1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Zahtevni napajalni sistemi
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 12. Kotlovnica, kotel
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Klima naprava, industrija
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Transportni sistemi, premog
 

Projekti v letu 2005
  
Poslovni objekt ELSING - Elsing
 
Ob glavni cesti v Nadgorici pri Ljubljani si je Elsing zgradil moderen poslovni objekt. Običajno si vsak, kdor gradi, želi, da bi v svoj objekt vgradil tudi nekaj, kar je naredil sam. Logično je torej, da smo pri tem objektu sami poskrbeli za elektro inštalacije.

V poslovnem objektu Elsing se nahajajo vsi tipi elektro inštalacij, ki jih ima danes moderen civilni objekt. Nekatere inštalacije so izvedene v tehniki »inteligentne hiše«, kjer so električni porabniki objekta povezani preko enotnega kontrolnega omrežja EIB, ki omogoča enotno upravljanje in vzdrževanje vseh vgrajenih podsistemov. Te inštalacije so:

 • notranja in zunanja razsvetljava (varnostna razsvetljava ima klasično inštalacijo),
 • plinska kotlovnica in ogrevanje,
 • hlajenje,
 • prezračevanje,
 • merjenje porabe energentov.
Poleg omenjenih inteligentnih elektro inštalacij pa v objektu nastopajo še naslednje elektroinštalacije:
 • strelovod,
 • izenačitve potencialov,
 • ogrevanje žlebov in dovozne poti,
 • univerzalno komunikacijsko ožičenje kat. 6,
 • IP telefonija,
 • varovanje objekta,
 • kontrola pristopa in
 • registracija delovnega časa. Za napajanje je poleg mrežnega razvoda izveden tudi razvod neprekinjenega napajanja, tako da je vsako delovno mesto opremljeno tudi z vtičnico za računalnik z UPS napajanjem.


nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.