1. Certificiran kabelski prehod
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 7. Razsvetljava in kabelske trase
 8. Transportni sistemi, premog
 9. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Klima naprava, industrija
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Certificirani kabelski prehodi
 16. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 19. Strelovodi in ozemljitve
 20. Kotlovnica, kotel
 21. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 26. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 27. Industrijski računalnik v procesni industriji
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1999
Brezprašna lakirna komora Liko d.d., Vrhnika
Čistilna naprava talilne peči (kupolke) TERMO, Škofja Loka
Dozirni filtrirni sistem Sava, Kranj
Klimat CALCIT d.d., Kamnik
Krmiljenje ventilov hladilnega stolpa TE Šoštanj
Lakirnica vratnih kril Liko d.d., Vrhnika
Mešanje pepela z blatom TE Kakanj (BIH)
Nakladalec na terminalu razsutih tovorov Luka Koper
Regulacija in varovanje parnega kotla Liko d.d., Vrhnika
Talilna peč (kupolka) za pridobivanje mineralnih vlaken TERMO, Škofja Loka
Transformatorska postaja na kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.