1. Certificiran kabelski prehod
 2. Transportni sistemi, premog
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 8. Certificirani kabelski prehodi
 9. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 10. Klima naprava, industrija
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 15. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 

Projekti v letu 1995
  
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije - Belinka Perkemija, d.d.
 
Na krmilniku, namenjenemu za spremljanje proizvodnje in porabe energije, se zbirajo podatki o različnih vrstah energije. Proizvodnja in poraba električne energije obsega obračunske meritve iz štirih transformatorskih postaj, proizvodnjo električne energije na dveh generatorjih in porabo energije dvanajstih večjih porabnikov. Proizvodnja in poraba pare obsega vodenje kotlovnice (para 19,5bar, 7bar, 3bar), meritve tlaka in pretoka pare na različnih lokacijah (13 meritev), ogrevanje objektov in sanitarne vode. Proizvodnja in poraba komprimiranega zraka obsega optimalno krmiljenje sedmih kompresorjev (moči do 75kW, mehki zagon motorjev) in nadzor petih sušilnikov zraka v dveh kompresorskih postajah, meritve tlaka in pretoka zraka. črpanje in merjenje porabe tehnološke vode obsega vodenje petih lastnih črpališč in nadzor 2000m3 rezervoarja. Nadzor nad proizvodnjo in porabo energentov je možen preko scade in preko lokalnih operacijskih panelov


nazaj na projekte v letu 1995

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.