1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 8. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Zahtevni napajalni sistemi
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 14. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Certificirani kabelski prehodi
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Projekti v letu 2005
  
Poslovni objekt ELSING - Elsing
 
Ob glavni cesti v Nadgorici pri Ljubljani si je Elsing zgradil moderen poslovni objekt. Običajno si vsak, kdor gradi, želi, da bi v svoj objekt vgradil tudi nekaj, kar je naredil sam. Logično je torej, da smo pri tem objektu sami poskrbeli za elektro inštalacije.

V poslovnem objektu Elsing se nahajajo vsi tipi elektro inštalacij, ki jih ima danes moderen civilni objekt. Nekatere inštalacije so izvedene v tehniki »inteligentne hiše«, kjer so električni porabniki objekta povezani preko enotnega kontrolnega omrežja EIB, ki omogoča enotno upravljanje in vzdrževanje vseh vgrajenih podsistemov. Te inštalacije so:

 • notranja in zunanja razsvetljava (varnostna razsvetljava ima klasično inštalacijo),
 • plinska kotlovnica in ogrevanje,
 • hlajenje,
 • prezračevanje,
 • merjenje porabe energentov.
Poleg omenjenih inteligentnih elektro inštalacij pa v objektu nastopajo še naslednje elektroinštalacije:
 • strelovod,
 • izenačitve potencialov,
 • ogrevanje žlebov in dovozne poti,
 • univerzalno komunikacijsko ožičenje kat. 6,
 • IP telefonija,
 • varovanje objekta,
 • kontrola pristopa in
 • registracija delovnega časa. Za napajanje je poleg mrežnega razvoda izveden tudi razvod neprekinjenega napajanja, tako da je vsako delovno mesto opremljeno tudi z vtičnico za računalnik z UPS napajanjem.


nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.