1. Transportni sistemi, premog
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Klima naprava, industrija
 4. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Industrijska transformatorska postaja
 8. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 11. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 12. Zahtevni napajalni sistemi
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 15. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Kotlovnica, kotel
 18. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 19. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 20. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 23. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 27. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Projekti v letu 1996
Hidravlična stiskalnica za kovinske izdelke Cveto&Jože Breznik, Trzin
Hidravlična stiskalnica za pločevino Dimnik Marijan
Krmiljenje sistema kompresorjev Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Posodobitev posluževanja in vodenja parnih kotlov Elektrarna Brestanica
Rekonstrukcija destilacije vodikovega peroksida Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija proizvodnje kalcita CALCIT d.d., Kamnik
Transformatorska postaja ŽITO 2 ŽITO Ljubljana
Vključitev nove vrtine v Kočevski reki v vodovodni sistem Ministrstvo za obrambo RS

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.