1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 10. Certificirani kabelski prehodi
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Klima naprava, industrija
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 20. Razsvetljava in kabelske trase
 21. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Kotlovnica, kotel
 

Projekti v letu 1995
  
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne - TE Šoštanj
 
Transport lignita v Šoštanju je med rudnikom in termoelektrarno razdeljen v tri dele: transport lignita iz premogovnika do vstopa v TE v dolžini 1600m, transport od vstopa do bloka 5 in transport od vstopa do blokov 1-4. Vsak tak del je zaradi zanesljivosti dobave sestavljen iz dveh samostojnih paralelnih tarkov. Poleg trakov, opremljenih s potrebnimi varnostnimi elementi (izklop v slili, kontrola pretrga, natega, zamika, zdrsa, presipa,...), tračnimi tehtnicami, izločevalci kovin,...je v sistemu še več vmesnih bunkerjev z meritvami nivojev in temperatur. Trakovi so zaradi velikosti gnani s po dvema motorjema. Del sistema transporta so tudi trije samostojni odlagalci in nakladalci na vmesni deponiji in sistem transportnih vozičkov za polnjenje blokov 1-4. Napajanje sistema je iz lastne rabe elektrarne, pri čemer je vključenih 11 transformatorjev.

V sistemu se nahaja večje število krmilnikov, ki so med seboj povezani preko računalniške mreže tipa Modbus Plus v topologiji zvezde s središčem v komandnem prostoru. Na mrežo so priključene tudi modemske komunikacije, ki predstavljajo redundančno komunikacijo med krmilniki. Lokalni krmilniki mobilnih odlagalcev in nakladalcev so s komando povezani preko radijske komunikacije. V sistemu je tudi večje število operacijskih panelov. Ponekod so zaradi razdalj uporabljene optične povezave.nazaj na projekte v letu 1995

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.