1. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 2. Strelovodi in ozemljitve
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 5. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 6. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 7. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Industrijski računalnik v procesni industriji
 13. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 14. Certificirani kabelski prehodi
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Klima naprava, industrija
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 24. Razsvetljava in kabelske trase
 25. Certificiran kabelski prehod
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

Projekti v letu 2001
  
Vožnja portalnega dvigala v HE Medvode - Savske elektrarne
 
Pri obstoječih dveh portalnih dvigalih, ki sta namenjeni za prenose velikih bremen, je bila vožnja zaradi stare tehnologije preveč sunkovita. Zato sta bila za vožnjo dvigal v obeh elektrarnah dimenzionirana in vgrajena frekvenčna pretvornika, ki omogočata boljšo dinamiko in višje hitrosti vožnje. V HE Mavčiče je bil zamenjan tudi mehanski sklop (gonilo, zavora, sklopke,...) pri čemer je bilo treba nekatere mehanske dele nanovo


nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.