1. Zahtevni napajalni sistemi
 2. Razsvetljava in kabelske trase
 3. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Transportni sistemi, premog
 9. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Industrijski računalnik v procesni industriji
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 18. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Strelovodi in ozemljitve
 

Projekti v letu 2001
  
Vožnja portalnega dvigala v HE Medvode - Savske elektrarne
 
Pri obstoječih dveh portalnih dvigalih, ki sta namenjeni za prenose velikih bremen, je bila vožnja zaradi stare tehnologije preveč sunkovita. Zato sta bila za vožnjo dvigal v obeh elektrarnah dimenzionirana in vgrajena frekvenčna pretvornika, ki omogočata boljšo dinamiko in višje hitrosti vožnje. V HE Mavčiče je bil zamenjan tudi mehanski sklop (gonilo, zavora, sklopke,...) pri čemer je bilo treba nekatere mehanske dele nanovo


nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.