1. Kotlovnica, kotel
 2. Strelovodi in ozemljitve
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 7. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Certificirani kabelski prehodi
 23. Transportni sistemi, premog
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 

Projekti v letu 2005
  
Proizvodni objekt Hladne tehnologije - Lek, Mengeš
 
V podjetju LEK Mengeš smo pripravili dokumentacijo za proizvodni objekt Hladnih tehnologij, v katerem se izvajajo kemične reakcije pri temperaturah od -100°C do + 50°C. Celoten proizvodni objekt je eksplozijsko ogrožen. Reaktor, pripadajoči cevovodi in kontejnerji so pred uporabo inertizirani z dušikom.

Projektirani proizvodni objekt funkcijsko in gradbeno sestavljata dva dela. Proizvodni del je vgrajen v samostojnem, dvoetažnem gradbenem objektu odprtega tipa, ki je v celoti deklariran kot eksplozijsko ogroženo območje. Energetsko-krmilni del je vgrajen v kontejnerju zunaj eksplozijsko ogroženega območja. Predmet projekta so bile elektro inštalacije za tehnologijo. Skladno z zahtevami tehnološkega projekta so bile načrtovane in izvedene inštalacije:

 • napajanje elektro motornih tehnoloških porabnikov: 2 frekvenčno krmiljena pogona, 5 elektromotornih pogonov z direktnim zagonom,
 • električno in pnevmatsko napajanje ostalih tehnoloških porabnikov,
 • sistemi za meritve in regulacijo:
  • 88 merilnih signalov za merjenje različnih fizikalnih veličin v Ex okolju,
  • 3 pnevmatski regulacijski ventili,
  • 35 pnevmatskih on-off ventilov,
  • 7 elektromagnetnih on-off ventilov,
 • krmiljenje procesa (glavni krmilnik, dislocirane I/O enote, komunikacijska mreža Profibus-DP in ethernet),
 • vodenje in nadzor procesa (SCADA).
Pripadajoči stikalni bloki s potrebno stikalno, zaščitno in krmilno opremo so vgrajeni v nizkonapetostnem stikališču kontejnerskega tipa, zunaj eksplozijsko ogroženega območja. Frekvenčna pretvornika motornih pogonov sta vgrajena na nosilni konstrukciji v stikališču in sta komunikacijsko povezana s krmilnikom. Proces je voden iz komandne sobe sosednjega objekta. Krmiljenje pnevmatskih on/off ventilov poteka preko digitalnih izhodnih modulov krmilnika. Pripadajoča končna stikala so izdelana v tehniki eksplozijske zaščite "Exi-Lastna varnost" in priključena na dislocirane vhodno/ izhodne enote. Te enote se nahajajo v Ex okolju in so preko procesnega vodila Profibus-DP, Exi povezane s krmilnikom, ki se nahaja v nizkonapetostnem stikališču. Tudi instrumentacija, vgrajena v Ex okolje, je priključena na dislocirane vhodno/ izhodne enote v Ex okolju.


nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.