1. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 5. Klima naprava, industrija
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 13. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 14. Transportni sistemi, premog
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Razsvetljava in kabelske trase
 19. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Strelovodi in ozemljitve
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Certificiran kabelski prehod
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

Projekti v letu 2000
  
AO - zamenjava instrumentacije - Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
 
V obratu AO (pridobivanje H2O2) je bila pnevmatska instrumentacija zamenjana z električno. Proizvodnja poteka v eksplozijsko ogroženem okolju. V procesu se poleg cca 150 merilnikov pretoka, tlaka, temperatue, koncentracije in pH nahaja tudi cca 90 ventilov (krmiljenje in indikacija položaja) in 50 elektromotornih pogonov moči do 400kW (motor z drsnimi obroči) oz. 315kW (frekvenčni pretvornik, mehki zagon).

Krmiljenje poteka preko DCS-a. Vsa instrumentacija je v tehniki protieksplozijske zaščite Exi-Lastna varnost. Analogni merilniki in aktuatorji so opremljeni s HART protokolom. Del pozicionerjev in merilnikov pa ima Foundation Fieldbus protokol.nazaj na projekte v letu 2000

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.