1. Certificiran kabelski prehod
 2. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 3. Zahtevni napajalni sistemi
 4. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 7. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 8. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 11. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 12. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 13. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 14. Industrijski računalnik v procesni industriji
 15. Kotlovnica, kotel
 16. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 17. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 18. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 19. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 22. Transportni sistemi, premog
 23. Strelovodi in ozemljitve
 24. Razsvetljava in kabelske trase
 25. Industrijska transformatorska postaja
 26. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 27. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 1994
Električne instalacije "Upravno poslopje Belinke" Belinka, p.o.
Gospodarski objekti prehrambene industrije Tina d.o.o.
Klimatske naprave v Zlatarni Krasnojarsk Krasnojarska (Rusija)
NN Stikalni plošči TP-E-02 in TP2-E-02 Steklarna Hrastnik
Pnevmatska stiskalnica PNESTI 100 Jerko
Skladišče vodikovega peroksida TOSAMA Domžale
Transformatorska postaja LESNA 2 GORENJE Notranja oprema d.o.o.
Vključitev vrtin v vodovodno omrežje v Dolu Hydrovod
Vodohran - Dolž
Vodooskrba visoke cone Sodražica (črpališče in vodohran) Hydrovod
Vodovod Glince 1. faza VOKA, Ljubljana
Vodovod Kočevska reka - Primoži (črpališče in vodohran) Hydrovod
Vodovod Sloka gora

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.