1. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Strelovodi in ozemljitve
 7. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 8. Transportni sistemi, premog
 9. Industrijski računalnik v procesni industriji
 10. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 17. Klima naprava, industrija
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Certificiran kabelski prehod
 20. Razsvetljava in kabelske trase
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 24. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Certificirani kabelski prehodi
 27. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1996
Hidravlična stiskalnica za kovinske izdelke Cveto&Jože Breznik, Trzin
Hidravlična stiskalnica za pločevino Dimnik Marijan
Krmiljenje sistema kompresorjev Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Posodobitev posluževanja in vodenja parnih kotlov Elektrarna Brestanica
Rekonstrukcija destilacije vodikovega peroksida Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija proizvodnje kalcita CALCIT d.d., Kamnik
Transformatorska postaja ŽITO 2 ŽITO Ljubljana
Vključitev nove vrtine v Kočevski reki v vodovodni sistem Ministrstvo za obrambo RS

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.