1. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 2. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Razsvetljava in kabelske trase
 11. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 19. Klima naprava, industrija
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 25. Strelovodi in ozemljitve
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Industrijski računalnik v procesni industriji
 

Projekti v letu 2005
  
Poslovni objekt ELSING - Elsing
 
Ob glavni cesti v Nadgorici pri Ljubljani si je Elsing zgradil moderen poslovni objekt. Običajno si vsak, kdor gradi, želi, da bi v svoj objekt vgradil tudi nekaj, kar je naredil sam. Logično je torej, da smo pri tem objektu sami poskrbeli za elektro inštalacije.

V poslovnem objektu Elsing se nahajajo vsi tipi elektro inštalacij, ki jih ima danes moderen civilni objekt. Nekatere inštalacije so izvedene v tehniki »inteligentne hiše«, kjer so električni porabniki objekta povezani preko enotnega kontrolnega omrežja EIB, ki omogoča enotno upravljanje in vzdrževanje vseh vgrajenih podsistemov. Te inštalacije so:

 • notranja in zunanja razsvetljava (varnostna razsvetljava ima klasično inštalacijo),
 • plinska kotlovnica in ogrevanje,
 • hlajenje,
 • prezračevanje,
 • merjenje porabe energentov.
Poleg omenjenih inteligentnih elektro inštalacij pa v objektu nastopajo še naslednje elektroinštalacije:
 • strelovod,
 • izenačitve potencialov,
 • ogrevanje žlebov in dovozne poti,
 • univerzalno komunikacijsko ožičenje kat. 6,
 • IP telefonija,
 • varovanje objekta,
 • kontrola pristopa in
 • registracija delovnega časa. Za napajanje je poleg mrežnega razvoda izveden tudi razvod neprekinjenega napajanja, tako da je vsako delovno mesto opremljeno tudi z vtičnico za računalnik z UPS napajanjem.


nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.