1. Certificiran kabelski prehod
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Kotlovnica, kotel
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 15. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 16. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 17. Klima naprava, industrija
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 20. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 21. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 27. Transportni sistemi, premog
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Projekti v letu 2000
AO - obratni laboratorij Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
AO - zamenjava instrumentacije Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Bodovlje: Električne inštalacije v proizvodnji hali TERMO, Škofja Loka
Filter TRM Filter d.o.o., Ljubljana
Krivilni stroj Beyeler Arnuš, Domžale
Liko-Rekonstrukcija kotlovnice Liko d.d., Vrhnika
Objekt MG Belinka KTM, Ljubljana
Pilotni laboratorij Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča GAMELJNE JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča KOZARJE1 JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča KOZARJE2 JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča ŠKOFLJICA JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča TACEN JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija klimata CALCIT d.d., Kamnik
Sušilnik Binder CALCIT d.d., Kamnik
Termo - trdilna komora in 1.cona linije 1 TERMO, Škofja Loka
Toplotna postaja Ljubljanske Mlekarne
Vožnja portalnega dvigala v HE Mavčiče Savske elektrarne

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.