1. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 2. Razsvetljava in kabelske trase
 3. Certificirani kabelski prehodi
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Certificiran kabelski prehod
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 15. Zahtevni napajalni sistemi
 16. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 17. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Industrijski računalnik v procesni industriji
 21. Transportni sistemi, premog
 22. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Strelovodi in ozemljitve
 26. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 27. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1999
Brezprašna lakirna komora Liko d.d., Vrhnika
Čistilna naprava talilne peči (kupolke) TERMO, Škofja Loka
Dozirni filtrirni sistem Sava, Kranj
Klimat CALCIT d.d., Kamnik
Krmiljenje ventilov hladilnega stolpa TE Šoštanj
Lakirnica vratnih kril Liko d.d., Vrhnika
Mešanje pepela z blatom TE Kakanj (BIH)
Nakladalec na terminalu razsutih tovorov Luka Koper
Regulacija in varovanje parnega kotla Liko d.d., Vrhnika
Talilna peč (kupolka) za pridobivanje mineralnih vlaken TERMO, Škofja Loka
Transformatorska postaja na kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.