1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 6. Klima naprava, industrija
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 11. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 12. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 20. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 21. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Industrijski računalnik v procesni industriji
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 2000
AO - obratni laboratorij Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
AO - zamenjava instrumentacije Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Bodovlje: Električne inštalacije v proizvodnji hali TERMO, Škofja Loka
Filter TRM Filter d.o.o., Ljubljana
Krivilni stroj Beyeler Arnuš, Domžale
Liko-Rekonstrukcija kotlovnice Liko d.d., Vrhnika
Objekt MG Belinka KTM, Ljubljana
Pilotni laboratorij Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča GAMELJNE JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča KOZARJE1 JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča KOZARJE2 JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča ŠKOFLJICA JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija črpališča TACEN JP VO-KA, Ljubljana
Rekonstrukcija klimata CALCIT d.d., Kamnik
Sušilnik Binder CALCIT d.d., Kamnik
Termo - trdilna komora in 1.cona linije 1 TERMO, Škofja Loka
Toplotna postaja Ljubljanske Mlekarne
Vožnja portalnega dvigala v HE Mavčiče Savske elektrarne

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.