1. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 2. Industrijski računalnik v procesni industriji
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Zahtevni napajalni sistemi
 6. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 7. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 8. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 15. Transportni sistemi, premog
 16. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 17. Industrijska transformatorska postaja
 18. Certificirani kabelski prehodi
 19. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 20. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 23. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 1996
Hidravlična stiskalnica za kovinske izdelke Cveto&Jože Breznik, Trzin
Hidravlična stiskalnica za pločevino Dimnik Marijan
Krmiljenje sistema kompresorjev Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Posodobitev posluževanja in vodenja parnih kotlov Elektrarna Brestanica
Rekonstrukcija destilacije vodikovega peroksida Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija proizvodnje kalcita CALCIT d.d., Kamnik
Transformatorska postaja ŽITO 2 ŽITO Ljubljana
Vključitev nove vrtine v Kočevski reki v vodovodni sistem Ministrstvo za obrambo RS

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.