1. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 2. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 3. Zahtevni napajalni sistemi
 4. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Kotlovnica, kotel
 12. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Certificiran kabelski prehod
 16. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 17. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Klima naprava, industrija
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Transportni sistemi, premog
 

Projekti v letu 1995
  
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne - TE Šoštanj
 
Transport lignita v Šoštanju je med rudnikom in termoelektrarno razdeljen v tri dele: transport lignita iz premogovnika do vstopa v TE v dolžini 1600m, transport od vstopa do bloka 5 in transport od vstopa do blokov 1-4. Vsak tak del je zaradi zanesljivosti dobave sestavljen iz dveh samostojnih paralelnih tarkov. Poleg trakov, opremljenih s potrebnimi varnostnimi elementi (izklop v slili, kontrola pretrga, natega, zamika, zdrsa, presipa,...), tračnimi tehtnicami, izločevalci kovin,...je v sistemu še več vmesnih bunkerjev z meritvami nivojev in temperatur. Trakovi so zaradi velikosti gnani s po dvema motorjema. Del sistema transporta so tudi trije samostojni odlagalci in nakladalci na vmesni deponiji in sistem transportnih vozičkov za polnjenje blokov 1-4. Napajanje sistema je iz lastne rabe elektrarne, pri čemer je vključenih 11 transformatorjev.

V sistemu se nahaja večje število krmilnikov, ki so med seboj povezani preko računalniške mreže tipa Modbus Plus v topologiji zvezde s središčem v komandnem prostoru. Na mrežo so priključene tudi modemske komunikacije, ki predstavljajo redundančno komunikacijo med krmilniki. Lokalni krmilniki mobilnih odlagalcev in nakladalcev so s komando povezani preko radijske komunikacije. V sistemu je tudi večje število operacijskih panelov. Ponekod so zaradi razdalj uporabljene optične povezave.nazaj na projekte v letu 1995

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.