1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Certificirani kabelski prehodi
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Kotlovnica, kotel
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Strelovodi in ozemljitve
 26. Certificiran kabelski prehod
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

Projekti v letu 2000
  
AO - zamenjava instrumentacije - Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
 
V obratu AO (pridobivanje H2O2) je bila pnevmatska instrumentacija zamenjana z električno. Proizvodnja poteka v eksplozijsko ogroženem okolju. V procesu se poleg cca 150 merilnikov pretoka, tlaka, temperatue, koncentracije in pH nahaja tudi cca 90 ventilov (krmiljenje in indikacija položaja) in 50 elektromotornih pogonov moči do 400kW (motor z drsnimi obroči) oz. 315kW (frekvenčni pretvornik, mehki zagon).

Krmiljenje poteka preko DCS-a. Vsa instrumentacija je v tehniki protieksplozijske zaščite Exi-Lastna varnost. Analogni merilniki in aktuatorji so opremljeni s HART protokolom. Del pozicionerjev in merilnikov pa ima Foundation Fieldbus protokol.nazaj na projekte v letu 2000

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.