1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Kotlovnica, kotel
 12. Transportni sistemi, premog
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Klima naprava, industrija
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Industrijski računalnik v procesni industriji
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

Projekti v letu 2005
  
Proizvodni objekt Hladne tehnologije - Lek, Mengeš
 
V podjetju LEK Mengeš smo pripravili dokumentacijo za proizvodni objekt Hladnih tehnologij, v katerem se izvajajo kemične reakcije pri temperaturah od -100°C do + 50°C. Celoten proizvodni objekt je eksplozijsko ogrožen. Reaktor, pripadajoči cevovodi in kontejnerji so pred uporabo inertizirani z dušikom.

Projektirani proizvodni objekt funkcijsko in gradbeno sestavljata dva dela. Proizvodni del je vgrajen v samostojnem, dvoetažnem gradbenem objektu odprtega tipa, ki je v celoti deklariran kot eksplozijsko ogroženo območje. Energetsko-krmilni del je vgrajen v kontejnerju zunaj eksplozijsko ogroženega območja. Predmet projekta so bile elektro inštalacije za tehnologijo. Skladno z zahtevami tehnološkega projekta so bile načrtovane in izvedene inštalacije:

 • napajanje elektro motornih tehnoloških porabnikov: 2 frekvenčno krmiljena pogona, 5 elektromotornih pogonov z direktnim zagonom,
 • električno in pnevmatsko napajanje ostalih tehnoloških porabnikov,
 • sistemi za meritve in regulacijo:
  • 88 merilnih signalov za merjenje različnih fizikalnih veličin v Ex okolju,
  • 3 pnevmatski regulacijski ventili,
  • 35 pnevmatskih on-off ventilov,
  • 7 elektromagnetnih on-off ventilov,
 • krmiljenje procesa (glavni krmilnik, dislocirane I/O enote, komunikacijska mreža Profibus-DP in ethernet),
 • vodenje in nadzor procesa (SCADA).
Pripadajoči stikalni bloki s potrebno stikalno, zaščitno in krmilno opremo so vgrajeni v nizkonapetostnem stikališču kontejnerskega tipa, zunaj eksplozijsko ogroženega območja. Frekvenčna pretvornika motornih pogonov sta vgrajena na nosilni konstrukciji v stikališču in sta komunikacijsko povezana s krmilnikom. Proces je voden iz komandne sobe sosednjega objekta. Krmiljenje pnevmatskih on/off ventilov poteka preko digitalnih izhodnih modulov krmilnika. Pripadajoča končna stikala so izdelana v tehniki eksplozijske zaščite "Exi-Lastna varnost" in priključena na dislocirane vhodno/ izhodne enote. Te enote se nahajajo v Ex okolju in so preko procesnega vodila Profibus-DP, Exi povezane s krmilnikom, ki se nahaja v nizkonapetostnem stikališču. Tudi instrumentacija, vgrajena v Ex okolje, je priključena na dislocirane vhodno/ izhodne enote v Ex okolju.


nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.