1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Certificiran kabelski prehod
 3. Klima naprava, industrija
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Certificirani kabelski prehodi
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Strelovodi in ozemljitve
 11. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Kotlovnica, kotel
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 21. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 22. Razsvetljava in kabelske trase
 23. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Projekti v letu 1999
Brezprašna lakirna komora Liko d.d., Vrhnika
Čistilna naprava talilne peči (kupolke) TERMO, Škofja Loka
Dozirni filtrirni sistem Sava, Kranj
Klimat CALCIT d.d., Kamnik
Krmiljenje ventilov hladilnega stolpa TE Šoštanj
Lakirnica vratnih kril Liko d.d., Vrhnika
Mešanje pepela z blatom TE Kakanj (BIH)
Nakladalec na terminalu razsutih tovorov Luka Koper
Regulacija in varovanje parnega kotla Liko d.d., Vrhnika
Talilna peč (kupolka) za pridobivanje mineralnih vlaken TERMO, Škofja Loka
Transformatorska postaja na kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.