1. Certificiran kabelski prehod
 2. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 3. Industrijski računalnik v procesni industriji
 4. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 7. Razsvetljava in kabelske trase
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 10. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Strelovodi in ozemljitve
 14. Klima naprava, industrija
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 

Projekti v letu 2003
  
Dispenzer DROMONT - Helios, Količevo
 
V podjetju Helios smo pripravili dokumentacijo in poskrbeli za nadzor nad izvedbo priključitve dispenzerja (proizvajalec DROMONT), nadzor nad računalniško vodenim postrojem pa poteka v komandni kabini, ki je protieksplozijsko varovana z vrsto protieksplozijske zaščite "p" – nadtlak

Mešanje barv in kombinacija njihovih sestavin je ena izmed najpomembnejših nalog pri proizvodnji barv. Zaradi tega so se v podjetju Helios odločili za investicijo, s katero želijo doseči poljubno mešanje komponent iz največ 44 cistern, napolnjenih s predpripravljenimi substancami. Naprava je postavljena v eksplozijsko ogroženo okolje, tako da je bilo potrebno pri elektroinštalacijah, montaži in zagonu upoštevati tudi zakonodajo in standarde s tega področja.

Vsaka cisterna je opremljena z mešalom (električne ali pnevmatske izvedbe z močjo do 15kW) in pnevmatsko črpalko. Zgornji nivo v cisterni kontroliramo z nivojskim stikalom - vibracijske vilice. V postrojenju se pojavljajo tri vrste inštalacij: pnevmatske, navadne elektroinštalacije in lastnovarne elektroinštalacije.

Pomemeben del postroja je tudi komandna kabina, kjer je nameščen nadzorni računalnik. Vrsta protieksplozijske zaščite »p« - nadtlak je izvedena s pomočjo frekvenčno reguliranega klimatskega sistema, ki je nadzorovan preko merilnika tlaka in temperature. V zaščito so vključene tudi ostale varnostne funkcije (nadzor vrat, predprostor). Nadzorni in alarmni elementi uporabnike takoj opozorijo na morebitne nepravilnosti, sistem pa samostojno poskrbi za varno zaustavitev postroja.nazaj na projekte v letu 2003

Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.