1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Kotlovnica, kotel
 8. Klima naprava, industrija
 9. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Razsvetljava in kabelske trase
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 23. Zahtevni napajalni sistemi
 24. Certificirani kabelski prehodi
 25. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Certificiran kabelski prehod
 

Projekti v letu 1995
  
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije - Belinka Perkemija, d.d.
 
Na krmilniku, namenjenemu za spremljanje proizvodnje in porabe energije, se zbirajo podatki o različnih vrstah energije. Proizvodnja in poraba električne energije obsega obračunske meritve iz štirih transformatorskih postaj, proizvodnjo električne energije na dveh generatorjih in porabo energije dvanajstih večjih porabnikov. Proizvodnja in poraba pare obsega vodenje kotlovnice (para 19,5bar, 7bar, 3bar), meritve tlaka in pretoka pare na različnih lokacijah (13 meritev), ogrevanje objektov in sanitarne vode. Proizvodnja in poraba komprimiranega zraka obsega optimalno krmiljenje sedmih kompresorjev (moči do 75kW, mehki zagon motorjev) in nadzor petih sušilnikov zraka v dveh kompresorskih postajah, meritve tlaka in pretoka zraka. črpanje in merjenje porabe tehnološke vode obsega vodenje petih lastnih črpališč in nadzor 2000m3 rezervoarja. Nadzor nad proizvodnjo in porabo energentov je možen preko scade in preko lokalnih operacijskih panelov


nazaj na projekte v letu 1995

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.