1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Industrijski računalnik v procesni industriji
 4. Certificiran kabelski prehod
 5. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 8. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 16. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Kotlovnica, kotel
 23. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 24. Industrijska transformatorska postaja
 25. Transportni sistemi, premog
 26. Klima naprava, industrija
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Projekti v letu 1999
Brezprašna lakirna komora Liko d.d., Vrhnika
Čistilna naprava talilne peči (kupolke) TERMO, Škofja Loka
Dozirni filtrirni sistem Sava, Kranj
Klimat CALCIT d.d., Kamnik
Krmiljenje ventilov hladilnega stolpa TE Šoštanj
Lakirnica vratnih kril Liko d.d., Vrhnika
Mešanje pepela z blatom TE Kakanj (BIH)
Nakladalec na terminalu razsutih tovorov Luka Koper
Regulacija in varovanje parnega kotla Liko d.d., Vrhnika
Talilna peč (kupolka) za pridobivanje mineralnih vlaken TERMO, Škofja Loka
Transformatorska postaja na kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.