1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Certificirani kabelski prehodi
 6. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 7. Klima naprava, industrija
 8. Strelovodi in ozemljitve
 9. Industrijski računalnik v procesni industriji
 10. Certificiran kabelski prehod
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 13. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 24. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 25. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Razsvetljava in kabelske trase
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1999
Brezprašna lakirna komora Liko d.d., Vrhnika
Čistilna naprava talilne peči (kupolke) TERMO, Škofja Loka
Dozirni filtrirni sistem Sava, Kranj
Klimat CALCIT d.d., Kamnik
Krmiljenje ventilov hladilnega stolpa TE Šoštanj
Lakirnica vratnih kril Liko d.d., Vrhnika
Mešanje pepela z blatom TE Kakanj (BIH)
Nakladalec na terminalu razsutih tovorov Luka Koper
Regulacija in varovanje parnega kotla Liko d.d., Vrhnika
Talilna peč (kupolka) za pridobivanje mineralnih vlaken TERMO, Škofja Loka
Transformatorska postaja na kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.