1. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 2. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Industrijski računalnik v procesni industriji
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Transportni sistemi, premog
 24. Klima naprava, industrija
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

Projekti v letu 1995
  
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne - TE Šoštanj
 
Transport lignita v Šoštanju je med rudnikom in termoelektrarno razdeljen v tri dele: transport lignita iz premogovnika do vstopa v TE v dolžini 1600m, transport od vstopa do bloka 5 in transport od vstopa do blokov 1-4. Vsak tak del je zaradi zanesljivosti dobave sestavljen iz dveh samostojnih paralelnih tarkov. Poleg trakov, opremljenih s potrebnimi varnostnimi elementi (izklop v slili, kontrola pretrga, natega, zamika, zdrsa, presipa,...), tračnimi tehtnicami, izločevalci kovin,...je v sistemu še več vmesnih bunkerjev z meritvami nivojev in temperatur. Trakovi so zaradi velikosti gnani s po dvema motorjema. Del sistema transporta so tudi trije samostojni odlagalci in nakladalci na vmesni deponiji in sistem transportnih vozičkov za polnjenje blokov 1-4. Napajanje sistema je iz lastne rabe elektrarne, pri čemer je vključenih 11 transformatorjev.

V sistemu se nahaja večje število krmilnikov, ki so med seboj povezani preko računalniške mreže tipa Modbus Plus v topologiji zvezde s središčem v komandnem prostoru. Na mrežo so priključene tudi modemske komunikacije, ki predstavljajo redundančno komunikacijo med krmilniki. Lokalni krmilniki mobilnih odlagalcev in nakladalcev so s komando povezani preko radijske komunikacije. V sistemu je tudi večje število operacijskih panelov. Ponekod so zaradi razdalj uporabljene optične povezave.nazaj na projekte v letu 1995

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.