1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Razsvetljava in kabelske trase
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 8. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 9. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 10. Kotlovnica, kotel
 11. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Industrijska transformatorska postaja
 17. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 21. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Strelovodi in ozemljitve
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Industrijski računalnik v procesni industriji
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1995
Avtomatizacija monitoringa polimerizacije MITOL - Sežana
Avtomatizacija Obrata premaznih sredstev Belinka Belles, d.d.
Bagri za vmesno deponiranje in odvzem na transportu lignita TE Šoštanj
Črpališče Semedela (črpanje morske vode) Občina Koper
Črpališče Tupaliče Javno podjetje komunala Kranj
Električno trabantno ogrevanje cevovodov Belinka Perkemija, d.d.
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije Belinka Perkemija, d.d.
Sanacija vodovodnega zajetja v Kostelu Hydrovod
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne TE Šoštanj
Vodovod Čemšenik Javno podjetje komunala Kranj

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.