1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 5. Industrijski računalnik v procesni industriji
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 8. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Certificiran kabelski prehod
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Klima naprava, industrija
 18. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Transportni sistemi, premog
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 1999
Brezprašna lakirna komora Liko d.d., Vrhnika
Čistilna naprava talilne peči (kupolke) TERMO, Škofja Loka
Dozirni filtrirni sistem Sava, Kranj
Klimat CALCIT d.d., Kamnik
Krmiljenje ventilov hladilnega stolpa TE Šoštanj
Lakirnica vratnih kril Liko d.d., Vrhnika
Mešanje pepela z blatom TE Kakanj (BIH)
Nakladalec na terminalu razsutih tovorov Luka Koper
Regulacija in varovanje parnega kotla Liko d.d., Vrhnika
Talilna peč (kupolka) za pridobivanje mineralnih vlaken TERMO, Škofja Loka
Transformatorska postaja na kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.