1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Klima naprava, industrija
 3. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Certificirani kabelski prehodi
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Industrijski računalnik v procesni industriji
 9. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Certificiran kabelski prehod
 27. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 

Projekti v letu 1995
  
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije - Belinka Perkemija, d.d.
 
Na krmilniku, namenjenemu za spremljanje proizvodnje in porabe energije, se zbirajo podatki o različnih vrstah energije. Proizvodnja in poraba električne energije obsega obračunske meritve iz štirih transformatorskih postaj, proizvodnjo električne energije na dveh generatorjih in porabo energije dvanajstih večjih porabnikov. Proizvodnja in poraba pare obsega vodenje kotlovnice (para 19,5bar, 7bar, 3bar), meritve tlaka in pretoka pare na različnih lokacijah (13 meritev), ogrevanje objektov in sanitarne vode. Proizvodnja in poraba komprimiranega zraka obsega optimalno krmiljenje sedmih kompresorjev (moči do 75kW, mehki zagon motorjev) in nadzor petih sušilnikov zraka v dveh kompresorskih postajah, meritve tlaka in pretoka zraka. črpanje in merjenje porabe tehnološke vode obsega vodenje petih lastnih črpališč in nadzor 2000m3 rezervoarja. Nadzor nad proizvodnjo in porabo energentov je možen preko scade in preko lokalnih operacijskih panelov


nazaj na projekte v letu 1995

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.