1. Kotlovnica, kotel
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 7. Certificiran kabelski prehod
 8. Transportni sistemi, premog
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Industrijski računalnik v procesni industriji
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Razsvetljava in kabelske trase
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Zahtevni napajalni sistemi
 

Projekti v letu 2000
  
AO - zamenjava instrumentacije - Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
 
V obratu AO (pridobivanje H2O2) je bila pnevmatska instrumentacija zamenjana z električno. Proizvodnja poteka v eksplozijsko ogroženem okolju. V procesu se poleg cca 150 merilnikov pretoka, tlaka, temperatue, koncentracije in pH nahaja tudi cca 90 ventilov (krmiljenje in indikacija položaja) in 50 elektromotornih pogonov moči do 400kW (motor z drsnimi obroči) oz. 315kW (frekvenčni pretvornik, mehki zagon).

Krmiljenje poteka preko DCS-a. Vsa instrumentacija je v tehniki protieksplozijske zaščite Exi-Lastna varnost. Analogni merilniki in aktuatorji so opremljeni s HART protokolom. Del pozicionerjev in merilnikov pa ima Foundation Fieldbus protokol.nazaj na projekte v letu 2000

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.