1. Kotlovnica, kotel
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Klima naprava, industrija
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 13. Industrijski računalnik v procesni industriji
 14. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 15. Strelovodi in ozemljitve
 16. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Razsvetljava in kabelske trase
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 24. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Certificiran kabelski prehod
 

Projekti v letu 1995
  
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne - TE Šoštanj
 
Transport lignita v Šoštanju je med rudnikom in termoelektrarno razdeljen v tri dele: transport lignita iz premogovnika do vstopa v TE v dolžini 1600m, transport od vstopa do bloka 5 in transport od vstopa do blokov 1-4. Vsak tak del je zaradi zanesljivosti dobave sestavljen iz dveh samostojnih paralelnih tarkov. Poleg trakov, opremljenih s potrebnimi varnostnimi elementi (izklop v slili, kontrola pretrga, natega, zamika, zdrsa, presipa,...), tračnimi tehtnicami, izločevalci kovin,...je v sistemu še več vmesnih bunkerjev z meritvami nivojev in temperatur. Trakovi so zaradi velikosti gnani s po dvema motorjema. Del sistema transporta so tudi trije samostojni odlagalci in nakladalci na vmesni deponiji in sistem transportnih vozičkov za polnjenje blokov 1-4. Napajanje sistema je iz lastne rabe elektrarne, pri čemer je vključenih 11 transformatorjev.

V sistemu se nahaja večje število krmilnikov, ki so med seboj povezani preko računalniške mreže tipa Modbus Plus v topologiji zvezde s središčem v komandnem prostoru. Na mrežo so priključene tudi modemske komunikacije, ki predstavljajo redundančno komunikacijo med krmilniki. Lokalni krmilniki mobilnih odlagalcev in nakladalcev so s komando povezani preko radijske komunikacije. V sistemu je tudi večje število operacijskih panelov. Ponekod so zaradi razdalj uporabljene optične povezave.nazaj na projekte v letu 1995

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.