1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Strelovodi in ozemljitve
 3. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Industrijski računalnik v procesni industriji
 8. Klima naprava, industrija
 9. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 17. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Certificiran kabelski prehod
 21. Transportni sistemi, premog
 22. Razsvetljava in kabelske trase
 23. Certificirani kabelski prehodi
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 26. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

Projekti v letu 2005
  
Poslovni objekt ELSING - Elsing
 
Ob glavni cesti v Nadgorici pri Ljubljani si je Elsing zgradil moderen poslovni objekt. Običajno si vsak, kdor gradi, želi, da bi v svoj objekt vgradil tudi nekaj, kar je naredil sam. Logično je torej, da smo pri tem objektu sami poskrbeli za elektro inštalacije.

V poslovnem objektu Elsing se nahajajo vsi tipi elektro inštalacij, ki jih ima danes moderen civilni objekt. Nekatere inštalacije so izvedene v tehniki »inteligentne hiše«, kjer so električni porabniki objekta povezani preko enotnega kontrolnega omrežja EIB, ki omogoča enotno upravljanje in vzdrževanje vseh vgrajenih podsistemov. Te inštalacije so:

 • notranja in zunanja razsvetljava (varnostna razsvetljava ima klasično inštalacijo),
 • plinska kotlovnica in ogrevanje,
 • hlajenje,
 • prezračevanje,
 • merjenje porabe energentov.
Poleg omenjenih inteligentnih elektro inštalacij pa v objektu nastopajo še naslednje elektroinštalacije:
 • strelovod,
 • izenačitve potencialov,
 • ogrevanje žlebov in dovozne poti,
 • univerzalno komunikacijsko ožičenje kat. 6,
 • IP telefonija,
 • varovanje objekta,
 • kontrola pristopa in
 • registracija delovnega časa. Za napajanje je poleg mrežnega razvoda izveden tudi razvod neprekinjenega napajanja, tako da je vsako delovno mesto opremljeno tudi z vtičnico za računalnik z UPS napajanjem.


nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.