1. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 2. Klima naprava, industrija
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 5. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 6. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 7. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 8. Certificiran kabelski prehod
 9. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 10. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 11. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Industrijska transformatorska postaja
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 17. Certificirani kabelski prehodi
 18. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 21. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Kotlovnica, kotel
 24. Zahtevni napajalni sistemi
 25. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 27. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Projekti v letu 1995
Avtomatizacija monitoringa polimerizacije MITOL - Sežana
Avtomatizacija Obrata premaznih sredstev Belinka Belles, d.d.
Bagri za vmesno deponiranje in odvzem na transportu lignita TE Šoštanj
Črpališče Semedela (črpanje morske vode) Občina Koper
Črpališče Tupaliče Javno podjetje komunala Kranj
Električno trabantno ogrevanje cevovodov Belinka Perkemija, d.d.
Merjenje proizvodnje in porabe električne in toplotne energije Belinka Perkemija, d.d.
Sanacija vodovodnega zajetja v Kostelu Hydrovod
Transport lignita od rudnika do termoelektrarne TE Šoštanj
Vodovod Čemšenik Javno podjetje komunala Kranj

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.