1. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 2. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 3. Industrijska transformatorska postaja
 4. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Kotlovnica, kotel
 7. Industrijski računalnik v procesni industriji
 8. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Certificiran kabelski prehod
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Industrijska transformatorska postaja
 13. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 14. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 15. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 16. Certificirani kabelski prehodi
 17. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 18. Klima naprava, industrija
 19. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 20. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 23. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 24. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 1996
Hidravlična stiskalnica za kovinske izdelke Cveto&Jože Breznik, Trzin
Hidravlična stiskalnica za pločevino Dimnik Marijan
Krmiljenje sistema kompresorjev Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Posodobitev posluževanja in vodenja parnih kotlov Elektrarna Brestanica
Rekonstrukcija destilacije vodikovega peroksida Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija proizvodnje kalcita CALCIT d.d., Kamnik
Transformatorska postaja ŽITO 2 ŽITO Ljubljana
Vključitev nove vrtine v Kočevski reki v vodovodni sistem Ministrstvo za obrambo RS

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.