1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 3. Transportni sistemi, premog
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Klima naprava, industrija
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Zahtevni napajalni sistemi
 9. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Certificiran kabelski prehod
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Industrijski računalnik v procesni industriji
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 23. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 24. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 25. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 26. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 27. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Projekti v letu 1999
Brezprašna lakirna komora Liko d.d., Vrhnika
Čistilna naprava talilne peči (kupolke) TERMO, Škofja Loka
Dozirni filtrirni sistem Sava, Kranj
Klimat CALCIT d.d., Kamnik
Krmiljenje ventilov hladilnega stolpa TE Šoštanj
Lakirnica vratnih kril Liko d.d., Vrhnika
Mešanje pepela z blatom TE Kakanj (BIH)
Nakladalec na terminalu razsutih tovorov Luka Koper
Regulacija in varovanje parnega kotla Liko d.d., Vrhnika
Talilna peč (kupolka) za pridobivanje mineralnih vlaken TERMO, Škofja Loka
Transformatorska postaja na kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.