1. Zahtevni napajalni sistemi
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 4. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 5. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Strelovodi in ozemljitve
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 14. Klima naprava, industrija
 15. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 20. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Razsvetljava in kabelske trase
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Certificiran kabelski prehod
 

Projekti v letu 1997
  
Napajanje in krmiljenje odlagalca na terminalu razsutih tovorov - Luka Koper
 
Tovor, ki pride iz ladij ali ki je namenjen za nakladanje na ladje, se začasno deponira na terminalu razsutih tovorov. Za enakomerno porazdelitev tovora po celotni deponiji skrbi odlagalec (Pk=175kW). Za odvzem skrbi nakladalec (Pk=350kW). To sta bagra, ki se prevažata po tirih in sta povezana s sistemom transportnih trakov na terminalu, tudi z linijo za nakladanje ladij (Pk=460kW). Bagra imata krmilnik, posluževanje je iz komandne kabine na bagru preko operacijskega panela in mojstrskih stikal. Povezava s centrom vodenja je brezžična. Transportni trakovi linije za nakladanje ladij so gnani s po dvema motorjema 90kW s frekvenčnimi pretvorniki.


nazaj na projekte v letu 1997

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.