1. Industrijska transformatorska postaja
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Strelovodi in ozemljitve
 5. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 6. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Transportni sistemi, premog
 9. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 10. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 11. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Razsvetljava in kabelske trase
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Kotlovnica, kotel
 15. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 19. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 20. Klima naprava, industrija
 21. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 24. Certificiran kabelski prehod
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 27. Zahtevni napajalni sistemi
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Projekti v letu 1996
Hidravlična stiskalnica za kovinske izdelke Cveto&Jože Breznik, Trzin
Hidravlična stiskalnica za pločevino Dimnik Marijan
Krmiljenje sistema kompresorjev Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Posodobitev posluževanja in vodenja parnih kotlov Elektrarna Brestanica
Rekonstrukcija destilacije vodikovega peroksida Belinka Perkemija d.o.o., Ljubljana
Rekonstrukcija proizvodnje kalcita CALCIT d.d., Kamnik
Transformatorska postaja ŽITO 2 ŽITO Ljubljana
Vključitev nove vrtine v Kočevski reki v vodovodni sistem Ministrstvo za obrambo RS

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.