1. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 6. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Razsvetljava in kabelske trase
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Strelovodi in ozemljitve
 11. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 12. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 13. Certificirani kabelski prehodi
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Transportni sistemi, premog
 17. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 18. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 19. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 20. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1999
Brezprašna lakirna komora Liko d.d., Vrhnika
Čistilna naprava talilne peči (kupolke) TERMO, Škofja Loka
Dozirni filtrirni sistem Sava, Kranj
Klimat CALCIT d.d., Kamnik
Krmiljenje ventilov hladilnega stolpa TE Šoštanj
Lakirnica vratnih kril Liko d.d., Vrhnika
Mešanje pepela z blatom TE Kakanj (BIH)
Nakladalec na terminalu razsutih tovorov Luka Koper
Regulacija in varovanje parnega kotla Liko d.d., Vrhnika
Talilna peč (kupolka) za pridobivanje mineralnih vlaken TERMO, Škofja Loka
Transformatorska postaja na kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.