1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 5. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Transportni sistemi, premog
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 16. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 23. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Klima naprava, industrija
 27. Certificiran kabelski prehod
 

Projekti v letu 2005
  
Kemijska sinteza 4 - Krka d.d., Novo Mesto
 
Elsingov največji projekt je bil izveden v farmaciji in sicer v Krki. Zanj smo porabili okoli 6200 inženirskih ur. Gre za tehnološki del Kemijske sinteze 4 in sicer tako za močnostni del (elektromotorni pogoni, napajanje tovarniško predizdelanih tehnoloških sklopov), kot za instrumentacijo. Proces se nahaja v Ex okolju.

Obrat Kemijske sinteze 4 sestavljata dva samostojna nova objekta v Krkinem kompleksu v Novem Mestu: proizvodni in pomožni, ki sta med seboj povezana s hodnikom, ki je obenem tudi inštalacijski most. V proizvodnem objektu (55x23x33m) so vgrajeni tehnološki porabniki in instrumentacija, pri čemer so elektroinštalacije izvedene v protieksplozijski zaščiti. V pomožnem objektu (34x24x15,5m) je poleg drugih energetskih sistemov vgrajena tudi transformatorska postaja (2x2500kVA) in glavno nizkonapetostno stikališče za napajanje tehnoloških in drugih porabnikov objekta. Predmet načrta so bile elektroinštalacije za tehnologijo. Gre za zelo obsežen projekt. Obdelane so bile naslednje inštalacije:

 • napajanje in krmiljenje elektro motornih pogonov: 33 frekvenčno krmiljenih in 160 z direktnim zagonom,
 • napajanje in komunikacijska povezava tovarniško izdelanih tehnoloških sklopov (centrifug, sušilnikov,...) - skupaj 35 tehnoloških sklopov,
 • sistemi za instrumentacijo:
  • merilniki (pretok, tlak, temperatura, pH, nivo, mejna plast, tehtanje, analiza) - 360 kosov,
  • končna stikala (na ventilih, spojkah,...), nivojska stikala, pretočna stikal, mejna plast, termostati,... - 1450 kosov,
  • elektropnevmatski on/off ventili - 1880 kosov,
  • elektropnevm. regulacijski ventili - 88 kosov,
  • električno ogrevanje cevovodov - 1230m grelnega kabla.
Vodenje celotnega procesa je izvedeno s šestimi med seboj povezanimi (Ethernet) krmilniki. Nadzor nad procesom poteka preko SCADA sistema. Krmilniki imajo po procesu v Ex okolju razpršenih 94 dislociranih vhodno/izhodnih enot (RIO), povezanih s krmilnikom preko Profibus-DP, Exi procesnega vodila. Na RIO so priključeni procesni elementi (merilniki, aktuatorji). Tudi krmiljenje elektromotorjev poteka preko dislociranih vhodno/izhodnih enot (7 enot), vgrajenih v motorske stikalne bloke, ki pa so v varni coni, procesno vodilo je Profibus-DP. Z deli na Kemijski Sintezi 4 smo začeli leta 2004 in končali leta 2006, ko je sinteza začela obratovati.


nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.