1. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Industrijski računalnik v procesni industriji
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Certificiran kabelski prehod
 12. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 13. Kotlovnica, kotel
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Razsvetljava in kabelske trase
 17. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 20. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 21. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 22. Zahtevni napajalni sistemi
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Strelovodi in ozemljitve
 26. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 27. Klima naprava, industrija
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 2017
Mokro mletje UM8 za C proizvode CALCIT
Instalacije za video nadzor Belinka
GCC - Posoda za mehko vodo CALCIT Lika
TETOL-Zasuni na vpadnem jašku kotla 1 Energetika LJ
GCC, Mokri mlin 2400 CALCIT Lika
Inštalacija kokile SIJ ACRONI
Suhi del - Ogrevanje vode v silosu za vodo CALCIT Lika
Nova tabletarna - rekonstrukcija krmilnika MP1.1 LEK Ljubljana
TETOL-Zamenjava razsvetljave in el. razdelilnika +1R Energetika LJ
Suhi del - zamenjava krmilinka v +KO/025, +KO/028 CALCIT
Pakirni center - pralnica v pritličju pakirnice LEK Lendava
Skladišče SND Ortnek - doziranje B100, aditivov in barve ZRSBR
Modernizacija daljinskega zajema podatkov za več MRP (46) Plinovodi
SND Zalog - Rekonstrukcija in modernizacija protipožarnih inštalacij Petrol
SKID polnilnica 2,7m3 malih plinskih jeklenk Figelj
Production halle Luxemburg Knauf Insulation
Merjenje debelina filca Knauf Insulation
TP 1(2) x1600 kVA LEK Mengeš
Green Lek, Pakistan LEK Ljubljana
Galvanske linije - Alžirija - objekt A Boving
Rekonstrukcija vodovodnih objektov (5) VOKA
Mokro mletje - Predelave na mlinu UR7 in na evaporaciji CALCIT
Rekonstrukcija strelovoda na objektu Mokro mletje CALCIT
Modernizacija daljinskega zajema podatkov za več MRP (19) Adriaplin
RC2 prizidek LEK Ljubljana
Izklopi v sili na liniji Sogefi
MRP Novo Celje Plinovodi
LEK Mengeš - Elektro napajanje objekta 67LEK Mengeš
Letališče Brnik - Rekonstrukcija in modernizacija protipožarnih inštalacij Petrol
Obrat Preska - Napajanje mešal finalizacija objekt 4 Helios
Telereading MMRP Ceršak Plinovodi
Nova tabletarna, severni prizidek - nadvišanje LEK Ljubljana
Mobilna kontejnerska MRP (7000Sm3/h) Plinovodi
Krka: Notol 3 (TP 11 - 3 x 2500 kVA) Krka
Elektro napajanje lokacije po TIER 3 Telekom d.d.
Radar Lisca - Rekonstrukcija električnih inštalacij Agencija RS za okolje
Dva kovinska silosa Salonit Anhovo
GCC Elektroenergetika - 35 kV napajanje TS1 CALCIT Lika
Prezračevanje kompresorske postaje v novi tabletarni Lek Ljubljana
Petrol-SND Lendava: Objekti naprave in cevovodi Petrol
Obrat Preska - predelava krmiljenja pralne posodeHelios
Sermin - Rekonstrukcija in modernizacija protipožarnih inštalacij Petrol
Objekt 24 - BYL LEK Mengeš
SND Zalog - Dograditev VRU Petrol
Objekt 60-PORT2 LEK Mengeš
SKID polnilnica malih plinskih jeklenk Kurivo Gorica
Dodatna zemljskostična zaščita in kontrolne meritve v TP1 in TP9 Krka
Prenosni plinovod M1 na območju prečkanja kanala Zlatoličje, PID Plinovodi
Prenosni plinovod R26 na območju Dešna, PID Plinovodi
SPTE Fragmat - regulacija podtlaka ventilatorja Fragmat
Objekt 45 in 45B, Strelovodna inštalacija LEK Mengeš
Ampule 4 - Dopolnitev HVAC Pralnica A142a in pisarna A157 LEK Ljubljana
Obrat VIALE 3 LEK Ljubljana
Optimizacija HS LEK Prevalje
Kontejnerski objekt - Predelava arhiva v pisarne LEK Prevalje
Obrat trdih oblik - ureditev AMS - 1.faza LEK Ljubljana
Linex Forte Plus/Gold LEK Mengeš
MP Bled Plinovodi
Pakirni center - nadgradnja linij 2017 LEK Ljubljana
Telekom, Cigaletova in Koper - Selektivnost nn inštalalcij in strelovodna zaščita Telekom d.d.
