1. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 2. Zahtevni napajalni sistemi
 3. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 4. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 5. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 6. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Klima naprava, industrija
 9. Transportni sistemi, premog
 10. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 11. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 12. Industrijski računalnik v procesni industriji
 13. Kotlovnica, kotel
 14. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 15. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 16. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 17. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 18. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 22. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 23. Certificirani kabelski prehodi
 24. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Strelovodi in ozemljitve
 27. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Projekti v letu 1994
Električne instalacije "Upravno poslopje Belinke" Belinka, p.o.
Gospodarski objekti prehrambene industrije Tina d.o.o.
Klimatske naprave v Zlatarni Krasnojarsk Krasnojarska (Rusija)
NN Stikalni plošči TP-E-02 in TP2-E-02 Steklarna Hrastnik
Pnevmatska stiskalnica PNESTI 100 Jerko
Skladišče vodikovega peroksida TOSAMA Domžale
Transformatorska postaja LESNA 2 GORENJE Notranja oprema d.o.o.
Vključitev vrtin v vodovodno omrežje v Dolu Hydrovod
Vodohran - Dolž
Vodooskrba visoke cone Sodražica (črpališče in vodohran) Hydrovod
Vodovod Glince 1. faza VOKA, Ljubljana
Vodovod Kočevska reka - Primoži (črpališče in vodohran) Hydrovod
Vodovod Sloka gora

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.