1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 3. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 4. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 5. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 6. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 7. Industrijski računalnik v procesni industriji
 8. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 9. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Kotlovnica, kotel
 17. Razsvetljava in kabelske trase
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Zahtevni napajalni sistemi
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 22. Klima naprava, industrija
 23. Strelovodi in ozemljitve
 24. Certificiran kabelski prehod
 25. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 26. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1996
Hidravlična stiskalnica za kovinske izdelke Cveto&Jože Breznik, Trzin
Hidravlična stiskalnica za pločevino Dimnik Marijan
Krmiljenje sistema kompresorjev Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Posodobitev posluževanja in vodenja parnih kotlov Elektrarna Brestanica
Rekonstrukcija destilacije vodikovega peroksida Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija proizvodnje kalcita CALCIT d.d., Kamnik
Transformatorska postaja ŽITO 2 ŽITO Ljubljana
Vključitev nove vrtine v Kočevski reki v vodovodni sistem Ministrstvo za obrambo RS

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.