1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 3. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 4. Klima naprava, industrija
 5. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 6. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 7. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Kotlovnica, kotel
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 14. Industrijska transformatorska postaja
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Certificiran kabelski prehod
 18. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 19. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 20. Strelovodi in ozemljitve
 21. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 22. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 23. Certificirani kabelski prehodi
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Transportni sistemi, premog
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1996
Hidravlična stiskalnica za kovinske izdelke Cveto&Jože Breznik, Trzin
Hidravlična stiskalnica za pločevino Dimnik Marijan
Krmiljenje sistema kompresorjev Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Posodobitev posluževanja in vodenja parnih kotlov Elektrarna Brestanica
Rekonstrukcija destilacije vodikovega peroksida Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija proizvodnje kalcita CALCIT d.d., Kamnik
Transformatorska postaja ŽITO 2 ŽITO Ljubljana
Vključitev nove vrtine v Kočevski reki v vodovodni sistem Ministrstvo za obrambo RS

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.