1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Certificiran kabelski prehod
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 16. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Klima naprava, industrija
 19. Certificirani kabelski prehodi
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Kotlovnica, kotel
 25. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 26. Industrijski računalnik v procesni industriji
 27. Zahtevni napajalni sistemi
 

Projekti v letu 2005
  
Poslovni objekt ELSING - Elsing
 
Ob glavni cesti v Nadgorici pri Ljubljani si je Elsing zgradil moderen poslovni objekt. Običajno si vsak, kdor gradi, želi, da bi v svoj objekt vgradil tudi nekaj, kar je naredil sam. Logično je torej, da smo pri tem objektu sami poskrbeli za elektro inštalacije.

V poslovnem objektu Elsing se nahajajo vsi tipi elektro inštalacij, ki jih ima danes moderen civilni objekt. Nekatere inštalacije so izvedene v tehniki »inteligentne hiše«, kjer so električni porabniki objekta povezani preko enotnega kontrolnega omrežja EIB, ki omogoča enotno upravljanje in vzdrževanje vseh vgrajenih podsistemov. Te inštalacije so:

 • notranja in zunanja razsvetljava (varnostna razsvetljava ima klasično inštalacijo),
 • plinska kotlovnica in ogrevanje,
 • hlajenje,
 • prezračevanje,
 • merjenje porabe energentov.
Poleg omenjenih inteligentnih elektro inštalacij pa v objektu nastopajo še naslednje elektroinštalacije:
 • strelovod,
 • izenačitve potencialov,
 • ogrevanje žlebov in dovozne poti,
 • univerzalno komunikacijsko ožičenje kat. 6,
 • IP telefonija,
 • varovanje objekta,
 • kontrola pristopa in
 • registracija delovnega časa. Za napajanje je poleg mrežnega razvoda izveden tudi razvod neprekinjenega napajanja, tako da je vsako delovno mesto opremljeno tudi z vtičnico za računalnik z UPS napajanjem.


nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.