1. Razsvetljava in kabelske trase
 2. Termoenergetski objekti, zaščita pred prenapetosjo
 3. Strelovodi in ozemljitve
 4. Klima naprava, industrija
 5. Kontrolna soba tehničnih prostorov
 6. Električne inštalacije v farmacevtski proizvodnji
 7. Nizkonapetostni sestavi, stikalni in krmilni bloki
 8. Dislocirane vhodno/izhodne enote v eksplozijsko ogroženem prostoru, lastnovarne instalacije
 9. Certificirani kabelski prehodi
 10. Visokonapetostni postroji, tokovni merilni transformatorji
 11. Industrijska transformatorska postaja
 12. Industrijska transformatorska postaja, nizkonapetostni sestavi s preverjeno zasnovo
 13. Stroj za izdelavo kamene volne, predelava rudnin
 14. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 15. Napajanje in krmiljenje tehnoloških procesov
 16. Industrijski računalnik v procesni industriji
 17. Procesna industrija, krmiljenje tehnoloških procesov
 18. Kotlovnica, kotel
 19. Gradnja TEŠ blok 6, zaščita pred prenapetostjo
 20. Suhi energetski transformator, priklop z zbiralkami
 21. Zahtevni napajalni sistemi
 22. Industrijska transformatorska postaja
 23. Elektroinstalacije kulturno zaščitenih objektov
 24. Sistem industrijskih zbiralk, povezava na transformator
 25. Nizkonapetostni sestav v energetski strojnici
 26. Certificiran kabelski prehod
 27. Transportni sistemi, premog
 

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Projekti v letu 2019
Linija Zn-Zamenjava frekvenčnih pretvornikov dvigal DOGA Galvana
SND Rače - Železniško pretakališče - Gašenje in javljanje požara Petrol
NN sestav primarnega razvoda bolnice Bolnica Petra Držaja
Verovškova - Obrat OTO - novo stopnišče HME LEK Ljubljana
OTO - ureditev AMS - 3.faza LEK Ljubljana
Nadzidava in finalizacija objekta 63 - SMART III Lek Mengeš
Prenosni plinovod Messer (Škofja Loka) - Goodyear (Kranj) Messer
SND Sermin - Aditiviranje za Shell Petrol
SND Zalog, Sever - Aditiviranje za zunanjega kupca Petrol
Skladišče in pretakališče UNP ŠTORE - rekonstrukcija ozemljitev in strelovoda Petrol
Obrat Preska - instalacije za vgradnjo UPS naprave Helios
SNCR K3, Pretakališče in rezervoar raztopine ureje TETOL
Zunanja razsvetljava po Uredbi o svetlobnem onesnaževanju Energetika Ljubljana
COMPASS project Timisoara (Romania) - Purified water distribution ZETA (B.Braun)
Črpališča (31 objektov) - strelovod in ozemljitve VOKA
Meblo II - Vgradnja kogeneracije 1,2 MVA Meblo
Storitve SIL certificiranega inženirja Comita d.d.
Hidro postaja Brezno in dezinfekcijska naprava BrestVOKA
TP Zagorica - SN Napajanje Predilnica Litija
Nova tabletarna - Linija 11, objekt in tehnologija Lek Ljubljana
Lokacija Koper - Električne inštalacije HIDRIA d.o.o.
Illange France - Eletrical installations of the buildings Knauf Insulation
Zamenjava glavnega SN bloka Belinka
Illange France - Batch house and Batch house charging BWT Binder
Rekonstrukcija dna betonskih silosov 41, 42 Salonit Anhovo
Polnilna linija 5 EUROSOL
Samostojni objekt za kontravzorce in arhiv (kardeksi) - 2. faza LEK Lendava
Pakirni center - ureditev pakirne linije 12 LEK Lendava
TP Tabletarna - Vgradnja AVC napetostnih regulatorjev LEK Ljubljana
Prizidek linije 2 Knauf Škofja Loka
Posodobitev hladilne postaje v upravni stavbi VOKA

1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019


Elsing Inženiring d. o. o. | Jazbečeva pot 20 | SI-1231 Ljubljana-Črnuče
Tel: +386 (0)1 56 10 450 | Faks: +386 (0)1 56 10 460 | elsing@elsing.si
produkcija: Ecetera d.o.o.