1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 4. Certificirani kabelski prehodi
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 8. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 14. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 19. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 22. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Certificiran kabelski prehod
 25. Klima naprava, industrija
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 2001
AO - tehnološki varnostni sitem IC001-IC009 Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Centrifuga in sušilna linija NaPB Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Črpališče odpadne vode - poslovni objekt JP VO-KA JP VO-KA, Ljubljana
Daljinska kontrola nivoja N2 in CO2 Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Filter 8+4 TRM Filter d.o.o., Ljubljana
Izračun NN razvoda električne energije Pivovarna Union d.d., Ljubljana
Kotlovnica bolnice Bolnica Šempeter
Krivilnica Liko d.d., Vrhnika
Kupolka in čistilna naprava za linijo 2 TERMO, Škofja Loka
Linija z razprševanjem laka Liko d.d., Vrhnika
Napajanje hladilnika Tobačna Ljubljana, d.o.o.
Napajanje tehnologije LIP Bled d.d.
NaPB - Razširitev transformatorske postaje Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Nova polnilna linija CALCIT d.d., Kamnik
Novo čiščenje odpadne vode NaPB Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Obračunsko merjenje energije Tobačna Ljubljana, d.o.o.
Odpraševanje Filbo LIP Bled d.d.
Polmobilna drobilna naprava v kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik
Proizvodnja teraco peskov, transport in skladiščenje CALCIT d.d., Kamnik
Razširitev transformatorske postaje LIP Bled d.d.
Regulacija parafinskih kotlov Ogenj d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Anžurjeva ulica JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča in čistilne naprave Škofljica JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Livada JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Murgle JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Šentjakob JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Šmartno JP VO-KA, Ljubljana
Varnostna razsvetljava v Ex okolju Tehnochem d.o.o., Ljubljana
Vožnja portalnega dvigala v HE Medvode Savske elektrarne

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.