1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 3. Transportni sistemi, premog
 4. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 7. Razsvetljava in kabelske trase
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 16. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Industrijski računalnik v procesni industriji
 19. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 20. Zahtevni napajalni sistemi
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Klima naprava, industrija
 27. Strelovodi in ozemljitve
 

Projekti v letu 1997
  
Napajanje in krmiljenje odlagalca na terminalu razsutih tovorov - Luka Koper
 
Tovor, ki pride iz ladij ali ki je namenjen za nakladanje na ladje, se začasno deponira na terminalu razsutih tovorov. Za enakomerno porazdelitev tovora po celotni deponiji skrbi odlagalec (Pk=175kW). Za odvzem skrbi nakladalec (Pk=350kW). To sta bagra, ki se prevažata po tirih in sta povezana s sistemom transportnih trakov na terminalu, tudi z linijo za nakladanje ladij (Pk=460kW). Bagra imata krmilnik, posluževanje je iz komandne kabine na bagru preko operacijskega panela in mojstrskih stikal. Povezava s centrom vodenja je brezžična. Transportni trakovi linije za nakladanje ladij so gnani s po dvema motorjema 90kW s frekvenčnimi pretvorniki.


nazaj na projekte v letu 1997

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.