1. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 5. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Industrijski računalnik v procesni industriji
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Certificiran kabelski prehod
 11. Transportni sistemi, premog
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Strelovodi in ozemljitve
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Razsvetljava in kabelske trase
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Klima naprava, industrija
 23. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 2018
Zamenjava nizkonapetostnega sestava ZN-NN Belinka Perkemija
Visokoregalno skladišče - Prizidek Belinka Belles
Modularna galvana Kolektor
Organske sinteze 5 - NHVOC odduhi LEK Mengeš
Galvana DOGA - dograditev linije Galvana Doga
OTO - PIP Granulati LEK Ljubljana
Obrat Preska - krmiljenje in napajanje mešala 267 Helios
Nadgradnja priprave lakirnih suspenzij Lek Prevalje
Novartis QA/QC Stein LEK Ljubljana
Proizvodni objekt 01; Hodnik 143 - Klimatizacija LEK Ljubljana
Obnova optičnega omrežja in NoBreak napajanje Belinka Belles
NN sestav za primarni in sekundarni razvod električne energije Lidl Celje
Objekt 67 - Ureditev brozge LEK Mengeš
SND Lendava - Vmesna faza za aktiviranje nove Polnilnice Petrol
Elektroenergetsko napajanje lokacije Helios Količevo
Objekt 60-PORT2 - Tehnologija LEK Mengeš
Terminal Sermin - Dodatna enota VRU Petrol
Linija 3, Dodatni filter usedalne komore Knauf Insulation
Hidrogeniranje 2 - Dograditev razsvetljave in el. ogrevanja cevovodov Krka
Sekvenčni zagon porabnikov IMI Ljubljana
Objekt 67, SD, Linija 8 - Integracija opreme Hosokawa Alpine LEK Mengeš
Posodobitev TP0327 Langusova Ministrstvo za javno upravo
Elektroinstalacije LINEX LEK Mengeš
Objekt 07 - Kontrola kakovosti, suha klima v laboratoriju 2.02 LEK Mengeš
Adriaplin -Daljinsko odčitavanje - 34 lokacij po Sloveniji Solvera Lynx
ATCC - nadgradnje kritičnih električnih inštalacij Kontrola zračnega prometa
Plavalni bazen fakultete za šport Fakulteta za šport
Obrat trdih oblik 26 - OTO kapsuliranje: AMS LEK Ljubljana
Production halle Illange France Knauf Insulation
Obrat Messer Črnuče Messer
Redukcija NOx Salonit Anhovo
SND Zalog Sever: Rekonstrukcija in modernizacija protipožarnih inštalacij Petrol
Lek Ljubljana; Obrat trdih oblik - ureditev AMS - 1.faza LEK Ljubljana
Cigaletova in Koper - Analiza selektivnosti zaščite elektro napajanja Telekom
OS5, objekt 67 - Podprojekt SD LEK Mengeš
Pakirni center - spremembe inštalacij zaradi novih Ex virov LEK Lendava
Izkoriščanje odadne vode za ogrevanje sanitarne vode Fakulteta za šport
Terminal Sermin - Marin in Polar dizel, vmesna faza B100 Petrol
Mehčalna naprava v prizidku RC2-Zamenjava krmilnika LEK Ljubljana
SND Lendava - Vmesna faza za aktiviranje nove Polnilnice Petrol
SND Lendava - prehod napajanja iz 6kV na 20kV Petrol
Production halle Illange France part 4 Knauf Insulation
Terminal Sermin - Rekonstrukcija in modernizacija protipožarnh inštalacij Petrol
Inštalacije na objektih DME, Butanko, Polyoli Eurosol
Oblaganje - ureditev AMS - 2.faza LEK Ljubljana
Pogon brusilnega stroja SIJ ACRONI
Nova rezervoarja v Skladišču tekpočih surovin Krka
Rekostrukcija strelovodne inštalacije na več objektih LEK Mengeš
SND Rače - Biodizel B100 OMV Petrol
Petrol-SND Lendava -Črpališče požarne vode Petrol
LoRa bazne postaje na telekomunikacijskih objektih Solvera Lynx
Polnilnica 300bar, Skladišče končnih izdelkov Messer
SKID polnilnica 2,7m3 malih plinskih jeklenk Tramte Milan
Galvana Gamima Boving
Galvanske linije - Alžirija - objekt B Boving
Zamenjava ekstrakcijske kolone Belinka Perkemija
Prostori za počitek (2. faza) Sava Tires
TETOL - VKL kotli Energetika LJ
OTO - AMS za integracijo komorne sušilnice v prostor 2.32.7 LEK Ljubljana
Komunikacijske povezave CALCIT Lika
Linija 3, Dodatni filter usedalne komore Knauf Insulation
Terminal Sermin - Biodizel B100 Petrol
Transformatorska postaja TP1 (IDZ, PID) Knauf Insulation
Redukcija NOx Salonit Anhovo
MRP Golnik - Daljinsko odčitavanje porabe plina Plinovodi
Kontrola zaprtosti vrat SIJ ACRONI
Rekonstrukcija serverske sobe Bankart
Hlajenje kupolke 1 - Predelave Knauf Insulation
Transformatorska postaja TS1-Vgradnja T4 CALCIT Lika
Vgradnja AVC napetostnih regulatorjev LEK Ljubljana
Flokulant CALCIT
SND Rače - Vzpostavitev funkcijske varnosti SIL2 Petrol
Ureditev komunikacijske omarice v Stikališču SUHI CALCIT

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.