1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Kotlovnica, kotel
 3. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 4. Industrijski računalnik v procesni industriji
 5. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 6. Industrijska transformatorska postaja
 7. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 8. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 16. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 17. Klima naprava, industrija
 18. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 19. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Transportni sistemi, premog
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Zahtevni napajalni sistemi
 24. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 25. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 1995
Avtomatizacija monitoringa polimerizacije MITOL - Sežana
Avtomatizacija Obrata premaznih sredstev Belinka Belles, d.d.
Bagri za vmesno deponiranje in odvzem na transportu lignita TE Šoštanj
Črpališče Semedela (črpanje morske vode) Občina Koper
Črpališče Tupaliče Javno podjetje komunala Kranj
Električno trabantno ogrevanje cevovodov Belinka Perkemija, d.d.
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije Belinka Perkemija, d.d.
Sanacija vodovodnega zajetja v Kostelu Hydrovod
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne TE Šoštanj
Vodovod Čemšenik Javno podjetje komunala Kranj

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.