1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 3. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Klima naprava, industrija
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Industrijski računalnik v procesni industriji
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Certificiran kabelski prehod
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 16. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 17. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 24. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Industrijska transformatorska postaja
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 1999
Brezprašna lakirna komora Liko d.d., Vrhnika
Čistilna naprava talilne peči (kupolke) TERMO, Škofja Loka
Dozirni filtrirni sistem Sava, Kranj
Klimat CALCIT d.d., Kamnik
Krmiljenje ventilov hladilnega stolpa TE Šoštanj
Lakirnica vratnih kril Liko d.d., Vrhnika
Mešanje pepela z blatom TE Kakanj (BIH)
Nakladalec na terminalu razsutih tovorov Luka Koper
Regulacija in varovanje parnega kotla Liko d.d., Vrhnika
Talilna peč (kupolka) za pridobivanje mineralnih vlaken TERMO, Škofja Loka
Transformatorska postaja na kamnolomu CALCIT d.d., Kamnik

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.