1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 6. Transportni sistemi, premog
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 9. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Kotlovnica, kotel
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Industrijski računalnik v procesni industriji
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Klima naprava, industrija
 19. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Certificiran kabelski prehod
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 2001
AO - tehnološki varnostni sitem IC001-IC009 Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Centrifuga in sušilna linija NaPB Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Črpališče odpadne vode - poslovni objekt JP VO-KA JP VO-KA, Ljubljana
Daljinska kontrola nivoja N2 in CO2 Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Filter 8+4 TRM Filter d.o.o., Ljubljana
Izračun NN razvoda električne energije Pivovarna Union d.d., Ljubljana
Kotlovnica bolnice Bolnica Šempeter
Krivilnica Liko d.d., Vrhnika
Kupolka in čistilna naprava za linijo 2 TERMO, Škofja Loka
Linija z razprševanjem laka Liko d.d., Vrhnika
Napajanje hladilnika Tobačna Ljubljana, d.o.o.
Napajanje tehnologije LIP Bled d.d.
NaPB - Razširitev transformatorske postaje Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Nova polnilna linija CALCIT d.d., Kamnik
Novo čiščenje odpadne vode NaPB Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Obračunsko merjenje energije Tobačna Ljubljana, d.o.o.
Odpraševanje Filbo LIP Bled d.d.
Polmobilna drobilna naprava v kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik
Proizvodnja teraco peskov, transport in skladiščenje CALCIT d.d., Kamnik
Razširitev transformatorske postaje LIP Bled d.d.
Regulacija parafinskih kotlov Ogenj d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Anžurjeva ulica JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča in čistilne naprave Škofljica JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Livada JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Murgle JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Šentjakob JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča Šmartno JP VO-KA, Ljubljana
Varnostna razsvetljava v Ex okolju Tehnochem d.o.o., Ljubljana
Vožnja portalnega dvigala v HE Medvode Savske elektrarne

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.