1. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Certificirani kabelski prehodi
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 17. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 18. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 19. Klima naprava, industrija
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 

Projekti v letu 2005
  
Poslovni objekt ELSING - Elsing
 
Ob glavni cesti v Nadgorici pri Ljubljani si je Elsing zgradil moderen poslovni objekt. Običajno si vsak, kdor gradi, želi, da bi v svoj objekt vgradil tudi nekaj, kar je naredil sam. Logično je torej, da smo pri tem objektu sami poskrbeli za elektro inštalacije.

V poslovnem objektu Elsing se nahajajo vsi tipi elektro inštalacij, ki jih ima danes moderen civilni objekt. Nekatere inštalacije so izvedene v tehniki »inteligentne hiše«, kjer so električni porabniki objekta povezani preko enotnega kontrolnega omrežja EIB, ki omogoča enotno upravljanje in vzdrževanje vseh vgrajenih podsistemov. Te inštalacije so:

 • notranja in zunanja razsvetljava (varnostna razsvetljava ima klasično inštalacijo),
 • plinska kotlovnica in ogrevanje,
 • hlajenje,
 • prezračevanje,
 • merjenje porabe energentov.
Poleg omenjenih inteligentnih elektro inštalacij pa v objektu nastopajo še naslednje elektroinštalacije:
 • strelovod,
 • izenačitve potencialov,
 • ogrevanje žlebov in dovozne poti,
 • univerzalno komunikacijsko ožičenje kat. 6,
 • IP telefonija,
 • varovanje objekta,
 • kontrola pristopa in
 • registracija delovnega časa. Za napajanje je poleg mrežnega razvoda izveden tudi razvod neprekinjenega napajanja, tako da je vsako delovno mesto opremljeno tudi z vtičnico za računalnik z UPS napajanjem.


nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.