1. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 3. Certificiran kabelski prehod
 4. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 7. Certificirani kabelski prehodi
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 12. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Zahtevni napajalni sistemi
 17. Klima naprava, industrija
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 24. Kotlovnica, kotel
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Projekti v letu 1996
Hidravlična stiskalnica za kovinske izdelke Cveto&Jože Breznik, Trzin
Hidravlična stiskalnica za pločevino Dimnik Marijan
Krmiljenje sistema kompresorjev Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Posodobitev posluževanja in vodenja parnih kotlov Elektrarna Brestanica
Rekonstrukcija destilacije vodikovega peroksida Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija proizvodnje kalcita CALCIT d.d., Kamnik
Transformatorska postaja ŽITO 2 ŽITO Ljubljana
Vključitev nove vrtine v Kočevski reki v vodovodni sistem Ministrstvo za obrambo RS

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.