1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Industrijski računalnik v procesni industriji
 4. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Razsvetljava in kabelske trase
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 13. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Strelovodi in ozemljitve
 19. Klima naprava, industrija
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 22. Zahtevni napajalni sistemi
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 25. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 26. Kotlovnica, kotel
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

Projekti v letu 2005
  
Razvijalnica acetilena Črnuče - Messer Slovenija d.o.o., Ruše
 
Obrat za proizvodnjo premaznih sredstev se napaja iz transformatorja moči 1000kVA. Razvod električne energije, kot tudi napajanje elektromotornih pogonov v obratu, se nahaja v Stikališču Belles I. Vsi stikalni bloki v tem stikališču so se zamenjali.

V Messerjevem obratu v Črnučah poteka med drugimi tudi proizvodnja acetilena.
Acetilen se razvija ob stiku karbida z vodo. Ta surovi acetilen se takoj po nastanku shranjuje v plinohramu, nato gre skozi različne oblike čiščenja in filtriranja (koks, žveplena kislina, lug), nakar ga s kompresorjem pod kontroliranimi pogoji shranijo v jeklenke, ki so nato namenjene trgu.
Acetilen je seveda eksploziven, zato je proizvodni obrat (EEx IIC T2) opremljen s protieksplozijsko zaščiteno opremo.
Na obstoječem obratu je bila izvedena rekonstrukcija elektroinštalacij. Merilna oprema je ostala v glavnem obstoječa, zamenjani so bili le merilniki pretoka, obstoječi so ostali tudi elektromotorni pogoni.

Zamenjan je način vodenja. Kot že rečeno, so bili zamenjani tudi vsi stikalni bloki, tako močnostni, kot krmilni.
Merilno-regulacijska oprema, ki je izdelana v tehniki protieksplozijske zaščite "Exi-lastna varnost", je na Moellerjev krmilnik speljana preko varnostnih Exi galvanskih ločilnikov. Pri tem pa je bil uporabljen kar Stahlov dislociran I/O sistem I.S.1, ki smo ga tokrat sicer vgradili v varno cono. I.S.1 je povezan na krmilnik preko Profibus-DP komunikacije. Taka izvedba je bila ekonomičnejša, saj je nadomestila ne le galvanske ločilnike za posamezne signale, pač pa tudi vhodno/izhodne analogne in digitalne module krmilnika.

Nadzor nad procesom poteka preko lokalnega operacijskega panela na krmilnem stikalnem bloku in preko SCADE v komandni sobi.

Predmet projekta je bil poleg tehnologije tudi napajanje netehnoloških porabnikov v objektu (razsvetljava, mala moč, električno ogrevanje cevovodov).nazaj na projekte v letu 2005

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.