1. Klima naprava, industrija
 2. Industrijska transformatorska postaja
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 9. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 10. Kotlovnica, kotel
 11. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Certificiran kabelski prehod
 17. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 18. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 22. Certificirani kabelski prehodi
 23. Industrijski računalnik v procesni industriji
 24. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 25. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 26. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Projekti v letu 1995
Avtomatizacija monitoringa polimerizacije MITOL - Sežana
Avtomatizacija Obrata premaznih sredstev Belinka Belles, d.d.
Bagri za vmesno deponiranje in odvzem na transportu lignita TE Šoštanj
Črpališče Semedela (črpanje morske vode) Občina Koper
Črpališče Tupaliče Javno podjetje komunala Kranj
Električno trabantno ogrevanje cevovodov Belinka Perkemija, d.d.
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije Belinka Perkemija, d.d.
Sanacija vodovodnega zajetja v Kostelu Hydrovod
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne TE Šoštanj
Vodovod Čemšenik Javno podjetje komunala Kranj

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.