1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 3. Industrijski računalnik v procesni industriji
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 9. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 10. Transportni sistemi, premog
 11. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 12. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 13. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 17. Klima naprava, industrija
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 20. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 21. Strelovodi in ozemljitve
 22. Certificiran kabelski prehod
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Certificirani kabelski prehodi
 25. Razsvetljava in kabelske trase
 26. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Industrijska transformatorska postaja
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1995
Avtomatizacija monitoringa polimerizacije MITOL - Sežana
Avtomatizacija Obrata premaznih sredstev Belinka Belles, d.d.
Bagri za vmesno deponiranje in odvzem na transportu lignita TE Šoštanj
Črpališče Semedela (črpanje morske vode) Občina Koper
Črpališče Tupaliče Javno podjetje komunala Kranj
Električno trabantno ogrevanje cevovodov Belinka Perkemija, d.d.
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije Belinka Perkemija, d.d.
Sanacija vodovodnega zajetja v Kostelu Hydrovod
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne TE Šoštanj
Vodovod Čemšenik Javno podjetje komunala Kranj

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.