1. Certificirani kabelski prehodi
 2. Certificiran kabelski prehod
 3. Klima naprava, industrija
 4. Industrijska transformatorska postaja
 5. Kotlovnica, kotel
 6. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 7. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 8. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 11. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 12. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 19. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 22. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 23. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 24. Transportni sistemi, premog
 25. Industrijski računalnik v procesni industriji
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 1995
Avtomatizacija monitoringa polimerizacije MITOL - Sežana
Avtomatizacija Obrata premaznih sredstev Belinka Belles, d.d.
Bagri za vmesno deponiranje in odvzem na transportu lignita TE Šoštanj
Črpališče Semedela (črpanje morske vode) Občina Koper
Črpališče Tupaliče Javno podjetje komunala Kranj
Električno trabantno ogrevanje cevovodov Belinka Perkemija, d.d.
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije Belinka Perkemija, d.d.
Sanacija vodovodnega zajetja v Kostelu Hydrovod
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne TE Šoštanj
Vodovod Čemšenik Javno podjetje komunala Kranj

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.