1. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Industrijski računalnik v procesni industriji
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Certificiran kabelski prehod
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Razsvetljava in kabelske trase
 16. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 17. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 18. Strelovodi in ozemljitve
 19. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 20. Klima naprava, industrija
 21. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

Projekti v letu 1995
  
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije - Belinka Perkemija, d.d.
 
Na krmilniku, namenjenemu za spremljanje proizvodnje in porabe energije, se zbirajo podatki o različnih vrstah energije. Proizvodnja in poraba električne energije obsega obračunske meritve iz štirih transformatorskih postaj, proizvodnjo električne energije na dveh generatorjih in porabo energije dvanajstih večjih porabnikov. Proizvodnja in poraba pare obsega vodenje kotlovnice (para 19,5bar, 7bar, 3bar), meritve tlaka in pretoka pare na različnih lokacijah (13 meritev), ogrevanje objektov in sanitarne vode. Proizvodnja in poraba komprimiranega zraka obsega optimalno krmiljenje sedmih kompresorjev (moči do 75kW, mehki zagon motorjev) in nadzor petih sušilnikov zraka v dveh kompresorskih postajah, meritve tlaka in pretoka zraka. črpanje in merjenje porabe tehnološke vode obsega vodenje petih lastnih črpališč in nadzor 2000m3 rezervoarja. Nadzor nad proizvodnjo in porabo energentov je možen preko scade in preko lokalnih operacijskih panelov


nazaj na projekte v letu 1995

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.