1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Klima naprava, industrija
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 12. Strelovodi in ozemljitve
 13. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Razsvetljava in kabelske trase
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 25. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 26. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 2000
AO - obratni laboratorij Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
AO - zamenjava instrumentacije Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Bodovlje: Električne inštalacije v proizvodnji hali TERMO, Škofja Loka
Filter TRM Filter d.o.o., Ljubljana
Krivilni stroj Beyeler Arnuš, Domžale
Liko-Rekonstrukcija kotlovnice Liko d.d., Vrhnika
Objekt MG Belinka KTM, Ljubljana
Pilotni laboratorij Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča GAMELJNE JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča KOZARJE1 JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča KOZARJE2 JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča ŠKOFLJICA JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča TACEN JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija klimata CALCIT d.d., Kamnik
Sušilnik Binder CALCIT d.d., Kamnik
Termo - trdilna komora in 1.cona linije 1 TERMO, Škofja Loka
Toplotna postaja Ljubljanske Mlekarne
Vožnja portalnega dvigala v HE Mavčiče Savske elektrarne

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.