1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 3. Strelovodi in ozemljitve
 4. Certificiran kabelski prehod
 5. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 6. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Industrijski računalnik v procesni industriji
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 12. Kotlovnica, kotel
 13. Klima naprava, industrija
 14. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 23. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 24. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1996
Hidravlična stiskalnica za kovinske izdelke Cveto&Jože Breznik, Trzin
Hidravlična stiskalnica za pločevino Dimnik Marijan
Krmiljenje sistema kompresorjev Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Posodobitev posluževanja in vodenja parnih kotlov Elektrarna Brestanica
Rekonstrukcija destilacije vodikovega peroksida Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija proizvodnje kalcita CALCIT d.d., Kamnik
Transformatorska postaja ŽITO 2 ŽITO Ljubljana
Vključitev nove vrtine v Kočevski reki v vodovodni sistem Ministrstvo za obrambo RS

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.