1. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 2. Certificirani kabelski prehodi
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Klima naprava, industrija
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 11. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 12. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 16. Razsvetljava in kabelske trase
 17. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 18. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Strelovodi in ozemljitve
 21. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 22. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 23. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Certificiran kabelski prehod
 26. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1995
Avtomatizacija monitoringa polimerizacije MITOL - Sežana
Avtomatizacija Obrata premaznih sredstev Belinka Belles, d.d.
Bagri za vmesno deponiranje in odvzem na transportu lignita TE Šoštanj
Črpališče Semedela (črpanje morske vode) Občina Koper
Črpališče Tupaliče Javno podjetje komunala Kranj
Električno trabantno ogrevanje cevovodov Belinka Perkemija, d.d.
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije Belinka Perkemija, d.d.
Sanacija vodovodnega zajetja v Kostelu Hydrovod
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne TE Šoštanj
Vodovod Čemšenik Javno podjetje komunala Kranj

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.