1. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Zahtevni napajalni sistemi
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Klima naprava, industrija
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Transportni sistemi, premog
 10. Certificirani kabelski prehodi
 11. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 12. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Certificiran kabelski prehod
 16. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Industrijski računalnik v procesni industriji
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 

Projekti v letu 1995
  
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije - Belinka Perkemija, d.d.
 
Na krmilniku, namenjenemu za spremljanje proizvodnje in porabe energije, se zbirajo podatki o različnih vrstah energije. Proizvodnja in poraba električne energije obsega obračunske meritve iz štirih transformatorskih postaj, proizvodnjo električne energije na dveh generatorjih in porabo energije dvanajstih večjih porabnikov. Proizvodnja in poraba pare obsega vodenje kotlovnice (para 19,5bar, 7bar, 3bar), meritve tlaka in pretoka pare na različnih lokacijah (13 meritev), ogrevanje objektov in sanitarne vode. Proizvodnja in poraba komprimiranega zraka obsega optimalno krmiljenje sedmih kompresorjev (moči do 75kW, mehki zagon motorjev) in nadzor petih sušilnikov zraka v dveh kompresorskih postajah, meritve tlaka in pretoka zraka. črpanje in merjenje porabe tehnološke vode obsega vodenje petih lastnih črpališč in nadzor 2000m3 rezervoarja. Nadzor nad proizvodnjo in porabo energentov je možen preko scade in preko lokalnih operacijskih panelov


nazaj na projekte v letu 1995

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.