1. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 2. Zahtevni napajalni sistemi
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Razsvetljava in kabelske trase
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 17. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 20. Strelovodi in ozemljitve
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Kotlovnica, kotel
 23. Industrijska transformatorska postaja
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Klima naprava, industrija
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

Projekti v letu 2000
  
AO - zamenjava instrumentacije - Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
 
V obratu AO (pridobivanje H2O2) je bila pnevmatska instrumentacija zamenjana z električno. Proizvodnja poteka v eksplozijsko ogroženem okolju. V procesu se poleg cca 150 merilnikov pretoka, tlaka, temperatue, koncentracije in pH nahaja tudi cca 90 ventilov (krmiljenje in indikacija položaja) in 50 elektromotornih pogonov moči do 400kW (motor z drsnimi obroči) oz. 315kW (frekvenčni pretvornik, mehki zagon).

Krmiljenje poteka preko DCS-a. Vsa instrumentacija je v tehniki protieksplozijske zaščite Exi-Lastna varnost. Analogni merilniki in aktuatorji so opremljeni s HART protokolom. Del pozicionerjev in merilnikov pa ima Foundation Fieldbus protokol.nazaj na projekte v letu 2000

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.