1. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 4. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 16. Klima naprava, industrija
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Zahtevni napajalni sistemi
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Industrijski računalnik v procesni industriji
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Certificirani kabelski prehodi
 27. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 1996
Hidravlična stiskalnica za kovinske izdelke Cveto&Jože Breznik, Trzin
Hidravlična stiskalnica za pločevino Dimnik Marijan
Krmiljenje sistema kompresorjev Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Posodobitev posluževanja in vodenja parnih kotlov Elektrarna Brestanica
Rekonstrukcija destilacije vodikovega peroksida Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija proizvodnje kalcita CALCIT d.d., Kamnik
Transformatorska postaja ŽITO 2 ŽITO Ljubljana
Vključitev nove vrtine v Kočevski reki v vodovodni sistem Ministrstvo za obrambo RS

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.