1. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Transportni sistemi, premog
 5. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 6. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 12. Industrijski računalnik v procesni industriji
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Certificiran kabelski prehod
 15. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 18. Industrijska transformatorska postaja
 19. Klima naprava, industrija
 20. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 23. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Projekti v letu 1996
Hidravlična stiskalnica za kovinske izdelke Cveto&Jože Breznik, Trzin
Hidravlična stiskalnica za pločevino Dimnik Marijan
Krmiljenje sistema kompresorjev Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Posodobitev posluževanja in vodenja parnih kotlov Elektrarna Brestanica
Rekonstrukcija destilacije vodikovega peroksida Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija proizvodnje kalcita CALCIT d.d., Kamnik
Transformatorska postaja ŽITO 2 ŽITO Ljubljana
Vključitev nove vrtine v Kočevski reki v vodovodni sistem Ministrstvo za obrambo RS

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.