1. Zahtevni napajalni sistemi
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Klima naprava, industrija
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Certificiran kabelski prehod
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 21. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

Projekti v letu 2005
  
Kemijska sinteza 4 - Krka d.d., Novo Mesto
 
Elsingov največji projekt je bil izveden v farmaciji in sicer v Krki. Zanj smo porabili okoli 6200 inženirskih ur. Gre za tehnološki del Kemijske sinteze 4 in sicer tako za močnostni del (elektromotorni pogoni, napajanje tovarniško predizdelanih tehnoloških sklopov), kot za instrumentacijo. Proces se nahaja v Ex okolju.

Obrat Kemijske sinteze 4 sestavljata dva samostojna nova objekta v Krkinem kompleksu v Novem Mestu: proizvodni in pomožni, ki sta med seboj povezana s hodnikom, ki je obenem tudi inštalacijski most. V proizvodnem objektu (55x23x33m) so vgrajeni tehnološki porabniki in instrumentacija, pri čemer so elektroinštalacije izvedene v protieksplozijski zaščiti. V pomožnem objektu (34x24x15,5m) je poleg drugih energetskih sistemov vgrajena tudi transformatorska postaja (2x2500kVA) in glavno nizkonapetostno stikališče za napajanje tehnoloških in drugih porabnikov objekta. Predmet načrta so bile elektroinštalacije za tehnologijo. Gre za zelo obsežen projekt. Obdelane so bile naslednje inštalacije:

 • napajanje in krmiljenje elektro motornih pogonov: 33 frekvenčno krmiljenih in 160 z direktnim zagonom,
 • napajanje in komunikacijska povezava tovarniško izdelanih tehnoloških sklopov (centrifug, sušilnikov,...) - skupaj 35 tehnoloških sklopov,
 • sistemi za instrumentacijo:
  • merilniki (pretok, tlak, temperatura, pH, nivo, mejna plast, tehtanje, analiza) - 360 kosov,
  • končna stikala (na ventilih, spojkah,...), nivojska stikala, pretočna stikal, mejna plast, termostati,... - 1450 kosov,
  • elektropnevmatski on/off ventili - 1880 kosov,
  • elektropnevm. regulacijski ventili - 88 kosov,
  • električno ogrevanje cevovodov - 1230m grelnega kabla.
Vodenje celotnega procesa je izvedeno s šestimi med seboj povezanimi (Ethernet) krmilniki. Nadzor nad procesom poteka preko SCADA sistema. Krmilniki imajo po procesu v Ex okolju razpršenih 94 dislociranih vhodno/izhodnih enot (RIO), povezanih s krmilnikom preko Profibus-DP, Exi procesnega vodila. Na RIO so priključeni procesni elementi (merilniki, aktuatorji). Tudi krmiljenje elektromotorjev poteka preko dislociranih vhodno/izhodnih enot (7 enot), vgrajenih v motorske stikalne bloke, ki pa so v varni coni, procesno vodilo je Profibus-DP. Z deli na Kemijski Sintezi 4 smo začeli leta 2004 in končali leta 2006, ko je sinteza začela obratovati.


nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.