1. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 2. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 3. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 4. Strelovodi in ozemljitve
 5. Transportni sistemi, premog
 6. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 7. Certificiran kabelski prehod
 8. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 9. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 12. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 13. Industrijski računalnik v procesni industriji
 14. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 15. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 16. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 17. Zahtevni napajalni sistemi
 18. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 19. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 20. Industrijska transformatorska postaja
 21. Gradnja novega centra kontrole zračnega prometa
 22. Kotlovnica, kotel
 23. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 24. Klima naprava, industrija
 25. Certificirani kabelski prehodi
 26. Razsvetljava in kabelske trase
 27. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 2019
Linija Zn-Zamenjava frekvenčnih pretvornikov dvigal DOGA Galvana
SND Rače - Železniško pretakališče - Gašenje in javljanje požara Petrol
NN sestav primarnega razvoda bolnice Bolnica Petra Držaja
Verovškova - Obrat OTO - novo stopnišče HME LEK Ljubljana
OTO - ureditev AMS - 3.faza LEK Ljubljana
Nadzidava in finalizacija objekta 63 - SMART III Lek Mengeš
Prenosni plinovod Messer (Škofja Loka) - Goodyear (Kranj) Messer
SND Sermin - Aditiviranje za Shell Petrol
SND Zalog, Sever - Aditiviranje za zunanjega kupca Petrol
Skladišče in pretakališče UNP ŠTORE - rekonstrukcija ozemljitev in strelovoda Petrol
Obrat Preska - instalacije za vgradnjo UPS naprave Helios
SNCR K3, Pretakališče in rezervoar raztopine ureje TETOL
Zunanja razsvetljava po Uredbi o svetlobnem onesnaževanju Energetika Ljubljana
COMPASS project Timisoara (Romania) - Purified water distribution ZETA (B.Braun)
Črpališča (31 objektov) - strelovod in ozemljitve VOKA
Meblo II - Vgradnja kogeneracije 1,2 MVA Meblo
Storitve SIL certificiranega inženirja Comita d.d.
Hidro postaja Brezno in dezinfekcijska naprava BrestVOKA
TP Zagorica - SN Napajanje Predilnica Litija
Nova tabletarna - Linija 11, objekt in tehnologija Lek Ljubljana
Lokacija Koper - Električne inštalacije HIDRIA d.o.o.
Illange France - Eletrical installations of the buildings Knauf Insulation
Zamenjava glavnega SN bloka Belinka
Illange France - Batch house and Batch house charging BWT Binder
Rekonstrukcija dna betonskih silosov 41, 42 Salonit Anhovo
Polnilna linija 5 EUROSOL
Samostojni objekt za kontravzorce in arhiv (kardeksi) - 2. faza LEK Lendava
Pakirni center - ureditev pakirne linije 12 LEK Lendava
TP Tabletarna - Vgradnja AVC napetostnih regulatorjev LEK Ljubljana
Prizidek linije 2 Knauf Škofja Loka
Posodobitev hladilne postaje v upravni stavbi VOKA

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.