1. Kotlovnica, kotel
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 9. Industrijski računalnik v procesni industriji
 10. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Transportni sistemi, premog
 13. Certificirani kabelski prehodi
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 18. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 19. Klima naprava, industrija
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Certificiran kabelski prehod
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Zahtevni napajalni sistemi
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Projekti v letu 1999
Brezprašna lakirna komora Liko d.d., Vrhnika
Čistilna naprava talilne peči (kupolke) TERMO, Škofja Loka
Dozirni filtrirni sistem Sava, Kranj
Klimat CALCIT d.d., Kamnik
Krmiljenje ventilov hladilnega stolpa TE Šoštanj
Lakirnica vratnih kril Liko d.d., Vrhnika
Mešanje pepela z blatom TE Kakanj (BIH)
Nakladalec na terminalu razsutih tovorov Luka Koper
Regulacija in varovanje parnega kotla Liko d.d., Vrhnika
Talilna peč (kupolka) za pridobivanje mineralnih vlaken TERMO, Škofja Loka
Transformatorska postaja na kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.