1. Transportni sistemi, premog
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Certificiran kabelski prehod
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Razsvetljava in kabelske trase
 11. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Kotlovnica, kotel
 14. Zahtevni napajalni sistemi
 15. Klima naprava, industrija
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 20. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

Projekti v letu 2005
  
Razvijalnica acetilena Črnuče - Messer Slovenija d.o.o., Ruše
 
Obrat za proizvodnjo premaznih sredstev se napaja iz transformatorja moči 1000kVA. Razvod električne energije, kot tudi napajanje elektromotornih pogonov v obratu, se nahaja v Stikališču Belles I. Vsi stikalni bloki v tem stikališču so se zamenjali.

V Messerjevem obratu v Črnučah poteka med drugimi tudi proizvodnja acetilena.
Acetilen se razvija ob stiku karbida z vodo. Ta surovi acetilen se takoj po nastanku shranjuje v plinohramu, nato gre skozi različne oblike čiščenja in filtriranja (koks, žveplena kislina, lug), nakar ga s kompresorjem pod kontroliranimi pogoji shranijo v jeklenke, ki so nato namenjene trgu.
Acetilen je seveda eksploziven, zato je proizvodni obrat (EEx IIC T2) opremljen s protieksplozijsko zaščiteno opremo.
Na obstoječem obratu je bila izvedena rekonstrukcija elektroinštalacij. Merilna oprema je ostala v glavnem obstoječa, zamenjani so bili le merilniki pretoka, obstoječi so ostali tudi elektromotorni pogoni.

Zamenjan je način vodenja. Kot že rečeno, so bili zamenjani tudi vsi stikalni bloki, tako močnostni, kot krmilni.
Merilno-regulacijska oprema, ki je izdelana v tehniki protieksplozijske zaščite "Exi-lastna varnost", je na Moellerjev krmilnik speljana preko varnostnih Exi galvanskih ločilnikov. Pri tem pa je bil uporabljen kar Stahlov dislociran I/O sistem I.S.1, ki smo ga tokrat sicer vgradili v varno cono. I.S.1 je povezan na krmilnik preko Profibus-DP komunikacije. Taka izvedba je bila ekonomičnejša, saj je nadomestila ne le galvanske ločilnike za posamezne signale, pač pa tudi vhodno/izhodne analogne in digitalne module krmilnika.

Nadzor nad procesom poteka preko lokalnega operacijskega panela na krmilnem stikalnem bloku in preko SCADE v komandni sobi.

Predmet projekta je bil poleg tehnologije tudi napajanje netehnoloških porabnikov v objektu (razsvetljava, mala moč, električno ogrevanje cevovodov).nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.