1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 5. Strelovodi in ozemljitve
 6. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 7. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Industrijska transformatorska postaja
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Transportni sistemi, premog
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 18. Klima naprava, industrija
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 22. Zahtevni napajalni sistemi
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 27. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 2019
Krmilna omarica elektro vibratorja Steklarna Hrastnik
Plinovod M6 Ajdovščina - Lucija Plinovodi
Polnilnica 300bar v objektu 5 Messer
SND Lendava - Zasilno napajanje lokacije Petrol
Obrat OTO - HME LEK Ljubljana
Rekonstrukcija čistilne naprave Mitol
OPP - Pralnica Helios Količevo
Elektro inštalacije 6. nadstropja - Uprava Bankart
Dogradnja mlina M-57-04 Krka
Obrat premazi - tehnologija Helios Preska
Splošna razsvetljava kolektorja Helios Preska
Vibracijska korita AOD SIJ ACRONI
Pakirni center - dodatni hladilni agregat -1/3°C LEK Lendava
Petrol-Terminal Sermin - Zasilno napajanje lokacije PETROL d.d.
LEK Mengeš-Selitev iz objekta 24 v objekt 23 LEK Mengeš
Nizkonapetostni sestav - primarni razvod Primaplast
Skladišče B4 - NN sestav +R3 Eurosol
MRP Škofja Loka Plinovodi
Mobilna MRP Šmarje pri Jelšah Plinovodi
Nizkonapetosni sestavi Telekom Stegne - fazi II in III Telekom
Pakirni center - Razsvetljava tehnične etaže LEK Lendava
Nizkonapetosni sestav HE Dravograd - 3BMC01 Dravske elektrarne
Priprava demi vode Alpkem
Ocena tveganja zaščite pred prenapetostjo Telekom
MRP Knauf Plinovodi
SND Rače - Dograditev sestava R/B100 z opremo iz RB7 Petrol
Priprava bazenske vode - zamenjava krmilja Fakulteta za šport
OTO - Termična oksidacija odduhov Krka
Hlajenje dimnih plinov - Knauf Insulation Škofja Loka Knauf Insulation
Nova linija obešal, eloksiranje Doga
Obrat Viale, Vizualna kontrola AMS, dograditev hladilnika v F054 LEK Ljubljana
MRP Šmarje pri Jelšah Plinovodi
Galenski laboratorij, čisti prostori Ljubljanske lekarne
Črpališče tehnološke vode Salonit Anhovo
Zamenjava NN sestavov v obratu premazov Helios Preska
Plinovod Messer Škofja Loka - Goodyear Messer
Nova tabletarna - Linija 11 LEK Ljubljana
Nadgradnja priprave lakirnih suspenzij LEK Prevalje
Izdelava projektne dok. za obnovo odra Šentjakobsko gledališče
RC2 - prizidek LEK Ljubljana
Linija Zn-Zamenjava frekvenčnih pretvornikov dvigal DOGA Galvana
SND Rače - Železniško pretakališče - Gašenje in javljanje požara Petrol
NN sestav primarnega razvoda bolnice Bolnica Petra Držaja
Verovškova - Obrat OTO - novo stopnišče HME LEK Ljubljana
OTO - ureditev AMS - 3.faza LEK Ljubljana
Nadzidava in finalizacija objekta 63 - SMART III Lek Mengeš
Prenosni plinovod Messer (Škofja Loka) - Goodyear (Kranj) Messer
SND Sermin - Aditiviranje za Shell Petrol
SND Zalog, Sever - Aditiviranje za zunanjega kupca Petrol
Skladišče in pretakališče UNP ŠTORE - rekonstrukcija ozemljitev in strelovoda Petrol
Obrat Preska - instalacije za vgradnjo UPS naprave Helios
SNCR K3, Pretakališče in rezervoar raztopine ureje TETOL
Zunanja razsvetljava po Uredbi o svetlobnem onesnaževanju Energetika Ljubljana
COMPASS project Timisoara (Romania) - Purified water distribution ZETA (B.Braun)
Črpališča (31 objektov) - strelovod in ozemljitve VOKA
Meblo II - Vgradnja kogeneracije 1,2 MVA Meblo
Turk Strem Pipeline - Receiving Terminal Kiyikoy - SG System, SIL, FATComita
Hidro postaja Brezno in dezinfekcijska naprava BrestVOKA
TP Zagorica - SN Napajanje Predilnica Litija
Nova tabletarna - Linija 11, objekt in tehnologija Lek Ljubljana
Lokacija Koper - Električne inštalacijeHIDRIA
Illange France - Eletrical installations of the buildings Knauf Insulation
Zamenjava glavnega SN bloka Belinka
Illange France - Batch house and Batch house charging BWT Binder
Rekonstrukcija dna betonskih silosov 41, 42 Salonit Anhovo
Polnilna linija 5 EUROSOL
Samostojni objekt za kontravzorce in arhiv (kardeksi) - 2. faza LEK Lendava
Pakirni center - ureditev pakirne linije 12 LEK Lendava
TP Tabletarna - Vgradnja AVC napetostnih regulatorjev LEK Ljubljana
Prizidek linije 2 Knauf Škofja Loka
Posodobitev hladilne postaje v upravni stavbi VOKA

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.