1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 6. Certificiran kabelski prehod
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 13. Industrijski računalnik v procesni industriji
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Klima naprava, industrija
 27. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 

Projekti v letu 1995
  
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne - TE Šoštanj
 
Transport lignita v Šoštanju je med rudnikom in termoelektrarno razdeljen v tri dele: transport lignita iz premogovnika do vstopa v TE v dolžini 1600m, transport od vstopa do bloka 5 in transport od vstopa do blokov 1-4. Vsak tak del je zaradi zanesljivosti dobave sestavljen iz dveh samostojnih paralelnih tarkov. Poleg trakov, opremljenih s potrebnimi varnostnimi elementi (izklop v slili, kontrola pretrga, natega, zamika, zdrsa, presipa,...), tračnimi tehtnicami, izločevalci kovin,...je v sistemu še več vmesnih bunkerjev z meritvami nivojev in temperatur. Trakovi so zaradi velikosti gnani s po dvema motorjema. Del sistema transporta so tudi trije samostojni odlagalci in nakladalci na vmesni deponiji in sistem transportnih vozičkov za polnjenje blokov 1-4. Napajanje sistema je iz lastne rabe elektrarne, pri čemer je vključenih 11 transformatorjev.

V sistemu se nahaja večje število krmilnikov, ki so med seboj povezani preko računalniške mreže tipa Modbus Plus v topologiji zvezde s središčem v komandnem prostoru. Na mrežo so priključene tudi modemske komunikacije, ki predstavljajo redundančno komunikacijo med krmilniki. Lokalni krmilniki mobilnih odlagalcev in nakladalcev so s komando povezani preko radijske komunikacije. V sistemu je tudi večje število operacijskih panelov. Ponekod so zaradi razdalj uporabljene optične povezave.nazaj na projekte v letu 1995

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.