1. Kotlovnica, kotel
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Certificiran kabelski prehod
 19. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Klima naprava, industrija
 27. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 2002
Avtomatizacija obrata polimerizacije II - 1.faza Mitol, Sežana
CD - Liko Pris Liko Pris, Verd
Cestne barve Helios, Količevo
Čistilna naprava Brod Voka, Ljubljana
Destilacija topil Helios, Količevo
Filter MODUS Liko, Borovnica
Inštalacije objekta 139 KIK, Kamnik
Inštalacije objekta 141 KIK, Kamnik
Kotel Emo Liko, Verd
Linija za stiskanje plošč SIMI Liko, Borovnica
Linijski brusilni stroj Nova Bana Termo, Škofja Loka
Linijski brusilni stroj Orsil Termo, Škofja Loka
Mešalnica Helios, Količevo
El. napajanje letal Adria, Novo mesto
Napajanje montažne tovarne Adria, Novo mesto
Napajanje papirnega stroja Tespack, Brestanica
Netehnološki porabniki Belinka Perkemija, Ljubljana
Nihajni sistem Novi Marof Termo, Škofja Loka
Nova TP Separacija Calcit, Stahovica
Objekt 139 KIK, Kamnik
Obrat gradbenih premazov Helios, Količevo
Črpališče odpadne vode Opekarska Voka, Ljubljana
PE Borles Liko, Borovnica
Pisarne vodstva OPS - Belles Belinka Perkemija, Ljubljana
Posodobitev napajanja Lek, Ljubljana
Posodobitev pisraniških prostorov VRS Belinka Perkemija, Ljubljana
Pralnica posod Helios, Količevo
Pranje rude v kamnolomu Calcit, Stahovica
Pregrevalna komora - Bodovlje Termo, Škofja Loka
Prezračevanje in toplozračno ogravenje OPP Helios, Količevo
Razširitev NN TP2 Union, Ljubljana
Razširitev TP Kamnolom Calcit, Stahovica
Rekonstrukcija elektro inštalacij v objektu MUP Belinka Perkemija, Ljubljana
Rekonstrukcija in ureditev razvojnih laboratorijev v OPS Belinka Perkemija, Ljubljana
Rekonstrukcija TP-1 Union, Ljubljana
Pralna naprava Riobeer Helios, Količevo
Skladišče in priprava surovin Belinka Perkemija, Ljubljana
Transportni trak za PBS1 - poz. 903 Belinka Perkemija, Ljubljana
Zgorevanje dimnih plinov trdilne komore L1 Termo, Škofja Loka

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.