1. Klima naprava, industrija
 2. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 3. Kotlovnica, kotel
 4. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 5. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 6. Zahtevni napajalni sistemi
 7. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 8. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 9. Certificiran kabelski prehod
 10. Certificirani kabelski prehodi
 11. Industrijski računalnik v procesni industriji
 12. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 15. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 22. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 23. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 24. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 27. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Projekti v letu 1995
Avtomatizacija monitoringa polimerizacije MITOL - Sežana
Avtomatizacija Obrata premaznih sredstev Belinka Belles, d.d.
Bagri za vmesno deponiranje in odvzem na transportu lignita TE Šoštanj
Črpališče Semedela (črpanje morske vode) Občina Koper
Črpališče Tupaliče Javno podjetje komunala Kranj
Električno trabantno ogrevanje cevovodov Belinka Perkemija, d.d.
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije Belinka Perkemija, d.d.
Sanacija vodovodnega zajetja v Kostelu Hydrovod
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne TE Šoštanj
Vodovod Čemšenik Javno podjetje komunala Kranj

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.