1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Klima naprava, industrija
 4. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 5. Zahtevni napajalni sistemi
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Industrijski računalnik v procesni industriji
 8. Strelovodi in ozemljitve
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Razsvetljava in kabelske trase
 12. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Industrijska transformatorska postaja
 22. Certificirani kabelski prehodi
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 2012
Rekonstrukcija petnajstih črpališč odpadne vode VOKA
NHVOC redukcija - Zajem odduhov v objektu 34 (VANKO2) Lek Mengeš
Javljanje puščanja plina Butan plin
Butan Izola - Tehnološke spremembe za povečanje požarne varnosti Butan plin
Pakirni center, Linije 8-12, novi čisti prostori Lek Lendava
VIALE2 - Klima za sterilno proizvodnjo Lek Ljubljana
Sanacija požarnega javljanja Knauf Insulation
Razvijalnica acetilena - Rekonstrukcija strelovodne inštalacije Messer Črnuče
Obrat Sinteza 1 v Krškem - Predelava odpadnih vod Krka
Vgradnja diesel agregata Banka Slovenije
Vodarna Kleče,TP15 - Rekonstrukcija 20kV stikalnega bloka VOKA
GTP LEK1 - Rekonstrukcija 20kV stikalnega bloka Lek Mengeš
GTP LEK - Rekonstrukcija 20kV stikalnega bloka Lek Mengeš
Vodarna Šentvid - Rekonstrukcija TP (2 x 400 kVA) VOKA
Zamenjava etažnih razdelilnikov v objektu Centralno vodenje Dravske elektrarne
Ampule 4 - Klima za sterilno proizvodnjo hormonskih produktov Lek Ljubljana
Rekonstrukcija vodovodnih objektov Lipoglav, Rudnik in Grad VOKA
GTP - Razširitev transformatorske postaje Lek Ljubljana
Vgradnja frekvenčnega pretvornika za odžlindrevalnik TETOL
Skladišče nevarnih snovi - Ureditev Ex hladilne komore Lek Ljubljana
TP NT - Rekonstrukcija transformatorske postaje (3 x 1600 kVA) Lek Ljubljana
GTP - Zamenjava agregatskega napajanja Lek Ljubljana
Prehod na 20kV napajanje lokacije Lek Ljubljana
Velenje, center - ureditev promenade s parkirno hišo Občina Velenje
SPA center DOBA
NHVOC redukcija - Sprememba zajema odduhov v objektih 57 in 45 Lek Mengeš
Vodenje transporta ekstra lahkega kurilnega olja TETOL
Zamenjava industrijskih računalnikov v Ex okolju Lek Prevalje
Stabilni gasilni sistem v cisternskem skladišču Lek Mengeš
Trgovsko-storitveni center na Celovški v Ljubljani Petrol
Obnova ožičenja na žerjavu 160t/63t v Jeklarni Acroni
Linija 2 za proizvodnjo kamene volne - Spremembe na pogonih 1. cone Knauf Insulation
CČN Zalog - Rekonstrukcija transformatorske postaje TP1 VOKA
Kemijsko razvojni center - Dodatni signali na vakuum.črpalkah Krka
Transport premoga - Vgradnja frekvenčnih pretvornikov za dva trakova TETOL
Kongresni center Dominikanski samostan Ptuj Občina Ptuj
Saxonia, Razvod NN zbiralk Protim
Razširitev transformatorske postaje GTP Lek Ljubljana
PIL fermentacija (obj.19) - Rekonstrukcija bioreaktorja Lek Mengeš
Napajanje strojev Flockner Knauf Insulation
VN laboratorij - varnostne funkcije Kolektor Etra
Raztehtovalnica Lek Prevalje
Obrat za obdelavo žlindre iz proizvodnje jekla Harsco Minerals
Vgradnja analizatorjev moči v transformatorske postaje Melamin
Rekonstrukcija rotobagra na deponiji premoga TETOL
Transformatorska postaja Harsco 1x2000 MVA Acroni
Skladišče Petrol - Zalog Jug, Črpališče protipožarne vode Petrol
Razširitev obrata Sinteza 4 z ventili za doziranje vod Krka
Daljinski zajem porabe zemeljskega plina v MP EMO Celje Energetika Celje
Pakirni center, Linije 8-12 Lek Lendava
Krško - Obrat za hidrogeniranje Krka
Pakirni center LEK Poljska - Strykow
Trinivojsko merjenje temperature v skladiščih Lek Prevalje
Ventilatorja za odpih in odses na Liniji 2 za proizvodnjo kamene volne Knauf Insulation
Koritasta verižna transporterja na transportu premoga TETOL
Obrat premaznih sredstev - Dobava topila D120 iz skladišča do porabnikov v OPS Belinka - Belles
Vgradnja industrijsega računalnika v PIP Granulati (Ex okolje) Lek Ljubljana
GTP Lek2 - Vgradnja Transformatorja 3 Lek Lendava
NHVOC redukcija (zajem odduhov, kondenzacijska naprava, termična obdelava) Lek Mengeš
Obrat trdnih oblik - Linija 9 Lek Ljubljana
Skladiščenje in doziranje silice na proizvodnjo linijo Sava Tires
Sistem napajanja Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa Kontrola zračnega prometa
Obrat Sterila, razvod H2O2 Ljubljanske mlekarne
Elektroinštalacije IT prostorov Centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa Kontrola zračnega prometa
AMS v objektu VIALE2 Lek Ljubljana
UPS v obratu PORT1 Lek Mengeš

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.