetljava, mala moč)
 • stikalni blok s števci električne energije.
Novi stikalni bloki so visoki 2m, globoki 0,5m, skupna širina pa znaša 9m.

Dodaten prostor v stikališču je bil zagotovljen s pomočjo drugačne razporeditve stikalnih blokov. Nova močnostna oprema v primerjavi s staro zahteva manj prostora. Tudi uporaba zbiralčnega sistema Sasy v stikalnih blokih (bakrene zbiralke, na katere se preko adapterjev fiksirajo odklopniki, motorski zaganjalniki in drugi odcepi) je bila dodaten vir krčenja potrebnega prostora, obenem pa ta tovarniško izdelan sistem nudi zanesljiv razvod električne energije ne le v normalnih pogojih delovanja, pač pa tudi v slučaju napak (kratki stiki).

Način krmiljenja se ni spremenil. Obstoječe so ostale tudi kabelske povezave. Vse to je bilo treba upoštevati pri konstrukciji novih stikalnih blokov. Porabniki, ki se napajajo iz tega stikališča, se nahajajo deloma v Ex okolju in deloma v običajnem okolju. Med porabniki je preko 70 elektromotorjev in 14 samostojnih naprav (disperzerji, mlini, polnilne naprave, ovijalci palet,...).

Proizvodnja premaznih sredstev praktično ni več sezonske narave, zato je bil čas za zamenjavo stikalnih blokov omejen na en teden v januarju 2007.nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.