1. Certificiran kabelski prehod
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Kotlovnica, kotel
 5. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Transportni sistemi, premog
 8. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 9. Klima naprava, industrija
 10. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 17. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 21. Certificirani kabelski prehodi
 22. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 23. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Projekti v letu 1995
Avtomatizacija monitoringa polimerizacije MITOL - Sežana
Avtomatizacija Obrata premaznih sredstev Belinka Belles, d.d.
Bagri za vmesno deponiranje in odvzem na transportu lignita TE Šoštanj
Črpališče Semedela (črpanje morske vode) Občina Koper
Črpališče Tupaliče Javno podjetje komunala Kranj
Električno trabantno ogrevanje cevovodov Belinka Perkemija, d.d.
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije Belinka Perkemija, d.d.
Sanacija vodovodnega zajetja v Kostelu Hydrovod
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne TE Šoštanj
Vodovod Čemšenik Javno podjetje komunala Kranj

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.