1. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Klima naprava, industrija
 5. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Strelovodi in ozemljitve
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 18. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Razsvetljava in kabelske trase
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Projekti v letu 1997
  
Napajanje in krmiljenje odlagalca na terminalu razsutih tovorov - Luka Koper
 
Tovor, ki pride iz ladij ali ki je namenjen za nakladanje na ladje, se začasno deponira na terminalu razsutih tovorov. Za enakomerno porazdelitev tovora po celotni deponiji skrbi odlagalec (Pk=175kW). Za odvzem skrbi nakladalec (Pk=350kW). To sta bagra, ki se prevažata po tirih in sta povezana s sistemom transportnih trakov na terminalu, tudi z linijo za nakladanje ladij (Pk=460kW). Bagra imata krmilnik, posluževanje je iz komandne kabine na bagru preko operacijskega panela in mojstrskih stikal. Povezava s centrom vodenja je brezžična. Transportni trakovi linije za nakladanje ladij so gnani s po dvema motorjema 90kW s frekvenčnimi pretvorniki.


nazaj na projekte v letu 1997

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.