1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 3. Certificiran kabelski prehod
 4. Strelovodi in ozemljitve
 5. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Klima naprava, industrija
 11. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Razsvetljava in kabelske trase
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 26. Zahtevni napajalni sistemi
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Projekti v letu 2006
  
Zamenjava stikalnih blokov v NN stikališču - Belinka Belles d.o.o., Ljubljana
 
Obrat za proizvodnjo premaznih sredstev se napaja iz transformatorja moči 1000kVA. Razvod električne energije in napajanje elektromotornih pogonov poteka iz Stikališča Belles I. Vsi stikalni bloki v tem stikališču so se zamenjali.

Zaradi starosti opreme v stikalnih blokih in zaradi polno zasedenega stikališča, saj vanj ni bilo mogoče več postavljati novih stikalnih blokov za širitev proizvodnje, je bila potrebna menjava stikalnih blokov. Šlo je za menjavo naslednjih stikalnih blokov:

 • stikalni bloki za glavni razvod moči
 • motorski stikalni bloki
 • stikalni bloki za netehnologijo (razsvetljava, mala moč)
 • stikalni blok s števci električne energije.
Novi stikalni bloki so visoki 2m, globoki 0,5m, skupna širina pa znaša 9m.

Dodaten prostor v stikališču je bil zagotovljen s pomočjo drugačne razporeditve stikalnih blokov. Nova močnostna oprema v primerjavi s staro zahteva manj prostora. Tudi uporaba zbiralčnega sistema Sasy v stikalnih blokih (bakrene zbiralke, na katere se preko adapterjev fiksirajo odklopniki, motorski zaganjalniki in drugi odcepi) je bila dodaten vir krčenja potrebnega prostora, obenem pa ta tovarniško izdelan sistem nudi zanesljiv razvod električne energije ne le v normalnih pogojih delovanja, pač pa tudi v slučaju napak (kratki stiki).

Način krmiljenja se ni spremenil. Obstoječe so ostale tudi kabelske povezave. Vse to je bilo treba upoštevati pri konstrukciji novih stikalnih blokov. Porabniki, ki se napajajo iz tega stikališča, se nahajajo deloma v Ex okolju in deloma v običajnem okolju. Med porabniki je preko 70 elektromotorjev in 14 samostojnih naprav (disperzerji, mlini, polnilne naprave, ovijalci palet,...).

Proizvodnja premaznih sredstev praktično ni več sezonske narave, zato je bil čas za zamenjavo stikalnih blokov omejen na en teden v januarju 2007.nazaj na projekte v letu 2006

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.