1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Transportni sistemi, premog
 3. Industrijski računalnik v procesni industriji
 4. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 7. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 8. Industrijska transformatorska postaja
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 11. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 12. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 13. Kotlovnica, kotel
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 16. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 17. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 18. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 19. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Klima naprava, industrija
 24. Strelovodi in ozemljitve
 25. Razsvetljava in kabelske trase
 26. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1995
Avtomatizacija monitoringa polimerizacije MITOL - Sežana
Avtomatizacija Obrata premaznih sredstev Belinka Belles, d.d.
Bagri za vmesno deponiranje in odvzem na transportu lignita TE Šoštanj
Črpališče Semedela (črpanje morske vode) Občina Koper
Črpališče Tupaliče Javno podjetje komunala Kranj
Električno trabantno ogrevanje cevovodov Belinka Perkemija, d.d.
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije Belinka Perkemija, d.d.
Sanacija vodovodnega zajetja v Kostelu Hydrovod
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne TE Šoštanj
Vodovod Čemšenik Javno podjetje komunala Kranj

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.