1. Transportni sistemi, premog
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 7. Klima naprava, industrija
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 10. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 11. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 12. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Certificiran kabelski prehod
 16. Razsvetljava in kabelske trase
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 23. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Strelovodi in ozemljitve
 26. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 27. Certificirani kabelski prehodi
 

Projekti v letu 2001
  
Vožnja portalnega dvigala v HE Medvode - Savske elektrarne
 
Pri obstoječih dveh portalnih dvigalih, ki sta namenjeni za prenose velikih bremen, je bila vožnja zaradi stare tehnologije preveč sunkovita. Zato sta bila za vožnjo dvigal v obeh elektrarnah dimenzionirana in vgrajena frekvenčna pretvornika, ki omogočata boljšo dinamiko in višje hitrosti vožnje. V HE Mavčiče je bil zamenjan tudi mehanski sklop (gonilo, zavora, sklopke,...) pri čemer je bilo treba nekatere mehanske dele nanovo


nazaj na projekte v letu 2001

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.