1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Certificirani kabelski prehodi
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Industrijska transformatorska postaja
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 17. Transportni sistemi, premog
 18. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 21. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 24. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 2000
AO - obratni laboratorij Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
AO - zamenjava instrumentacije Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Bodovlje: Električne inštalacije v proizvodnji hali TERMO, Škofja Loka
Filter TRM Filter d.o.o., Ljubljana
Krivilni stroj Beyeler Arnuš, Domžale
Liko-Rekonstrukcija kotlovnice Liko d.d., Vrhnika
Objekt MG Belinka KTM, Ljubljana
Pilotni laboratorij Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča GAMELJNE JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča KOZARJE1 JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča KOZARJE2 JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča ŠKOFLJICA JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča TACEN JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija klimata CALCIT d.d., Kamnik
Sušilnik Binder CALCIT d.d., Kamnik
Termo - trdilna komora in 1.cona linije 1 TERMO, Škofja Loka
Toplotna postaja Ljubljanske Mlekarne
Vožnja portalnega dvigala v HE Mavčiče Savske elektrarne

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.