1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Razsvetljava in kabelske trase
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Certificirani kabelski prehodi
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 25. Transportni sistemi, premog
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1999
Brezprašna lakirna komora Liko d.d., Vrhnika
Čistilna naprava talilne peči (kupolke) TERMO, Škofja Loka
Dozirni filtrirni sistem Sava, Kranj
Klimat CALCIT d.d., Kamnik
Krmiljenje ventilov hladilnega stolpa TE Šoštanj
Lakirnica vratnih kril Liko d.d., Vrhnika
Mešanje pepela z blatom TE Kakanj (BIH)
Nakladalec na terminalu razsutih tovorov Luka Koper
Regulacija in varovanje parnega kotla Liko d.d., Vrhnika
Talilna peč (kupolka) za pridobivanje mineralnih vlaken TERMO, Škofja Loka
Transformatorska postaja na kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.