1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 23. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 24. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Klima naprava, industrija
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Projekti v letu 2000
AO - obratni laboratorij Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
AO - zamenjava instrumentacije Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Bodovlje: Električne inštalacije v proizvodnji hali TERMO, Škofja Loka
Filter TRM Filter d.o.o., Ljubljana
Krivilni stroj Beyeler Arnuš, Domžale
Liko-Rekonstrukcija kotlovnice Liko d.d., Vrhnika
Objekt MG Belinka KTM, Ljubljana
Pilotni laboratorij Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča GAMELJNE JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča KOZARJE1 JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča KOZARJE2 JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča ŠKOFLJICA JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča TACEN JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija klimata CALCIT d.d., Kamnik
Sušilnik Binder CALCIT d.d., Kamnik
Termo - trdilna komora in 1.cona linije 1 TERMO, Škofja Loka
Toplotna postaja Ljubljanske Mlekarne
Vožnja portalnega dvigala v HE Mavčiče Savske elektrarne

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.