1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Klima naprava, industrija
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 10. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Strelovodi in ozemljitve
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Razsvetljava in kabelske trase
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 

Projekti v letu 2002
  
Posodobitev napajanje - Lek, Ljubljana
 
V sklopu projekta smo rekonstruirali glavno transformatorsko postajo in lokalno 10/20 kV kabelsko zanko med posameznimi transformatorskimi postajami investitorja. Izvedba kabelske zanke je obsegala cevno kabelsko kanalizacijo, zamenjavo kablov in razširitev srednje napetostnega stikalnega bloka v eni od transformatorskih postaj. Rekonstrukcija transformatorske postaje je obsegala zamenjavo srednje napetostnega stikališča, treh energetskih transformatorjev 1,6 MVA, zbiralčne povezave do nizkonapetostnih stikalnih blokov, nizkonapetostne stikalne bloke, kompenzacijske stikalne bloke, razvod lastne rabe in obračunske meritve. V srednje napetostnem stikalnem bloku, opremljenem s stikalno opremo z zaščitnim plinom SF6, sta dve dovodni celici z avtomatskim preklopom napajanja med dvema dovodoma. Zaščita lokalne zanke in zaščita transformatorjev je izvedena s pomočjo kompleksnih elektronskih zaščit, ki vsebujejo kratkostično, pretokovno in zemljostično zaščito. Povezave med transformatorji in nizko napetostnimi stikalnimi bloki so izvedene z industrijskimi zbiralkami z ustrezno protipožarno zaščito za prehod med dvema požarnima sektorjema. Nizkonapetostni stikalni bloki so predvideni za avtonomno obratovanje transformatorjev in možnost medsebojnih povezav. Stikalni bloki so opremljeni z ustreznimi odklopniki na dovodu in odvodih in so izvlačljive izvedbe, s stopnjo notranje delitve 4b. Na dovodnih poljih so analizatorji električnih parametrov (I,U,f,cos s komunikacijsko povezavo. Na odvodih so merilni tokovni transformatorji in ampermetri za lokalno merjneje, tokovi pa so preko ustreznih pretvornikov povezani tudi na nadzorni sistem elektro energetike. Vsak transformator ima direktno in filtersko avtomatsko kompenzacijo. Parametri za določitev filterske kompenzacije so bili določeni na osnovi meritev in analize v omrežju.


nazaj na projekte v letu 2002

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.