1. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 2. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 3. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 4. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 5. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 6. Certificirani kabelski prehodi
 7. Zahtevni napajalni sistemi
 8. Strelovodi in ozemljitve
 9. Razsvetljava in kabelske trase
 10. Industrijski računalnik v procesni industriji
 11. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 12. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 13. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 14. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 15. Industrijska transformatorska postaja
 16. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 17. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Industrijska transformatorska postaja
 20. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 21. Kotlovnica, kotel
 22. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 23. Certificiran kabelski prehod
 24. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 25. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 26. Klima naprava, industrija
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1994
Električne instalacije "Upravno poslopje Belinke" Belinka, p.o.
Gospodarski objekti prehrambene industrije Tina d.o.o.
Klimatske naprave v Zlatarni Krasnojarsk Krasnojarska (Rusija)
NN Stikalni plošči TP-E-02 in TP2-E-02 Steklarna Hrastnik
Pnevmatska stiskalnica PNESTI 100 Jerko
Skladišče vodikovega peroksida TOSAMA Domžale
Transformatorska postaja LESNA 2 GORENJE Notranja oprema d.o.o.
Vključitev vrtin v vodovodno omrežje v Dolu Hydrovod
Vodohran - Dolž
Vodooskrba visoke cone Sodražica (črpališče in vodohran) Hydrovod
Vodovod Glince 1. faza VOKA, Ljubljana
Vodovod Kočevska reka - Primoži (črpališče in vodohran) Hydrovod
Vodovod Sloka gora

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.