Nadgradnja obrata tekočih izdelkov S113 Linija 7 LEK Ljubljana
Obrat trdnih oblik OTO2 - Pelete 2 LEK Ljubljana
Zunanji električni priključek Svečarstvo Jurkovič
Objekt 09 (PCS); Ureditev AMS sistema LEK Ljubljana
SND Zalog: Biodizel B100, namešavanje Bx, prestavitev izdaje KOEL Petrol
Elektro energetika - GTP in TP - 3 x 1000 kVA IAK Kresnice
Hladilni sistem - Povečava priprave tople sanitarne vode Ljubljanske mlekarne
Zamenjava NN sestavov - obrat premazi Preska Helios
Objekt 09: Linije SP001 in SP005 LEK Ljubljana
Skladišče SND Lendava - Posodobitev elektrifikacije ZRS za Blagovne rezerve
Nova TP 3 - 1(+1) x 4,7 MW CALCIT
SND Lendava - rekonstrukcija tehnoloških in požarnih inštalacij Petrol
Pralna naprava v Destilaciji-obrat Količevo Helios
3BJA04 krmilne napetosti TETOL
Ozemljitve tračnic rotobagra KRB 150 TETOL
Zajem in obdelava hlapov (VRU) Instalacije Sermin Petrol
Skladišče 2-8 C-sprememba LEK Ljubljana
Krmiljenje grelna komora - obrat Preska Helios
Lek Mengeš - Objekt 60A-PORT3, vključno s pripravljalnimi deli in spremembami na PORT2 LEK Mengeš
Grabilec na žerjavu SIJ ACRONI
Petrol SND Zalog - Rekonstrukcija elektroenergetike PETROL d.d.
Skladišče žita v Zalogu - Mrežno in DEA napajanje ZRS za Blagovne rezerve
Mlevnica, Kotalni mlin KTM1800 CALCIT Lika
Mikroinkapsulacija - Reaktor P06 MikroCaps
MRP Bilje Plinovodi
Telemetrija GSMBOX Cimos
Telemetrija GSMBOX Istrabenz
Kontrola hitrosti na pogonih mokrega in suhega dela CALCIT
Galvanske linije - Alžirija - objekt C Boving
Ureditev južnega parka Kongresni center Dominikanski samostan Ptuj
PPI Prevalje - Optimizacija HS Lek Prevalje
Mlevnica, Drugi mlin za suho mletje CALCIT Lika
Zamenjava talilnih peči DE Livarna ETA Cerkno
Pakirni center - dve novi pakirni liniji v pritličju pakirnice LEK Lendava
Projekt GCC, Mokri mlin 2300 CALCIT Lika
Plinovod M1 Zlatoličje, Miklavž Plinovodi
Helios - obrat Preska - naprava AZO Helios
Salonit Anhovo - Analiza klinkerja in cevna pošta vzorcev Salonit Anhovo
Mobilna MRP (2 merilni liniji) - PID IMP Promont
Instalacije Sermin - Povečanje kapacitete izdaje dizla Petrol
Lek Mengeš - OS5, objekt 67 - Podprojekt SD LEK Mengeš
Primaform - Stanovanjski objekt - Električni priključek Primaforma
GCC Elektroenergetika 1 x 8 MW + 1 x 2.5 MW + 2 x 4,7 MW + 1 x 6 MW CALCIT Lika
Energetska kineta kotlovnice 2 Energetika LJ
GTP - Selitev DEA 2 x 800 kVA in povečava LEK Ljubljana
MRP Knauf Plinovodi
MRP Škofja Loka Plinovodi
Povečanje zmogljivosti Kemijsko razvojnega centra FARMA GRS

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.