1. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 2. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 3. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 4. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 5. Industrijska transformatorska postaja
 6. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 7. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 8. Razsvetljava in kabelske trase
 9. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 10. Zahtevni napajalni sistemi
 11. Klima naprava, industrija
 12. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 13. Certificiran kabelski prehod
 14. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 17. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 18. Transportni sistemi, premog
 19. Inštalacije v eksplozijsko ogroženih okoljih, naprava za izenačitev potenciala
 20. Certificirani kabelski prehodi
 21. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Strelovodi in ozemljitve
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Kotlovnica, kotel
 26. Industrijski računalnik v procesni industriji
 27. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Projekti v letu 2020
Anoksidal - Čistilna naprava Boving
HELLA naprava IV in V Induktio
Vodovod Šmartno - Rekonstrukcijski jašek VOKA
MAHLE linija fosfatiranja PLAMING
Obrat Preska - tehnološke sheme Helios
Telekom Vilharjeva - Delitev odjemnega mesta Telekom
Galvanizacija Fric - Čistilna naprava Boving
Vojašnica Kranj - Oskrbna veriga H2 MORS
Polnilna linija 1 - NN Sestav +R2 EUROSOL
Vgradnja SPTE 1 x 65 kW Murexin Kema Puconci
LIV galvana bobni PLAMING
Plinovod M6 Ajdovščina - Lucija Plinovodi
PORT1-Bioreaktor V025 LEK Mengeš
Tekoči izdelki 2020 LEK Ljubljana
LIV - Čistilna naprava PLAMING
Adriaplin -Daljinsko odčitavanje - 92 lokacij po Sloveniji Solvera Lynx
Novartis Indija- Hyderabad - Onco proizvodnja LEK Ljubljana
Lek Lendava Mešanice: Tehnologija LEK Ljubljana
Terminal Sermin - Zamenjava transformatorjev v TP1 Petrol
PORT1-EPO Scale Up Lek Mengeš
Novartis- Indija - Kalwe-Onco proizvodnja LEK Ljubljana
ACRONI - inštalacija kokileSIJ ACRONI
Lek Lendava, Pakirni center - Razsvetljava tehnične etaže LEK Ljubljana
Zamenjava SN bloka v stikališču VN II Belinka - Perkemija
Novartis Indija- Hyderabad - Onco proizvodnja LEK Ljubljana
Nizkonapetostni sestavi kotla 3 TETOL
Sortirnica odpadkov Stockholm Willy STADLER
Terminal Sermin - Hidrantno omrežje Petrol
MOP - Vojkova 1a in 1b - Strelovodna zaščita, PID in meritve MJU
Petrol-SND Sermin: Aditiviranje za Shell TOP SISTEM
Planinski dom Snežnik - UKV repetitor MNZ
Helios Obrat Preska - tehnološke sheme Helios
Solvera - Letrni trajni nalog Solvera Lynx
Krka Krško: STS Krka
OTO - Selitev HSM iz Linije Pelete 2 na Linijo 6 LEK Ljubljana
TPPE-TOL, Oskrba plinskih turbin in NTK s tekočim gorivom (del LOT3) TETOL
Objekt 45C - Izvedba funkcijske varnosti (SIL) za mešalo V003 Lek Mengeš
Energetika Ljubljana TOŠ - Zamenjava SPTE IEM
RC2 - ureditev 3.N LEK Ljubljana
Belinka - Vgradnja SPTE 1 x 450 kVA Interenergo
MJU, Tržaška 21 - Elektro energetski sistem za napajanje sistemskih prostorov Ministrstvo za javno upravo
SND Zalog, Sever: Aditiviranje za zunanjega kupca Petrol
Terminal Sermin - Zamenjava transformatorjev v TP1 Petrol
ZETA - TUGUT ZETA CZ
Objekt 60-PORT2 - Tehnologija LEK d.d. - Mengeš
HE Mavčiče - kabelski boben Savske elektrarne
OS5, objekt 67-Indacaterol Lek Mengeš
OS5, objekt 67-Tacro Lek Mengeš
Objekt 60-PORT2 Lek Mengeš
Salonit Anhovo - Črpališče tehnološke vode Salonit Anhovo
NN sestavi - Tehnološko središče Beričevo Eles
SNCR K3, Pretakališče in rezervoar raztopine ureje TETOL
Sortirnica odpadkov Willebroek (Belgija) Willy STADLER

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.