1. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 9. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Klima naprava, industrija
 14. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 15. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Certificiran kabelski prehod
 18. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 26. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

Projekti v letu 1995
  
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije - Belinka Perkemija, d.d.
 
Na krmilniku, namenjenemu za spremljanje proizvodnje in porabe energije, se zbirajo podatki o različnih vrstah energije. Proizvodnja in poraba električne energije obsega obračunske meritve iz štirih transformatorskih postaj, proizvodnjo električne energije na dveh generatorjih in porabo energije dvanajstih večjih porabnikov. Proizvodnja in poraba pare obsega vodenje kotlovnice (para 19,5bar, 7bar, 3bar), meritve tlaka in pretoka pare na različnih lokacijah (13 meritev), ogrevanje objektov in sanitarne vode. Proizvodnja in poraba komprimiranega zraka obsega optimalno krmiljenje sedmih kompresorjev (moči do 75kW, mehki zagon motorjev) in nadzor petih sušilnikov zraka v dveh kompresorskih postajah, meritve tlaka in pretoka zraka. črpanje in merjenje porabe tehnološke vode obsega vodenje petih lastnih črpališč in nadzor 2000m3 rezervoarja. Nadzor nad proizvodnjo in porabo energentov je možen preko scade in preko lokalnih operacijskih panelov


nazaj na projekte v letu 1995

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.