1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Industrijski računalnik v procesni industriji
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Transportni sistemi, premog
 14. Razsvetljava in kabelske trase
 15. Certificirani kabelski prehodi
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Klima naprava, industrija
 18. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 21. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Zahtevni napajalni sistemi
 27. Strelovodi in ozemljitve
 

Projekti v letu 2003
  
Dispenzer DROMONT - Helios, Količevo
 
V podjetju Helios smo pripravili dokumentacijo in poskrbeli za nadzor nad izvedbo priključitve dispenzerja (proizvajalec DROMONT), nadzor nad računalniško vodenim postrojem pa poteka v komandni kabini, ki je protieksplozijsko varovana z vrsto protieksplozijske zaščite "p" – nadtlak

Mešanje barv in kombinacija njihovih sestavin je ena izmed najpomembnejših nalog pri proizvodnji barv. Zaradi tega so se v podjetju Helios odločili za investicijo, s katero želijo doseči poljubno mešanje komponent iz največ 44 cistern, napolnjenih s predpripravljenimi substancami. Naprava je postavljena v eksplozijsko ogroženo okolje, tako da je bilo potrebno pri elektroinštalacijah, montaži in zagonu upoštevati tudi zakonodajo in standarde s tega področja.

Vsaka cisterna je opremljena z mešalom (električne ali pnevmatske izvedbe z močjo do 15kW) in pnevmatsko črpalko. Zgornji nivo v cisterni kontroliramo z nivojskim stikalom - vibracijske vilice. V postrojenju se pojavljajo tri vrste inštalacij: pnevmatske, navadne elektroinštalacije in lastnovarne elektroinštalacije.

Pomemeben del postroja je tudi komandna kabina, kjer je nameščen nadzorni računalnik. Vrsta protieksplozijske zaščite »p« - nadtlak je izvedena s pomočjo frekvenčno reguliranega klimatskega sistema, ki je nadzorovan preko merilnika tlaka in temperature. V zaščito so vključene tudi ostale varnostne funkcije (nadzor vrat, predprostor). Nadzorni in alarmni elementi uporabnike takoj opozorijo na morebitne nepravilnosti, sistem pa samostojno poskrbi za varno zaustavitev postroja.nazaj na projekte v letu 2003

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.