1. Industrijski računalnik v procesni industriji
 2. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 3. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 4. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 8. Kotlovnica, kotel
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 12. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 13. Zahtevni napajalni sistemi
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Klima naprava, industrija
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Certificiran kabelski prehod
 19. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 20. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 21. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 23. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 24. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 27. Certificirani kabelski prehodi
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 1996
Hidravlična stiskalnica za kovinske izdelke Cveto&Jože Breznik, Trzin
Hidravlična stiskalnica za pločevino Dimnik Marijan
Krmiljenje sistema kompresorjev Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Posodobitev posluževanja in vodenja parnih kotlov Elektrarna Brestanica
Rekonstrukcija destilacije vodikovega peroksida Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija proizvodnje kalcita CALCIT d.d., Kamnik
Transformatorska postaja ŽITO 2 ŽITO Ljubljana
Vključitev nove vrtine v Kočevski reki v vodovodni sistem Ministrstvo za obrambo RS

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.