1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 5. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Strelovodi in ozemljitve
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Certificirani kabelski prehodi
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 24. Klima naprava, industrija
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Transportni sistemi, premog
 27. Industrijski računalnik v procesni industriji
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 2001
AO - tehnološki varnostni sitem IC001-IC009 Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Centrifuga in sušilna linija NaPB Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Črpališče odpadne vode - poslovni objekt JP VO-KA JP VO-KA, Ljubljana
Daljinska kontrola nivoja N2 in CO2 Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Filter 8+4 TRM Filter d.o.o., Ljubljana
Izračun NN razvoda električne energije Pivovarna Union d.d., Ljubljana
Kotlovnica bolnice Bolnica Šempeter
Krivilnica Liko d.d., Vrhnika
Kupolka in čistilna naprava za linijo 2 TERMO, Škofja Loka
Linija z razprševanjem laka Liko d.d., Vrhnika
Napajanje hladilnika Tobačna Ljubljana, d.o.o.
Napajanje tehnologije LIP Bled d.d.
NaPB - Razširitev transformatorske postaje Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Nova polnilna linija CALCIT d.d., Kamnik
Novo čiščenje odpadne vode NaPB Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Obračunsko merjenje energije Tobačna Ljubljana, d.o.o.
Odpraševanje Filbo LIP Bled d.d.
Polmobilna drobilna naprava v kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik
Proizvodnja teraco peskov, transport in skladiščenje CALCIT d.d., Kamnik
Razširitev transformatorske postaje LIP Bled d.d.
Regulacija parafinskih kotlov Ogenj d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Anžurjeva ulica JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča in čistilne naprave Škofljica JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Livada JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Murgle JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Šentjakob JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Šmartno JP VO-KA, Ljubljana
Varnostna razsvetljava v Ex okolju Tehnochem d.o.o., Ljubljana
Vožnja portalnega dvigala v HE Medvode Savske elektrarne

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.