1. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 2. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 3. Certificirani kabelski prehodi
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Industrijski računalnik v procesni industriji
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Certificiran kabelski prehod
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Kotlovnica, kotel
 18. Klima naprava, industrija
 19. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 1999
Brezprašna lakirna komora Liko d.d., Vrhnika
Čistilna naprava talilne peči (kupolke) TERMO, Škofja Loka
Dozirni filtrirni sistem Sava, Kranj
Klimat CALCIT d.d., Kamnik
Krmiljenje ventilov hladilnega stolpa TE Šoštanj
Lakirnica vratnih kril Liko d.d., Vrhnika
Mešanje pepela z blatom TE Kakanj (BIH)
Nakladalec na terminalu razsutih tovorov Luka Koper
Regulacija in varovanje parnega kotla Liko d.d., Vrhnika
Talilna peč (kupolka) za pridobivanje mineralnih vlaken TERMO, Škofja Loka
Transformatorska postaja na kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.